Organisatie van evenementen: wees voorzichtig met het volume

21 juni 2019 om 10:06 

©GettyImages

[Coproductie] In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden tal van feestelijke, culturele, sportieve en recreatieve evenementen georganiseerd, vooral in de zomer en ’s nachts. Maar de muziekwereld is veranderd. Het publiek is gewend geraakt aan almaar hogere volumes en zware bassen. Daarom past het zich aan de nieuwe gewoonten aan en voorziet het specifieke regels voor het verspreiden van versterkt geluid in publiek toegankelijke etablissementen. De Brusselse wetgeving voorziet nu in een duidelijk wettelijk kader voor elke praktijk en alle betrokken actoren.

Happy ears

Maximum 100 dB(A)

De wetgeving “versterkt geluid” is bedoeld om het publiek dat in de inrichting aanwezig is te beschermen tegen de gehoorschade die zwaar versterkt geluid kan veroorzaken. De algemene regel stelt dat alle publiek toegankelijke etablissementen, met inbegrip van evenementen in openlucht en tijdelijke evenementen, onverminderd de naleving van de geluidsnormen voor de omgeving, zonder bijzondere voorwaarden versterkt geluid mogen verspreiden, maar niet luider dan 85 dB(A), gemeten gedurende 15 opeenvolgende minuten.

Boven de 85 dB(A) moeten sensibiliseringsmaatregelen worden genomen volgens de regels die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft bepaald. Hoe hoger het volume, hoe strenger de voorwaarden ter bescherming van het publiek. In alle gevallen moet het gemiddelde geluidsniveau lager zijn dan 100 dB(A), de drempel waarboven de risico’s op gehoorverlies reëel zijn.

De doelstellingen van de wetgeving zijn de volgende:

  • mensen bewust te maken en te sensibiliseren voor gehoorschade ten gevolge van een intense of langdurige blootstelling aan versterkt geluid, met name door het gebruik van pictogrammen en de weergave van geluidsniveaus;
  • organisatoren en zaaluitbaters de middelen geven om een volks – gezondheidsprobleem te voorkomen door het gehoor van hun publiek te beschermen (geluidsniveaudisplays, oordopjes, rustzone);
  • ervoor zorgen dat deze activiteiten minder hinder voortbrengen voor de omgeving;
  • een vereenvoudigd controlekader scheppen (registreren van de verspreide geluidsniveaus en referentiepersoon).

De wetgeving bepaalt dus de voorwaarden die elke beheerder of uitbater moet kennen en naleven, afhankelijk van de categorie van het geluidsniveau dat hij wenst te verspreiden.

Evenementen : wie is uw « referentiepersoon » ?

De wetgeving voorziet dat alle publiek toegankelijke etablissementen, met inbegrip van evenementen in openlucht en tijdelijke evenementen, die versterkt geluid verspreiden boven de 95dB(A) (etablissementen van categorie 3), de wettelijke verplichting hebben een “referentiepersoon” aan te wijzen die de opleiding die door Leefmilieu Brussel wordt aangeboden heeft gevolgd.

Organiseert u evenementen in openlucht of beheert u etablissementen die versterkte muziek verspreiden aan geluidsniveaus die 100 dB(A) kunnen bereiken?

Bent u een sound professional en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving over versterkt geluid?

Schrijf u dan in voor de opleidingscyclus voor de “Referentiepersonen versterkt geluid” die wordt georganiseerd door Leefmilieu Brussel.

Na twee eerste opleidingen in juni, twee nieuwe opleidingscycli, Ă©Ă©n in het Nederlands en Ă©Ă©n in het Frans, zullen de 13, 20, 25 en 27 september worden georganiseerd (drie halve dagen van theoretische lessen en praktische workshops).

 

Leefmilieu Brussel helpt de professionelen

De Gids voor organisatoren van evenementen en uitbaters van etablissementen, opgesteld door Leefmilieu Brussel, legt in detail uit wat de principes van de wetgeving zijn, welke maatregelen moeten worden genomen volgens de gekozen geluidsdrempel en de te installeren meetinstrumenten.

Leefmilieu Brussel heeft ook een vergelijkende tabel opgemaakt, een niet-limitatieve lijst met apparatuur die op de markt verkrijgbaar is en voldoet aan de vereisten van de wetgeving.

 

 

BXL Environnement

Delen