Overheidsopdrachten in Europa: kansen voor mijn bedrijf?

27 januari 2023 om 14:01 

Jaarlijks worden meer dan 676 000 Europese aankondigingen van overheidsopdrachten gepubliceerd, waaronder 258 000 aanbestedingen, voor een bedrag van ongeveer 670 miljard EUR. Hoe selecteert u de aanbestedingen die betrekking hebben op uw bedrijf en hoe kunt u de kans op het winnen van een contract maximaliseren?

Een overheidsopdracht kan afkomstig zijn van een Europese instelling, zoals de Commissie, het Parlement, de Raad, het Europees Hof van Justitie, het Europees Economisch en Sociaal Comité, de Europese Centrale Bank, de Europese Investeringsbank, het Comité van de Regio’s… maar ook van ministeries, autoriteiten, nationale of regionale agentschappen…

Elke dag worden door deze instanties in Europa honderden aanbestedingen gepubliceerd voor de aankoop van leveringen, werken en diensten.

Alle overheidsopdrachten in Europa worden gepubliceerd op de Europese website Tenders Electronic Daily (TED): http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Hier zijn enkele praktische tips om uw kansen op het winnen van een openbare markt in Europa te maximaliseren:

1. Opportuniteiten identificeren door aankondigingen van opdrachten te selecteren
Het TED — Tenders Electronic Daily platform maakt het mogelijk om aanbestedingen te selecteren op basis van selectiecriteria met betrekking tot de betalers (aanbestedende dienst), de landen en de betrokken sectoren of producten.
2. Bereid jezelf voor door een strikte controlelijst en retroplanning te maken, waarbij je een beetje marge neemt van de deadline voor het indienen van aanbiedingen. Elke offerte die na de uiterste datum en het tijdstip wordt ingediend, wordt niet in aanmerking genomen.
3. Lees zorgvuldig de specificaties (TOR — Voorwaarden) en vraag om verduidelijkingen indien nodig.
4. Bepaal wat de beoordelaars zoeken. Lees de criteria voor de beoordeling van de aanbesteding zorgvuldig door.
5. Vorm een consortium met een partner als het waarde kan toevoegen aan uw offerte, bijvoorbeeld in termen van kennis van de lokale markt, of in relatie tot een vaardigheid, techniek of een deel van de specificaties waar u onvoldoende controle over hebt.
6. Verzamelen van de gevraagde documenten (bv. gecontroleerde rekeningen, statuten…)
7. Vertrouw het opstellen van het aanbod toe aan een deskundige, intern of via een samenwerking met een externe consultant.
8. Alleen antwoorden op de specificaties/referentietermen. Vermijd het toevoegen van items die niet worden aangevraagd.
9. Belicht uw sterke punten, deskundigheid en ervaring die relevant zijn voor wat in de aanbesteding wordt gevraagd.
10. Controleer en herlees uw voorstel.

 

Enterprise Europe Brussels helpt geïnteresseerde Brusselse bedrijven om het TED-platform te gebruiken door de selectiecriteria voor de betalers (aanbestedende autoriteit), de landen en de betrokken sectoren of producten te selecteren. Op basis van de selectiecriteria voor TED wordt voor het bedrijf een persoonlijk zoekprofiel opgesteld, zodat het bedrijf per e-mail de gerichte aanbestedingen die hem interesseren, per e-mail kan ontvangen. Het profiteert ook van praktisch advies om zijn kansen op het winnen van een markt te optimaliseren.

Delen