Overheidsopdrachten ook een kans voor KMO’s

30 januari 2018 om 16:01 

©Thinkstock

Weinig ondernemingen beseffen dat ze hun goederen en diensten ook bij de overheid aan de man kunnen brengen. Getuigt dit van wederzijds onbegrip tussen twee werelden? Of van terughoudendheid omwille van de vele voorwaarden of ingewikkelde financiële regelingen? De Europese overheidsopdrachten vertegenwoordigen nochtans een globale waarde van 420 miljard euro en 460.000 aanbestedingen per jaar. In België bestelt de overheid voor meer dan 50 miljard per jaar (10 tot 15% van het BBP), via ongeveer 20.000 aanbestedingen.

 

Vindt u de regelgeving van openbare aanbestedingen ingewikkeld? In feite nauwelijks meer dan de algemene verkoopvoorwaarden van uw jongste smartphone… De nieuwe Europese richtlijn rond overheidsopdrachten heeft de regelgeving trouwens drastisch vereenvoudigd. De richtlijn werd in Belgisch recht omgezet en is sinds 30 juni 2017 van kracht[1]. Dit stelsel onderscheidt zich door noemenswaardige nieuwigheden die meer uitzichten bieden aan inschrijvende ondernemingen, met inbegrip van de lokale en zelfs de kleinste bedrijven.

Het besef van het economisch potentieel van overheidsaanbestedingen in het Brusselse Gewest is ondertussen enkele jaren oud. De overheidsdiensten werden zich bewust van de troeven van een nauwere samenwerking met lokale ondernemingen. In meerdere domeinen werden inspanningen geleverd en gecoördineerd, mede dankzij het overheidsagentschap easy.brussels. De KMO’s vielen deze keer niet uit de mand. Het Brusselse small business act voorziet zelfs een specifieke maatregel om de toegang tot overheidsopdrachten voor KMO’s te vergemakkelijken.

Met deze dynamiek in het achterhoofd bood het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onlangs zijn steun aan Beci in het raam van een projectoproep. De Kamer van Koophandel van Brussel wil namelijk de toegang tot aanbestedingen vergemakkelijken voor Brusselse ondernemingen, zowel wat betreft de normen die de werking van de overheidsopdrachten bepalen, als inzake operationele en praktische aspecten. Bijgevolg bracht de Kamer meerdere partners samen rond een project dat doorheen het ganse jaar 2018 zal lopen, met de bedoeling de KMO’s te sensibiliseren, te informeren en te begeleiden.

Dit alles geeft aanleiding tot acht tegelijk thematische en sectorale seminars, kort opgevat om voor het breedst mogelijk publiek toegankelijk te zijn. Deze seminars zullen specifiek focussen op één aspect van de principes en de werking van overheidsopdrachten en zullen tegelijk de aandacht vestigen op twee keer zoveel opdrachtkansen, lokaal en regionaal. Het initiatief moet ook de netwerking tussen overheid en privé bevorderen. Een communicatieplan evenals een helpdesk worden ter beschikking gesteld van de KMO’s. Een eerste helpdeskniveau beantwoordt de veel gestelde en sectorale vragen. Een tweede niveau zal zich eerder toespitsen op juridische, boekhoudkundige en financiële onderwerpen.

Zes spelers nemen hieraan deel: Beci en de sectorale federaties van de bouw (CBBH) en de technologische industrie (Agoria), naast ondernemingen als Belfius (markten, financieringen), BDO (bedrijfsadviseurs) en CMS De Backer (juridische bijstand). Dankzij de hulp van alle overheidsagentschappen belast met de steun aan ondernemingen en de door de minister van economie aangeboden financiering, draagt het project bij tot een betere penetratie van de Brusselse ondernemingen op de lokale markt, van 41 tot 50% tegen 2020.

 

Verdere stappen

Beci organiseert in 2018 een reeks seminars rond overheidsaanbestedingen. Hieronder vindt u het voorlopige programma:

03.2018              Openbare aanbestedingen begrijpen

04.2018               Markten identificeren, voor meer slaagkansen

05.2018               Ingaan op een bijzonder bestek

06.2018               Sociale en milieuclausules: hoe kunt u die naleven?

07.2018               In aanmerking komen, opdrachttoekenning: de doorslaggevende elementen

09.2018               Opsplitsing en onderaanneming

10.2018               Financieringen en boekhoudkundige voorbereiding

11.2018              Betalingen, klachten, beroep

 

[1] Zie ook Veranderingen in overheidsopdrachten; Brussel Metropool, september 2017

 

Delen