[Persbericht] Beci eist het schrappen van de Molenbeekse “selfscan-taks”

25 juli 2022 om 11:07 

[Persbericht]

Brussel, 18 juli 2022 – Beci tekent verzet aan en vraagt de onmiddellijke annulering van de belasting op de geautomatiseerde kassa’s (“selfscans”) in Molenbeek. Daarmee reageert Beci op de plannen van de het Molenbeekse gemeentebestuur om via deze nieuwe taks de gemeentefinanciën op orde te krijgen. Een dergelijke belasting is een rem op innovatie en digitalisering waar onze Brusselse economie net zo veel nood aan heeft.

Tijdens de gemeenteraad van 29 juni 2022 heeft het Molenbeekse gemeentebestuur ingestemd met de invoering van een belasting op automatische kassa’s (5.500 €/kassa). De nieuwe belasting slaat op een 14-tal van die automatische kassa’s verspreid over enkele Molenbeekse warenhuizen. Met de nieuwe belasting rekent de gemeente op een jaarlijkse extra inkomst van 77.000 €.

Voor Beci is het duidelijk: een nieuwe belasting mag niet ingevoerd worden als die moet dienen om de precaire staat van een begroting op orde te krijgen. En dat is nu net wel het doel van het Molenbekse bestuur.

De taks druist ook in tegen de initiatieven van de Brusselse regering om gemeentelijke “pest” belastingen te harmoniseren of weg te werken. Denken we maar de belasting op drijfkracht of nog computerschermen.

Maar belangrijk er is dat deze nieuwe belasting “een aanslag is op onze broodnodige digitalisering van onze economie en overheden. Die loop nu al achter op onze omringende landen.” zegt Olivier Willocx, CEO van Beci. “De belasting is ook in strijd met “Het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht” van Catherine Moureaux’ partijgenoot Thomas Dermine (PS), federaal Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen. In dat plan is digitalisering één van de 6 pijlers.”

Als de gemeente Molenbeek haar begroting uit het rood wil is onder meer de digitalisering van de gemeentelijke overheden de sleutel vindt Beci. De toegenomen efficiëntie dankzij digitalisering komt niet alleen de gemeentelijke financiën ten goede, ook de dienstverlening naar de de digitaler wordende bevolking kan er alleen maar door verbeteren.

Beci vreest dat ook andere gemeenten het Molenbeekse voorbeeld gaan volgen. “En dan ligt de weg open om ook andere Belgische digitale innovaties te fnuiken. Dat zet de deur open voor grote internationale digitale spelers die vanuit het buitenland de aanval zullen inzetten op onze grootwarenhuizen, en bij uitbreiding onze economie.” aldus nog Olivier Willocx, CEO van Beci.

De “selfscan-taks” is op korte en middellange termijn nefast voor de tewerkstelling. Innovatie en digitalisering zijn de motor van onze economie en dus van onze tewerkstelling. Denken dat het taxeren van zelfscan kassa’s ook de tewerkstelling in stand zal houden is een fabeltje.

Bovendien dreigt de belasting doorgerekend te worden aan de klant. Dat heeft een directe impact op de koopkracht die die nu al zwaar onder druk staat door de hoge energieprijzen.

Een laatste bedenking nog. Molenbeek is de thuishaven van het alom internationaal geprezen Molengeek. Dat maakt kwetsbare Brusselse jongeren klaar voor de digitale toekomst. Dat uitgerekend deze gemeente een dergelijke digitale pestbelasting invoert, is onbegrijpelijk.

Beci tekent verzet aan tegen de maatregel, eist dat de belasting onmiddellijk wordt geannuleerd en biedt haar hulp en expertise aan om samen naar een oplossing te zoeken om onder meer via digitalisering van de gemeentediensten de begroting uit de rode cijfers te halen.

Contact Beci:
Olivier Willocx, CEO
ow@beci.be I 0475 51 31 58

Filip De Rycke, Communicatie
fdr@beci.be I 0498 944 350

Over Beci:
Beci (Brussels Enterprises Commerce & Industry) is ontstaan uit een partnerschap tussen de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel: twee privé vzw’s die door hun leden gefinancierd en beheerd worden.
Beci vertegenwoordigt twee derde van de tewerkstelling in Brussel en meer dan 35 000 ondernemingen.

Delen