PlayFair-campagne, interview met Olivier Kahn

11 juni 2020 om 11:06 

Vertel ons waarom het belangrijk is om rekeningen op tijd te betalen en de vicieuze cirkel die hierdoor ontstaat.

 

Het regionale weefsel is geweven van kleine bedrijven. Meer dan 90% zijn kleine structuren. Binnen dit ecosysteem zijn relaties essentieel. We kiezen elkaar vaak om menselijke redenen. Kijk naar uw partners, leveranciers, distributeurs, onderaannemers, adviseurs: de meerderheid komt waarschijnlijk uit uw uitgebreide netwerk, uit contacten, voor rationele en economische motivaties. Deze laatste worden natuurlijk wel overwogen, maar in veel dozen lijkt het me dat ze niet aan het hoofd van het peloton staan op het niveau van de besluitvorming. Het eren van de ene rekening betekent dat je rekening moet houden met de andere.

 

Als je cashflowproblemen hebt, is het niet betalen van je rekeningen één ding. Het niet uitleggen is een andere. Vaak is het op dit laatste punt dat de relatie stukloopt.

Dus als u zich zorgen maakt over de betaling, moet de overweging van de andere persoon voorrang krijgen. Probeer op zijn minst respectvolle alternatieven aan te bieden als u uw schulden niet volledig kunt betalen. In het geval van een akkoord, zorg er dan voor dat u ze precies herformuleert door een bericht te sturen waarin de uitwisseling wordt bevestigd. Het bedanken van de persoon met wie je praat, zal je aanpak versterken.

Dit zal een cascade van niet-betalingen vermijden (als u uw schuldeiser niet betaalt, zal hij zijn rekeningen niet kunnen betalen) en in plaats van een vicieuze cirkel, zal er een virtueuze cirkel ontstaan.

 

Wat moet je doen om je rekeningen op tijd te betalen?

 

Het cashmanagement is voor elk bedrijf centraler dan ooit geworden. Een kasstroomoverzicht staat centraal om de verschuldigde bedragen in de loop van de tijd te beheren. Dus begin met de balans op te maken: waar bent u financieel gezien? Wat staat er nog op je rekeningen? Wat zijn de uitstaande vorderingen en schulden? Welk uitstel heeft u aangevraagd? Zet deze cijfers samen met een professionele boekhouder of financieel adviseur in een spreadsheet en voeg er in de toekomst zaken aan toe: wat u minimaal verwacht als omzet en wat u de komende 12 maanden verwacht te besteden. Inclusief eventuele veiligheidskosten voor de gezondheid, volumeverlies, mogelijke internetverkopen, mogelijke leveringskosten.  Neem de verschuldigde bedragen op, binnen de gestelde termijnen. Evalueer of er vertragingen te verwachten zijn om een financiële oplossing te vinden of om uw schuldeisers te kunnen waarschuwen en tot een akkoord te komen. Veel partners (leveranciers, …) geven er de voorkeur aan zich op te offeren, maar willen weten waar het precies over gaat, in plaats van zich te storen aan onbegrepen vertragingen.

Vertel ons over de PlayFair-beweging. Hoe kan het een impact hebben op de Brusselse bedrijven?

 

PlayFair is een positieve actie die door BECI is bedacht om ons te herinneren aan een basiselement: zij die slagen zijn FairPlay in het bedrijfsleven.  En FairPlay gaat over het nakomen van verplichtingen. Of laten zien dat men er alles aan doet om ze te eren. Solidariteit is ook de kern van de aanpak: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en samen komen we er door heen. In dit opzicht is het een kwestie van het vermijden van conflicten en het vinden van vriendschappelijke oplossingen. Alle voordelen van de bemiddeling worden in herinnering gebracht. Volgens onze statistieken geeft het oproepen van een neutrale derde partij om een geschil op te lossen ons 75% meer kansen om het op te lossen zonder omslachtige procedures. We willen echt dat ondernemers deze methode van conflictoplossing toepassen. Tot slot is het delen van ervaringen de derde pijler van onze actie. Door uitwisseling vinden we ideeën, alternatieven en “technische” oplossingen om dit delicate onderwerp van het betalen van rekeningen te beheren! 

Delen