Profielen van uitzendkrachten veranderd sinds Covid-crisis

28 maart 2022 om 07:03 

Na een sterke achteruitgang van het uitzendwerk in 2020 vertoont de markt weer een stijgende lijn. Tijdens de afgelopen maanden groeide de vraag zelfs exponentieel. Naast dringende behoeften aan arbeidskrachten is de markt via die weg ook van plan om werknemers op lange termijn in dienst te nemen. Wie zijn die tijdelijke werknemers? En welk voordeel haalt een bedrijf uit uitzendcontracten? BECI maakt de balans op. 

Hyperflexibele arbeidsovereenkomsten, geen opzegtermijn, behoud van de rechten van de werknemers… Uitzendwerk biedt grote troeven, zowel aan werkgevers als aan werknemers. Zeker wanneer, zoals nu, talent op de arbeidsmarkt moeilijk te vinden is en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur steeds strengere criteria hanteren.

Tijdelijk werk, een win-win oplossing

Voor werknemers is uitzendwerk een springplank naar de arbeidsmarkt in elk stadium van de loopbaan: pas afgestudeerd of ervaren. Veel jongeren doen hun eerste beroepservaring op via uitzendopdrachten. Het is een flexibele manier om je persoonlijk en beroepsmatig te ontplooien. Bovendien kan een eerste kennismaking met een bedrijf via een tijdelijk contract leiden tot een vaste baan. 

Uitzendwerk biedt jonge afgestudeerden en werkzoekenden ook de mogelijkheid om de realiteit van verscheidene sectoren te ontdekken. Evenzo kan tijdelijk werk financiële zekerheid bieden op een moment dat de betrokkene geen vaste baan kan of wil aannemen. 

Werkgevers kunnen dankzij uitzendopdrachten een tijdelijk tekort aan werkkrachten omzeilen. Maar er is meer. Aangezien het op een krappe arbeidsmarkt niet altijd gemakkelijk is een ervaren witte raaf te vinden, bestaat een alternatief erin minder ervaren uitzendkrachten te selecteren en te investeren in hun opleiding. Voor ondernemingen is de aanwerving van een werknemer via een uitzendopdracht voor de duur van een leertijd een manier om zijn motivatie en betrouwbaarheid te evalueren. Iedereen weet dat verkeerde rekruteringskeuzes het bedrijf veel geld kunnen kosten.

Bovendien zijn talenten steeds meer op zoek naar zinvol werk. Opnieuw biedt uitzendwerk zeer interessante uitzichten. De werknemer kan nagaan of de baan aan zijn verwachtingen beantwoordt terwijl de werkgever de werkelijke motivatie van de kandidaat kan testen. 

Covid en interim

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis hebben veel mensen moeten stoppen met werken of zijn zij hun baan kwijtgeraakt en werden zij gedwongen een ander carrièrepad te vinden. Uitzendwerk is in dit verband een schitterende manier om werkzoekenden te activeren. De pandemie heeft de profielen van uitzendkrachten weliswaar gewijzigd. In tegenstelling tot sommige vooroordelen is uitzendwerk niet langer voorbehouden aan ongeschoolde werkkrachten. Bepaalde sectoren die met een tekort aan personeel kampen, schakelen uitzendkrachten met zeer gespecialiseerde profielen in. Er liggen dus grote kansen voor het grijpen, zowel voor de werknemers als voor de ondernemingen.

Enkele cijfers

  • 61% van de uitzendkrachten zijn vrouwen
  • 1 op de 2 uitzendkrachten is onder de 30
  • 66% van de uitzendkrachten heeft als hoofddoel geld te verdienen. De zoektocht naar een vaste baan is de tweede prioriteit (33%), gevolgd door ervaring opdoen in een nieuw vakgebied (26%)
  • 7,2/10: de algemene tevredenheidsscore van uitzendkrachten. 

Bron: Jaarverslag Federgon

Over de auteur

Gaëlle Hoogsteyn, Journalist gespecialiseerd in HR, ondernemerschap en financiën

 

Delen