Rechtstreekse steunmaatregel van 30% van de extra energiekosten voor Brusselse ondernemingen die het zwaarst zijn getroffen door de crisis

21 november 2022 om 08:11 

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering op donderdag 17 november een besluit inzake de compensatieregeling in het kader van de energiecrisis in eerste lezing goedgekeurd. Voor deze premie is een budget van in totaal 117 miljoen euro uitgetrokken. Het doel ervan is om een deel van de meerkosten voor energie van Brusselse ondernemingen die actief zijn in sectoren die gevoelig zijn op het vlak van energie ten laste te nemen. Die meerkosten worden berekend op basis van het verschil tussen de jaren 2021 en 2022.

De energiecrisis brengt veel zelfstandigen en ondernemingen in moeilijkheden. Gezien hun economische situatie heeft de Brusselse regering ingestemd met een rechtstreekse steunmaatregel voor ondernemingen in moeilijkheden die actief zijn in sectoren met een hoge energiegevoeligheid en die getroffen worden door de stijgende energieprijzen (gas en elektriciteit).

Om de economische sectoren te bepalen die gevoelig zijn op het vlak van energie heeft de regering zich gebaseerd op een studie van het BISA, die een methodologie van het Planbureau heeft gebruikt (zie link onderaan). Het gaat om sectoren waarvoor de ondernemingen te maken krijgen met energiekosten die minstens 3% van hun omzet bedragen. De zwaarst getroffen sectoren zijn die van de detailhandelszaken, de diensten aan personen (gezondheidszorg, huisvesting, restaurants en cafés, wasserijen, kapperszaken, recreatieve activiteiten), de verwerkende industrie (productieactiviteiten, voedingsindustrie, drukkerijen) en de creatieve en culturele industrie (CCI). Of een onderneming toegang heeft tot de steunmaatregel wordt bepaald op basis van de NACE-btw-code (zie bijgevoegde tabel).

Er zouden in totaal ongeveer 18.000 ondernemingen in aanmerking komen.

Meer concreet zal dankzij de premie 30% van de extra kosten tussen alle afrekeningen van de energiefactuur van 2022 en alle afrekeningen van de energiefactuur van 2021 ten laste kunnen worden genomen, zowel voor elektriciteit als voor gas.

De administratie zal maximaal zes verschillende EAN-meters in aanmerking kunnen nemen voor de toekenning van de compensatiepremie (drie voor elektriciteit, drie voor gas). Dankzij dat criterium kan er onder meer rekening worden gehouden met ondernemingen die meerdere vestigingseenheden hebben.

Naast de NACE-btw-code zijn er ook andere criteria om in aanmerking te komen voor de steunregeling. De onderneming moet:

  • een omzet hebben van minimaal 50.000 euro;
  • haar rekeningen en balans voor het jaar 2021 hebben neergelegd bij de NBB;
  • haar verplichtingen inzake btw nakomen;
  • de milieu-, sociale en fiscale verplichtingen nakomen;
  • zich ertoe verbinden in het jaar volgend op de toekenning van de premie geen dividenden opnieuw uit te keren.

Het bedrag van de premie bedraagt minstens 500 euro en kan niet hoger zijn dan de extra kosten die de begunstigde oploopt. Het bedrag is ook beperkt naargelang de energiegevoeligheid van de sectoren waarin de onderneming actief is. De premie is begrensd op 50.000 euro voor ondernemingen die actief zijn in sectoren die gevoelig zijn op het vlak van energie en op 100.000 euro voor ondernemingen die actief zijn in sectoren die erg gevoelig zijn op het vlak van energie (zie bijgevoegde tabel).

Bovendien zal voor gemandateerde sociale inschakelingsondernemingen (GSIO) die gevoelig zijn op het vlak van energie een gelijkaardige premie (30% van de extra energiekosten tussen 2021 en 2022, gas en elektriciteit) worden toegekend via facultatieve subsidies. Activiteitencoöperaties (Jobyourself en Baticrea), bedrijvencentra en incubatoren zullen ook een beroep kunnen doen op een dergelijk mechanisme.

Deze premie zal voor ondernemers beschikbaar zijn na advies van de sociale partners (Brupartners), de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Er zal ook worden verzocht om een kennisgeving aan de Europese Commissie in het kader van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun. De aanvragen zouden in de loop van de maand februari moeten kunnen worden ingediend.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: ‚ÄúDeze rechtstreekse steunmaatregel moet de druk verlichten op de cashflow van ondernemingen die het meest door de stijging van de energieprijzen worden getroffen. Het is immers van essentieel belang dat ze hun activiteiten kunnen voortzetten en de werkgelegenheid dus kunnen waarborgen. Deze rechtstreekse steunmaatregel vormt een aanvulling op andere steunregelingen die de versnelling van de energietransitie bevorderen, zoals de verhoging van de RENOLUTION-premies, de nieuwe Energy&Reno-lening, het Economisch Transitiefonds of de versterking van het Energiepack.‚ÄĚ

https://bisa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-51_NL_0.pdf

 Row Labels
 Plafonds
 08 Рautres industries extractives top 100.000
 37 РInzameling en behandeling van afvalwater top 100.000
 241 РStaalindustrie top 100.000
 242 РVervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en hulpstukken van staal top 100.000
  23 РVervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten top 100.000
  93 РSport, recreatie en vrijetijdsbesteding top 100.000
 20 РChemische industrie top 100.000
 55 РAccommodatie top 100.000
 36 РWinning, behandeling en distributie van water top 100.000
 13 РVervaardiging van textiel top 100.000
 87 РMedische en sociale activiteiten met accommodatie top 100.000
 96 РAndere persoonlijke diensten top 100.000
 18 РAfdrukken en reproductie van dossiers top 100.000
 30 РVervaardiging van andere transportmiddelen top 100.000
 91 РBibliotheken; archieven; musea en andere
culturele activiteiten
 top 100.000
¬†10 – Voedingsindustrie√ęn¬†top¬†100.000
 38 РInzameling; verwerking en verwijdering van afvalstoffen;
terugwinning
 top 100.000
¬†47 – Detailhandel: met uitzondering van de handel in auto’s
en motorfietsen
 bodem 50.000
 7 РPapier- en kartonindustrie bodem 50.000
 22 РVervaardiging van producten van rubber of kunststof bodem 50.000
 32 РAndere be- en verwerkende industrie bodem 50.000
 257 РVervaardiging van bestek, gereedschap en ijzerwaren bodem 50.000
 259 РVervaardiging van andere producten van metaal bodem 50.000
 31 РMeubelproductie bodem 50.000
 16 РHoutindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van
vlechtwerk
 bodem 50.000
 52 РOpslag en vervoerondersteunende diensten bodem 50.000
 61 РTelecommunicatie bodem 50.000
 265 РVervaardiging van meetinstrumenten en apparatuur
voor essal- en navigatieklokken
 bodem 50.000
 266 РVervaardiging van medische bestralingsapparatuur, elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur bodem 50.000
 267 РVervaardiging van optische en fotografische apparatuur bodem 50.000
 268 РVervaardiging van magnetische en optische media bodem 50.000
 283 РVervaardiging van land- en bosbouwmachines bodem 50.000
 284 РVervaardiging van machines voor het vormen van metaal en van
gereedschapswerktuigen
 bodem 50.000
 289 РVervaardiging van andere machines voor speciale doeleinden bodem 50.000
 56 РRestauratie bodem 50.000
82 РAdministratieve en andere zakelijke dienstverlening bodem 50.000
 45.1 РHandel in motorvoertuigen bodem 50.000
 45.4 РVerkoop, onderhoud en reparatie van motorfietsen en onderdelen en toebehoren van motorfietsen bodem 50.000
 90 РCreatieve, artistieke en uitvoerende activiteiten bodem 50.000
Delen