Parkeerplek schrappen of taks betalen

12 december 2019 om 09:12 

Volgens de Brusselse regering zijn er 5.500 bedrijfsparkings te veel. Bedrijven die te veel parkeerplekken hebben, moeten die tegen 2021 schrappen, publiek maken of een heffing betalen als ze dat niet doen. Toch zijn de nieuwe strengere regels niet van toepassing op elke Brusselse onderneming. Een overzicht.

Wat zegt de regelgeving?

Het BWLKE (Brussels Wetboek voor lucht-, klimaat- en energiebeheersing – BWLKE, red.) met betrekking tot parkeren streeft naar een vermindering van het aantal parkeerplaatsen van bedrijven, om de werknemers te ontmoedigen om de wagen te nemen voor hun “woon-werkverplaatsingen”. Deze regelgeving, heeft volgens de Brusselse overheid onvoldoende effect. Een goed moment om de nieuwe regels van het BWLKE even in herinnering te brengen. Op wie zijn ze van toepassing? Hoe wordt ze toegepast? Kan ik worden vrijgesteld van de heffing?

Bedrijven die boven een specifiek quotum zitten, hebben de mogelijkheid ‘overtollige’ plaatsen te schrappen, ze om te vormen tot publieke parkeerplaatsen of ze te delen met de omliggende wijk. Wie dat niet doet, moet een heffing betalen. Vandaag blijkt dat 52 procent van de bedrijven liever de heffing betalen dan de parkeerplaatsen te schrappen of ze open te stellen voor buurtbewoners. Vandaag wordt een kleine 5.500 bedrijfsparkings als overtollig beschouwd door de Brusselse overheid.

Een eerste criteria dat gehanteerd wordt om na te gaan op hoeveel parkeerplaatsen een bedrijf recht heeft, is de toegankelijkheid van het kantoorgebouw met het openbaar vervoer. Brussel is onderverdeeld in drie zones (A,B en C) die deze toegankelijkheid weergven, namelijk: A: zeer goede bereikbaarheid, B: goede bereikbaarheid en C: matige bereikbaarheid

Het tweede criteria betreft het aantal m² van het kantoorgebouw. Afhankelijk van het toegankelijkheidsgebied (hierboven beschreven) heeft een bedrijf recht op een bepaald aantal parkeerplaatsen op basis van

A: 1 Plaats / 200 m² kantoorruimte – 450 €/parkeerplaats

B: 1 Plaats / 100 m² Kantoorruimte – 350 €/parkeerplaats

C: 1 Plaats/ 60 m² Kantoorruimte – 250 €/parkeerplaats (toegepast vanaf 2022)

Wenst u zelf het aantal parkeerplaatsen berekenen waar u recht op heeft? Dat kan via deze tool.

Als het aantal parkeerplaatsen de drempel overschrijdt, zijn er drie mogelijkheden:

  • de parkeerplaatsen afschaffen en de ruimte herbestemmen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat men de parkeerplaatsen omvormt tot parkeerplaasten voor carpooling of fietstenstallingen;
  • de parkeerplaatsen ter beschikking stellen voor het publiek, als bewonersparking of als publieke parking. De exploitatievoorwaarden voor openbare parkings kan u hier terug vinden;

de overtollige parkeerplaatsen behouden en jaarlijks voor elke overtollige parkeerplaats een milieuheffing betalen.

Afwijkingen zijn echter mogelijk. Als het aantal overtollige parkeerplaatsen kleiner is dan 3, vervalt de heffing. Afwijkingen vanaf 3 overtollige parkeerplaatsen zijn onderworpen aan een afwijkingsverzoek (impactstudie). Indien het aantal overtollige parkeerplaatsen groter is dan 10, dient deze impactstudie te gebeuren door een bureau dat geregistreerd is bij Leefmilieu Brussel.

Wat bedrijven vandaag reeds doen

Brusselse bedrijven doen vandaag al heel wat inspanningen om hun werknemers aan te zetten tot meer duurzame vervoerswijzen. Dit blijkt uit de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017-2018.

Van de Brusselse bedrijven met meer dan 100 werknemers, biedt 76% een fietsvergoeding aan, 55% sensibiliseert hun werknemers voor carpooling, 65% biedt gratis openbaar vervoer aan en 23% heeft regelmatig overleg met de openbare vervoersmaatschappijen om de verbinding van de bedrijfssite met het openbaar vervoer te verbeteren.

Al deze maatregelen hebben dan ook een positief effect op de multimodaliteit van het bedrijf. Bovendien heeft 45% van deze bedrijven een strategie om het aantal afgelegde kilometers en/of de CO2-uitstoot te verminderen.

Bijkomende infrastructuur

Belangrijk is dat als we willen dat pendelaars hun wagen achterlaten aan de grens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat hen ook de mogelijkheden worden geboden. Uit een analyse van de verschillende werkgeversorganisaties in 2017, blijkt dat vandaag de aansluiting tussen overstapparkings en carpoolparkings met S-treinstations in de Brusselse metropolitane zone, haast onbestaande is.

Het verhogen van de heffing biedt hierop geen antwoord. Bijkomende infrastructuur is nodig om in te zetten op multimodale woon-werkverplaatsingen.

Delen