Schaarste aan kandidaten en digitalisering: twee grote uitdagingen voor de sector Recruitment

25 januari 2019 om 16:01 

©

De sector Recruitment, Search & Selection (RSS) groeit dit jaar fors. In de eerste helft van 2018 nam het aantal geplaatste kandidaten toe met 16,75 %. Dit maakte Federgon bekend, de federatie van de HR-dienstverleners, die ook de RSS -sector vertegenwoordigt. Hiermee zet de sector het groeipad dat van start ging eind 2014 stevig verder.

“De cijfers bevestigen dat bedrijven in tijden van schaarste in toenemende mate een beroep doen op professionele partners om het juiste talent te zoeken, te screenen en te rekruteren”, verduidelijkt Ann Cattelain, Coördinator van de sector RSS bij Federgon. De sector profiteert onder meer van een stijgende vraag naar talent bij de bedrijven. Deze vraag is deels conjunctuur-gebonden, maar ook demografische ontwikkelingen, lees de vergrijzing, hebben hun invloed via een toenemende vervangingsvraag.

Of de sector deze stevige groei zal kunnen bestendigen? “Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig”, zegt Paul Verschueren, Directeur Research & Economic Affairs bij Federgon. “Ook voor onze bedrijven is de krapte op de arbeidsmarkt een hele uitdaging.”

 

Index van de geplaatste kandidaten S1 2011 = index 100

Bovendien zijn ook heel wat RSS-leden op hun hoede voor de digitale uitdagingen die op hen afkomen. Dit blijkt uit een enquête die Federgon heeft afgenomen bij haar leden van de RSS-sector. “In de mate dat digitale tools vandaag de efficiëntie en snelheid van procedures ondersteunen zijn zij een gewaardeerd instrument in een performantere dienstverlening en de strijd tegen schaarste”, verduidelijkt Paul Verschueren. Hoewel de meerderheid van de RSS-bedrijven ook daadwerkelijk gebruik maakt van deze tools, zijn zij toch op hun hoede voor nieuwe digitale concurrenten in de nabije toekomst. “Wat ons betreft is het positief dat onze bedrijven hier alert voor zijn. Zij investeren vandaag om de uitdagingen van morgen het hoofd te kunnen bieden. Ook als Federatie nemen wij initiatieven, bijv. Foresight2020, om onze leden hierover te informeren en hen hierin te ondersteunen”, besluit Paul Verschueren.

Informatie: https://federgon.be

 

 

 

 

 

Delen