SDG: het kompas van bedrijven op de weg naar duurzame ontwikkeling

Door Johan Debière  -  - 21 januari 2019 om 08:01 

In de strijd tegen de opwarming van de aarde, sociale ongelijkheden, discriminatie op grond van geslacht of ras, of tegen honger treden de bedrijven voortaan als actieve bijdragers op. Deze evolutie volgt een gezonde dynamiek sinds de Verenigde Naties de Sustainaible Development Goals (SDG) publiceerden.

 

Deze SDG’s zijn dit jaar een veelbesproken onderwerp in het bedrijfsleven. Ze bestaan uit 17 projecten waartoe iedereen op eigen niveau, volgens zijn eigen middelen en met zijn specifieke troeven tracht bij te dragen. “Het nastreven van ‘een wereld zonder honger’, gendergelijkheid of verantwoorde productie en consumptie, zijn zinvolle doelstellingen voor onze leden. Hiermee kunnen ze hun acties proactief sturen”, zegt Gaëlle Janssens, Relationship Manager bij The Shift, een platform dat in 2015 ontstond uit de fusie van verscheidene verenigingen actief in duurzame ontwikkeling (waaronder Business & Society, Kauri en Argus). We overschrijden eindelijk de eenvoudige “rapportering” die MVO-verslagen kenmerkte en kiezen nu resoluut voor ‘actie’. “Kortom, geen navelstaren meer, maar aandacht voor het gemeenschappelijk belang door toepassing van de drie principes die The Shift nauw aan het hart liggen: connect, commit, change.”

Allemaal vitale vraagstukken voor bedrijven. Geen enkele economische speler kan zich soepel ontwikkelen zonder ten minste enkele van deze 17 punten in de gaten te houden. Het bedrijf kan zo, op een positieve manier, harmonieuze relaties opbouwen met de overheid, de administratie, de omwonenden, die soms de eerste klanten zijn, met zijn human resources, maar ook veel verder, met de uitgestrekte wereld om zich heen.

Niet toevallig interesseren vakbonden en werkgevers zich voor de SDG’s, zoals zij dat vroeger al deden met ISO 14001 of EMAS (twee milieubeheersystemen). Zo bijvoorbeeld de liberale vakbond ACLVB, waar Jan Moens initiatieven identificeert die bedrijven nemen om de economische activiteit beter af te stemmen op duurzaam ondernemen. Hiervoor maakt de ACLVB gebruik van Sustatools, een volgens het PDCA-principe (Plan-Do-Check-Act) ontwikkelde methode. Of bijvoorbeeld ook Beci, dat samen met het VBO en de UWE, een stakeholder was in het SDG Forum dat afgelopen oktober voor het eerst in Brussel doorging.

 

Fair management

Zodra het SDG-handvest op federaal niveau werd gelanceerd, identificeerde vice-premier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo perfect de uitdagingen. Hij begreep dat dit proces ten volle de steun van de burgermaatschappij vereiste, met inbegrip van het bedrijfsleven, en gaf aan dat “zonder samenwerking met de privé sector, een internationaal ontwikkelingsbeleid nooit duurzaam kan zijn”. Hij beschouwde de ondertekening van dit handvest als het begin van “vruchtbare” uitwisselingen, met een specifieke focus op duurzaam ondernemen, maar ook op de thema’s gezondheid, hernieuwbare energie, digitalisering, landbouw en voeding. Zoals Sodexo, dat klantenloyaliteit opbouwt door de integratie van een eerlijker aanbod van iets duurdere maar Fairtrade gelabelde producten, doen de bedrijven hier niet aan ‘eerlijke marketing’. Ze trachten gewoon om winstgevend, maar rechtvaardig en dus eerlijk te opereren. Dit is de prijs voor hun voortbestaan. Thierry Nadisic bevestigt dit in zijn boek “Le management juste”, onlangs gepubliceerd door de Presses Universitaires de Grenoble: “Evenals de oude volkeren die vooral een gemeenschappelijk geloof nodig hadden om samen te leven, hebben wij vandaag een fundamentele behoefte aan rechtvaardigheid”.

 

Meer informatie: SDG Charter

Delen