Slimme mobiliteit in Brussel: hoe kan ICT helpen?

Door Julien Knoepfler  - 5 mei 2019 om 12:05 

D.R.

Hoe verplaatsen we ons morgen in Brussel? Zal de technologie ons helpen om de uitdagingen van de stedelijke mobiliteit aan te gaan? Doen we morgen aan slimme mobiliteit in Brussel? Dat stond centraal tijdens de ‘Hack & Cheese’ sessie, afgelopen februari.

Na energie, gezondheid en openbare diensten, boog de vierde ‘Hack & Cheese’ sessie, georganiseerd door Hack Belgium en Beci, zich over mobiliteit. De hamvraag: is Brussel klaar voor slimme mobiliteit? Of anders verwoord, hoe kunnen bedrijven Brussel klaarstomen voor een intelligente mobiliteit, met ICT en andere technologieën?

Het vraagstuk sluit trouwens aan bij de initiatieven van Beci en zijn partners rond Mo, de ontmoetingsruimte die sinds maart 2018 specifiek aan stedelijke mobiliteit wordt gewijd (1).

De vragen

1. Stedelijke mobiliteit en duurzame ontwikkeling:

We willen steeds meer mobiliteitstoepassingen. Deelsteps, treinen, deelauto’s en kantoorbussen zijn de toekomst. Die moeten het concurrentievermogen, de flexibiliteit en het comfort verhogen. Hoe zorgen we ervoor dat het aanbod duurzaam blijft, zowel voor het milieu als op maatschappelijk vlak?

2. Stedelijke mobiliteit en governance:

Slimme mobiliteit betekent ook veel data-opslag van burgers. Want computerprogramma’s moeten natuurlijk goed weten hoe de burger zich verplaatst in het verkeer. Hoe verbeteren we de toegang tot die gegevens voor de verschillende spelers in de vervoersector zodat er politieke verandering kan komen? En hoe kunnen burgers zelfs actieve bijdrages leveren?

3. Stedelijke mobiliteit en inclusie:

Zoals altijd zijn er in dit verhaal ook winnaars en verliezers. Maar de ongelijkheid neemt wel toe wanneer er ICT in het spel is. Veel mensen hebben geen toegang tot de digitale wereld. Denk maar aan kansarme mensen, mindervaliden en ouderen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de slimme mobiliteit voor iedereen werkt?

Er werd duchtig gediscussieerd over slimme mobiliteit. RV.

De oplossingen

De deelnemers konden ideeën uitwisselen aan zeven tafels. Elke groep bestond uit politici, vertegenwoordigers van vervoersmaatschappijen, ondernemingen, onderzoekers en specialisten. Elk bracht een eigen expertise mee aan tafel.

Uiteindelijk leidde de vergadering tot concrete voorstellen. Bijna iedereen was het eens: er is meer coördinatie nodig, los van de taalstrijd en de moeilijke politieke organisatie die ons Gewest (en de rand) kenmerken.

Slimme mobiliteit

Neen, deze brainstorm lost niet alle mobiliteitsproblemen op. Maar toch bevordert een dergelijke gedachtenuitwisseling de interpersoonlijke en professionele contacten. Misschien is een persoonlijk goed contact de meest beloftevolle bron voor een slimme mobiliteit.

Hack & Cheese is een evenement waarop tijdens een lunch een zeventigtal beleidsmakers uit verscheidene sectoren van de overheid en het bedrij fsleven samenbrengt om een belangrijk vraagstuk voor de toekomst van de hoofdstad aan te pakken.

1 In het geval van Mo gebeurt het denkproces nu op een permanente en structurele manier. Dit leidt tot rapporten en standpunten, zoals het Mobiliteitsmemorandum van Beci, dat vóór de verkiezingen aan de Brusselse overheden werd voorgelegd.

Delen