Sociaal: “4 burgers op 10 lopen risico op digitale uitsluiting”

Door Géry Brusselmans  -  - 4 oktober 2019 om 16:10 

Tania Maamary, coördinator digitale inclusie.

Het is de taak van Tania Maamary, coördinator digitale inclusie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om iedereen toegang te bieden tot de digitale wereld. 

 

U bent de eerste coördinator digitale inclusie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Waaruit bestaat uw taak?

“In december 2018 heeft de Brusselse regering een actieplan goedgekeurd bestemd voor digitale inclusie, namelijk mensen uit de digitale kloof toegang bieden tot het digitale. Dit plan bestaat uit vier pijlers: acties ontwikkelen op gewestelijk vlak, aanbevelingen op het vlak van de gemeenten, het structureren van de OCR’s, de Openbare Computerruimtes, en de communicatie daarrond beheren. Als coördinator digitale inclusie, een functie die dit jaar in februari in het leven is geroepen, heb ik tot taak om die vier pijlers te implementeren. ”  

 

Hoe definieert u de digitale kloof?

“De term wordt gebruikt om de ongelijkheden aan te duiden wat betreft de toegang tot digitale technologieën (toegang tot een computer, een kwaliteitsvolle internetverbinding, …), het gebruik ervan en het vermogen van de personen om het gebruik te begrijpen. Ook al stijgt het aantal gezinnen met internettoegang beduidend, toch blijft voor een deel van de bevolking de kennis van IT-hulpmiddelen problematisch. Naargelang leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, inkomensniveau enz. bestaan er verschillende groepen die zich in die digitale kloof bevinden. Een alleenstaande 65-plusser loopt meer risico, net zoals mensen met een lager inkomen of een lager opleidingsniveau.” 

 

Bestaan er statistieken over de digitale inclusie in Brussel?

“Onlangs heeft het BISA (perspective.brussels) cijfers gepubliceerd over de toegang tot ICT en het gebruik ervan door Brusselaars. Volgens die studie hadden in 2018, 8 huishoudens op 10 in het Brussels Gewest een breedbandconnectie. Een studie die gepubliceerd werd door de Koning Boudewijnstichting toont anderzijds dat 4 op de 10 personen risico lopen op digitale uitsluiting en dat 12% van de Belgen geen vaardigheden bezitten of geen gebruiker van het internet zijn.”  

 

Wat zijn de doelstellingen voor 2019 in verband met de digitale inclusie in Brussel?

“Het idee is om de meest kwetsbare groepen te bereiken, om hen in het bijzonder toegang te geven tot de online administratieve stappen. Dat wordt mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van OCR’s, de Open Computerruimtes. Dat zijn centra waar gratis of tegen een sociaal aanvaardbaar tarief gebruik kan gemaakt worden van computers en waar begeleiders klaarstaan met advies. Wij hebben een charter opgesteld waardoor we de OCR’s kunnen voorzien van een kwaliteitslabel doordat ze aan kwaliteitscriteria voldoen. Op dit moment zijn er een tiental OCR’s met een kwaliteitslabel maar we streven naar 25 voor eind 2019. Laten we ook CABAN, Brusselse actoren voor Digitale Geletterdheid, niet vergeten die OCR’s en de opleidingsmogelijkheden met betrekking tot ICT optimaliseert. We zorgen eveneens voor een gedeelte communicatie om alle belanghebbende actoren te laten kennismaken met de diensten: tehuizen, scholen, Actiris, OCMW en Bruxelles Formation.”  

 

Molenbeek, de meest kwetsbare gemeente 

Eind 2017 hebben drie onderzoeksters van de ULB een analyse geleverd van de digitale kloof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze hebben alle 19 Brusselse gemeentes een “digitale kwetsbaarheidsscore gegeven. Op basis van criteria als leeftijd, opleidingsniveau, werkloosheidsgraad of sociale huisvesting kent de studie scores van 1 tot 5 toe (5 komt overeen met de grootste digitale kwetsbaarheid). Het blijkt dat Molenbeek (4,3/5) en Sint-Joost (4,1) de meest kwetsbare gemeenten zijn; de minst kwetsbare gemeenten zijn Elsene (2,1) en Sint-Pieters-Woluwe (1,9). 

 

Delen