Sociaal overleg: 15 te vermijden vergissingen

2 mei 2018 om 13:05 

AA028633

Onvolledige checklist van de 15 vergissingen die u best niet begaat!

1. Verplicht zijn het sociaal overleg in uw eigen onderneming te organiseren, terwijl u helemaal geen voeling hebt voor overleg, zeker niet met afgevaardigden die de indruk wekken dat ze alleen zichzelf vertegenwoordigen.

2. Geen rekening houden met de wettelijke voorschriften die sociaal overleg opleggen, omdat die niet overeenstemmen met de cultuur van de werkgever.

3. Niet willen verder kijken dan uw eigen vooroordelen tegen een concept van een door sociale verkiezingen rechtmatig ingesteld tegenwicht.

4. Continu voor conflicten vrezen en er daarom van uitgaan dat u over geen enkel middel beschikt om geschillen bij te leggen.

5. Elke vorm van luistervaardigheid verwerpen en daarom ook elk standpunt van de syndicale gesprekspartner.

6. Niet in staat zijn buiten uw comfortzone te treden door u vast te klampen aan het recht.

7. Niet in staat zijn eender welke strategie te ontwikkelen om het standpunt van de werkgever te doen erkennen.

8. Overrompeld worden door uw eigen emoties en niet in staat zijn uw eigen verbale en niet verbale uitingen te beheersen tegenover de zogeheten kwade trouw van de syndicale gesprekspartner.

9. Uw eigen dossiers niet door en door kennen, waardoor u geen onderscheid kunt maken tussen wat voor onderhandeling vatbaar is en wat niet.

10. Hardnekkig uw standpunt behouden ten aanzien van een probleem en geen begrip willen tonen voor de waarden die de vertegenwoordigers van het personeel aanhalen.

11. De vakbondsafgevaardigde demoniseren omdat hij constant voor problemen zorgt vanaf het ogenblik dat hij de onderneming binnenstapt.

12. Niet voldoende filosofisch willen optreden om een onderscheid te maken tussen wat bij de andere kan worden veranderd en wat nooit zal evolueren.

13. Uzelf de middelen niet geven om vertrouwd te geraken met de processen van het sociaal overleg, die heel duidelijke regels volgen, al staan die nergens neergeschreven.

14. Ervan uitgaan dat u noodlottig alles moet ondergaan van de vakbondsafgevaardigden omdat zij door hun vakbond werden opgeleid om alles aan de kant van de werkgever kapot te krijgen.

15. Niet deelnemen aan de workshops over sociaal overleg die Beci op dinsdag 3 en donderdag 5 juli 2018 organiseert.

Delen