Sodexo trekt de transversale kaart

Door Peter Van Dyck  - 4 oktober 2019 om 13:10 

D.R. Greg Renders, CSR Manager van Sodexo

Bij Sodexo Benelux maakt het mobiliteitsbeleid deel uit van de Corporate Responsibility politiek en wordt het zeer breed gedragen. Onze CEOs inspireren ons.” 

 

Het mobiliteitsbeleid bij Sodexo Benelux staat onder de directe leiding van de algemene directie en wordt transvers gecoördineerd door Sales, HR, Facilities, Finances, Corporate Responsibility, Health, Quality & Safety. Dit beleid beslaat dus een breed spectrum. Aandachtspunten zijn o.a. de impact van pendelende medewerkers op het milieu (de uitstoot van broeikasgassen), een mogelijke tegemoetkoming voor het gebruik van openbaar vervoer of zachte mobiliteit bovenop de bedrijfswagen, het mobiliteitsbudget, minder parkeerplaatsen bij de hoofdzetel, de nodige uitrusting voor elektrische auto’s en hybriden (al ruim 30 laadpalen op het hoofdkantoor + aan de woonplaatsen van werknemers), de aanbevelingen aan bezoekers om zo veel mogelijk alternatieve vervoersmodi te gebruiken, enz. Er spelen overigens niet alleen ecologische motieven; ook de veiligheid van de medewerkers is een aandachtspunt, wat zich onder meer uit in cursussen eco-driving en lessen verkeersveiligheid. 

Michel Croisé, voorzitter van Sodexo Benelux, en Jerôme Lemouchoux, CEO van Sodexo Benefits & Rewards, werken nauw samen om van het bedrijf een referentie te maken op het vlak van verantwoorde mobiliteit. Het is trouwens vanuit die optiek dat Sodexo in 2014 besloot om zijn 400 werknemers onder te brengen in een kantoor in het hart van de stad, op een knooppunt waar verschillende trein-, tram- en buslijnen en veilige fietspaden elkaar kruisen.  

Het management neemt heel bewust het voortouw. Niet alleen vanuit het idee van goed leiderschap, maar evengoed om te laten zien dat de initiatieven ook financieel door het bedrijf gedragen worden, licht CSR-manager Greg Renders toe. Bepaalde maatregelen hebben een positief effect op de financiële balans van een bedrijf – de cursussen eco-driving brengen bv. op omdat ze het brandstofverbruik én de verkeersongelukken verminderen. Andere genereren kosten: bijkomende verzekeringen en de terugbetaling van abonnementen voor alternatieve vervoersmodi. In beide gevallen is de inspiratie die uitgaat van onze CEO’s zeer overtuigend. Een van onze CEO’s komt dagelijks met de fiets naar het kantoor, zomer én winter. Een andere is zowat het toonbeeld van multimodaliteit: de ene dag neemt hij een vouwfiets, de volgende de metro, nog een andere dag een deelstep en zo nu en dan zijn elektrische wagen.” 

 

Medewerkers betrekken 

Sodexo tekent een nieuw mobiliteitsplan uit, maar kan er op het moment van schrijven nog niet dieper op ingaan, omdat het de ideeën wil afstemmen met de medewerkers. Dat is een traditie binnen de onderneming. Zo werden de werknemers in het verleden ook al betrokken bij de plannen om het hoofdkantoor van Oudergem naar Elsene te verhuizen – zij hebben toen onder meer mee kunnen stemmen over de definitieve locatie en de inrichting.  

Nu worden de werknemers van het hoofdkantoor uitgenodigd om deel uit te maken van de werkgroep Mobiliteitsstrategie waarvan Jérôme Lemouchoux en Michel Croisé de drijvende kracht zijn. Workshops zullen zich buigen over de middelen die nodig zijn om de ambitie van de hoofdzetel, in lijn met het plan Horizon 2030, te realiseren. Op tafel liggen onder meer het mobiliteitsbudget, het ondersteunen van alternatieve mobiliteit, de car policy, verzekeringen, de vereiste stimuli, een gedeeld wagenpark, het telewerken, de mobiliteit van callcenters, het veiligheidsbewustzijn, gedecentraliseerde co-werkplekken enzovoort. Voorts is het de bedoeling afspraken te maken over de meetinstrumenten die de vorderingen opvolgen. Zo zal de werkgroep ook de evaluatie van de uitstoot van broeikasgassen, die samen met partner CO2Logic loopt, onder de loep nemen. 

Delen