“Soms ernstige tekortkomingen, maar ook een zekere bewustwording”

4 oktober 2018 om 14:10 

©GettyImages

De onderneming Megabyte is gespecialiseerd in managementinformatiesystemen. Het bedrijf heeft bij zijn klanten (100% B2B) een enquête afgenomen over digitale transformatie: integratie van de AVG, samenwerkingstools, de cloud, beveiliging van gegevens en websites enz. Het valt op dat bepaalde bedrijven klaarduidelijk nog achterop hinken.

 

Een honderdtal vragen die (hoofdzakelijk door kmo’s) anoniem werden ingevuld, brengen “noch geruststellende, noch uitzichtloze resultaten” aan het licht volgens François Bryssinck, medeoprichter en CEO van Megabyte. “We wilden weten hoe onze klanten denken over de grote innovaties die hun processen en uiteindelijk het bedrijf een boost moeten geven.

Het voorbeeld van de AVG (Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds 25 mei 2018 van kracht is, mag gerust frappant genoemd worden: 27,5% van de ondervraagde bedrijven bevestigen dat ze “volledig klaar” zijn. Iets minder dan de helft zegt nog wat werk te hebben (op digitaal en vooral juridisch vlak). Maar 30% zegt nog niets of amper iets gedaan te hebben …

Dat laatste cijfer verbaast me. We hebben voor onze klanten nochtans workshops met vraag-en-antwoordmomenten rond dit thema georganiseerd”, gaat François Bryssinck verder. “Vaak bestaat er geen duidelijke listing om de conformiteit met de AVG te controleren. Dat gezegd zijnde denken de bedrijven er niet aan om duizenden euro’s uit te geven omdat hun gegevens al goed beveiligd zijn. Uit onze enquête blijkt vooral dat ze op juridisch vlak te weinig kennis in huis hebben. Het juridische aspect valt echter niet binnen ons domein.”

Cloud, thuiswerk, samenwerkingstools: hete hangijzers

Uit de enquête blijkt ook dat de meeste klanten van Megabyte gebruikmaken van de cloud voor een deel van of al hun toepassingen (e-mails, kantoorautomatisering, website, beheersystemen …). Daarentegen hebben 22% van de bedrijven de stap nog niet gezet omdat het merendeel van hen het nut er niet van inziet. Die vaststelling geldt vooral voor de Franstalige ondernemingen.

“De Nederlandstalige bedrijven leunen dichter aan bij de Angelsaksische wereld waar deze evolutie al ingeburgerd is”, verklaart de baas van  Megabyte. “Algemeen genomen wordt er nagedacht over een overschakeling naar de cloud wanneer de servers hun dienst bewezen hebben, meestal na vijf tot zeven jaar. Vroeger kocht men gewoon een nieuwe, krachtigere server. Vandaag stelt men zich de vraag: wat gaan we via de cloud doen? Het is een proces dat in verschillende fases verloopt: e-mails, vervolgens de boekhouding, het commerciële beheer, CRM … Het is een proces dat evolueert, in functie van de gevoeligheid en de toepassingen.”

Thuiswerk begint ook steeds meer ingeburgerd te geraken: 63% van de bevraagde kmo’s past het systeem al toe voor alle of een aantal personeelsleden. 24% van de bedrijven zegt echter totaal geen interesse te hebben. “Dat heeft ongetwijfeld te maken met de activiteit. Vooral in de industriële sector staat de interesse op een laag pitje. Ik ben er echter van overtuigd dat ook in die sector thuiswerk voor een aantal werknemers nuttig kan zijn. Als wij een nieuwe medewerker aannemen, is de mogelijkheid om thuis te werken voor vele kandidaten erg interessant.”

Samenwerken zit ook in de lift: het overgrote deel van de bedrijven werkt vandaag met tools zoals Skype, SharePoint of een gedeelde CRM, terwijl 25% verklaart geen van dergelijke tools te gebruiken. Maar ruim de helft van de bedrijven uit die laatste categorie denkt er wel over na. “Algemeen genomen zijn dat positieve cijfers als u het mij vraagt”, stelt François Bryssinck.

De digitalisering van de processen is echter nog verre van ingeburgerd: 60% van de bevraagde bedrijven staan nog nergens, hoewel 27% er wel degelijk interesse in heeft. “Velen vrezen dat die verandering te radicaal, te revolutionair is. In werkelijkheid is het een geleidelijk proces waarbij externe consultants voor de nodige begeleiding kunnen zorgen. Wat betreft de blockchain tasten 50% van onze klanten in het duister. De andere helft weet min of meer waarover het gaat maar slechts … 1% gebruikt het.

We vroegen ook of kunstmatige intelligentie in de toekomst een impact zal hebben op het bedrijf van onze klanten. Het antwoord is meer genuanceerd: 73% denkt dat het een invloed zal hebben op het nemen van beslissingen, de marketing, de communicatie en/of het aanbod voor klanten.

 

Online aanwezigheid, sociale netwerken: kan beter

De online aanwezigheid brengt nog andere breuklijnen aan het licht. Slechts 6% van de bevraagde kmo’s zegt over een e-commerce-oplossing te beschikken terwijl 50% van de bedrijven hun website hoofdzakelijk als een uithangbord ziet. Toch beweert slechts 25% van die bedrijven dat ze leads via hun website ontvangen.

Om zichzelf te promoten, zegt 37% van de bevraagden beroep te doen op zoekmachineoptimalisatie (SEO), bijna 14% op zoekmachinemarketing (SEA) en 24% op de publicatie van nieuwsberichten. Slechts 8% van de bedrijven heeft een blog. Die bedrijven komen hoofdzakelijk uit het Nederlandstalige landsgedeelte.

Wat betreft de sociale netwerken, zijn 20% van de bedrijven er totaal niet op terug te vinden en houdt het hen ook niet bezig wat er op die websites over hen verteld wordt. Voor de meeste bedrijven die de stap gezet hebben, ofwel 61% (waarvan slechts 26% echt actief is …) van de bevraagden, zijn de meest populaire platformen, zonder verrassing, Facebook en LinkedIn, op ruime afstand gevolgd door Twitter.

Bijna een kwart van de bevraagden beweren in het verleden het slachtoffer van een cyberaanval te zijn geweest. 66% van de bevraagden denken dat hun gegevens veilig zijn, terwijl 15% de veiligheidsmaatregelen nog graag zou willen opschroeven.

Wanneer ze de resultaten van hun bedrijf gaan analyseren, doen de klanten van Megabyte een beroep op de oplossing van hun boekhouder (48%) of werken ze met een Business Intelligence-oplossing (28%). Meer dan één ondernemer op twee verklaart dat hij nog steeds strategische beslissingen neemt op basis van een Excel-bestand …

De digitale transformatie is meer dan noodzakelijk om ervoor te zorgen dat een bedrijf op de markt kan inspelen en verder kan blijven bestaan”, concludeert François Bryssinck. “Ondanks de soms ernstige tekortkomingen die onze enquête aan het licht heeft gebracht, haal ik er ook uit dat een groot aantal van onze klanten bewust is van het probleem en er iets aan wil doen.

KMO en digitalisering

  • 63 % van de bevraagde kmo’s bevestigen thuiswerk toe te passen
  • 60 % van de bevraagde bedrijven staan nog ‘nergens’ in de digitalisering van hun processen
  • 1 % van de kmo’s gebruikt blockchain
  • 6 % verklaart over een e-commerce-oplossing te beschikken
  • 20 % van de bedrijven zijn niet aanwezig op sociale netwerken
Delen