U bent huurder/beheerder van een sportschool of sportvereniging: wat kunt u van uw verhuurder verwachten?

27 mei 2020 om 14:05 

©GettyImages

Men kan het niet genoeg zeggen: niemand als winnaar uit de huidige crisis komen. U huurt of beheert een sportschool of club en u blijft met een zware last op uw rug zitten terwijl het inkomen niet meer volgt. Is dit een geval van overmacht? Kun je een schorsing van je huisbaas verwachten? Uitleg

In het recht is na de twee wereldoorlogen een belangrijke notie ontstaan, namelijk die van het risico.

Helaas kan het begrip overmacht niet worden ingeroepen in het geval van een huurder die zijn huur niet meer kan betalen. De dingen zijn een beetje complexer. Het is eerder een geval van overmacht dat de verhuurder zou treffen, die het pand niet meer in gebruik kan nemen in overeenstemming met de bestemming – het doel: het huren van een kamer of club om specifieke activiteiten uit te voeren.

Hier ligt het risico voor de huurder – de kamer heeft geen nut meer voor u als u uw activiteit daar niet kunt uitvoeren. En als u de verhuurder bent, bent u niet in de positie om de beheerder/verhuurder het gebruik van uw gebouw te geven vanwege overheidsmaatregelen om de opening van dit soort bedrijven te verbieden. Deze elementen zullen de beslissing in rechte motiveren.

In elk contract is er sprake van wederkerigheid

Er speelt ook een ander juridisch concept, namelijk dat van de wederzijdse verplichtingen. Het is ook noodzakelijk om een zeker evenwicht te bewaren tussen de partijen, die door het contract gebonden zijn.

Het principe van te goeder trouw presteren wordt zo getemperd: de huurder kan zijn activiteiten niet meer uitvoeren, maar pleegt de verhuurder bovendien geen rechtsmisbruik omdat de huurder geen / geen inkomsten meer heeft? En pleegt de huurder die niets van zijn huur betaalt geen rechtsmisbruik als de verhuurder zich misschien ook nog eens in zo’n financiële situatie bevindt dat het pand het risico loopt om in beslag genomen te worden?

Er is in feite geen standaard antwoord op de situatie.

Dialoog en bemiddeling

Gezond verstand raadt aan zich te positioneren ten opzichte van de eigen financiële situatie. Er moeten verschillende goede reflexen worden aangenomen.

Je huisbaas geeft geen antwoord meer? Ontwijkt hij elk dialoog? Verwijs naar de risicotheorie en stuur hem een aangetekende brief om hem te dwingen een standpunt in te nemen. De houding van de verhuurder die niet meer reageert werkt in uw voordeel. Welke rechter gaat een huurder, die zijn pand niet heeft afgevoerd vanwege een ministerieel bevel, veroordelen tot betaling van de volledige huurprijs als de verhuurder geen genade voor hem heeft getoond?

Aan de andere kant zou het een goed idee zijn om iets in de plaats te doen, zoals het betalen van de rente op de lening om de verhuurder te helpen aan zijn onmiddellijke hypotheekverplichtingen te voldoen.

Hier moeten, zoals in alle zaken, twee aspecten in beschouwing worden genomen, het ene is de juridische factor, het andere is menselijk en relationeel. In elk geval is het doel om de lange lijst van faillissementen niet te verlengen…

En als er inderdaad drie pijlers zijn in een rechtszaak – 1 om te adviseren, 2 om te verzoenen, 3 om te verdedigen – dan is de echte oplossing niet te vinden in de wet (zichzelf verdedigen zou riskant zijn), maar in een bemiddeling, na afweging van de belangen van beide partijen.

Het is daarom van fundamenteel belang om in dialoog te blijven en concreet en correct uit te leggen wat de winstderving aan beide zijden is. Zodra dit is gekwantificeerd, rekening houdend met de steun die aan de partijen ter beschikking is gesteld – staatssteun met bonussen? Tussenkomst van de banken met het uitstellen van kredieten? – een minnelijke schikking kan worden overwogen.

Dit moet per brief worden aangekondigd en een concreet voorstel bevatten.

Creatieve oplossingen

Zo kunnen we bijvoorbeeld een gereduceerd bedrag afspreken – bijvoorbeeld met 50%, en vervolgens een gesplitste betaling van de huur, of zelfs heronderhandelen over de huurovereenkomst.

Het ideaal is om een evenwichtige oplossing te vinden die eerlijk rekening houdt met de realiteit van de situatie – heeft de huurder een deel van zijn bedrijf kunnen behouden? Wat is de werkelijke stand van zaken met betrekking tot zijn cashflow, ook voorspeld? Hebben de klanten van de club bijgedragen of zullen ze op een of andere manier bijdragen?

Dit is een oproep tot collectieve solidariteit. En het is in ieders belang dat de sportschool in september weer open kan gaan, op dezelfde plaats en in continuïteit.

Form real Estate

  • Neem contact op met onze adviseur

    Vul dit formulier in :

  • Laat ons uw e-mailadres achter zodat onze expert contact met u kan opnemen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Delen