Sprout to be Brussels!

22 mei 2018 om 09:05 

©Reporters

De trots van de Brusselaars, de troeven van Brussel, haar inwoners en het welslagen van haar ondernemingen … Dit is de positieve boodschap die u in dit nummer van uw magazine leest.

Wij hebben u, om te beginnen, het woord gegeven. Dit gebeurde via onze nieuwsbrief waarin wij u vroegen waarop u, als Brusselaar, trots bent. Wij polsten u ook naar wat u in deze stad zou willen verbeteren. Veel antwoorden stroomden binnen, waarvoor onze dank.

“Wie in Brussel rondwandelt, hoort alle talen en reist de wereld rond, op korte afstand van Manneken Pis.” 

“Ik sta onder indruk van het bedaard gezond verstand van de bevolking en de ondernemers na de Brussels bashing.” 

“We zouden het geheel van de initiatieven die Brussel aantrekkelijker willen maken, beter moeten uitleggen via een communicatiebeleid die deze samen opwaardeert.”

Marc Decorte, voorzitter van Beci

Dit zijn enkele van de vaak enthousiaste, soms kritische reacties die wij ontvingen – en waarvan wij een per definitie beperkte selectie publiceren.

Eregast in dit nummer is Hervé Hasquin, die mede aan de wieg stond van het Brusselse Gewest. Hij geeft ons zijn eigen visie van Brussel in sterke bewoordingen en zonder toegeeflijkheid. Een combinatie van kritiek en van opbouwende suggesties.

Verder publiceren wij de resultaten van een enquête die de Koning Boudewijnstichting voerde en waaruit blijkt hoezeer de Brusselaars aan hun stad gehecht zijn. Wij ontmoetten bovendien een aantal ‘expats’, allemaal wereldburgers die zich in Brussel zijn komen vestigen en die zich vrij positief uiten over onze stad.

“Dit is Brussels en het werkt!”: om ons dossier af te ronden gaan we op bezoek bij enkele jonge of minder jonge Brusselse ondernemingen die weinig bekend zijn van het grote publiek maar die alle uitblinken in hun domein en op die manier bijdragen tot de economische dynamiek van onze stad.

Last but not least hebben we twee sectoren onderzocht die de Brusselse uitmuntendheid hoog in het vaandel dragen: cultuur en duurzaam bouwen. Het culturele aanbod is in Brussel overweldigend en veel diverser dan in de meeste andere steden van gelijkaardige omvang. En op het vlak van duurzaam bouwen, geldt Brussel als een internationaal voorbeeld.

De conclusie van dit dossier? Ondanks alles wat voor verbetering vatbaar is, verdient onze stad onze waardering. Ja hoor, reden genoeg om “Sprout to be Brussels » te zijn!

 

Veel leesplezier!

Delen