Staat ESG al op uw agenda?

15 september 2022 om 12:09 

De verplichte duurzaamheidsverslaggeving voor grote ondernemingen in Europa zal ook impact hebben op de KMO’s. Meer dan we zouden verwachten. ESG compliance wordt belangrijk voor iedereen in de supply chain. Tijd om Envirronment, Social Governance ook in uw bedrijf te introduceren.

Achtergrond en historiek

Grote ondernemingen van openbaar belang, met meer dan 500 werknemers, zijn al een aantal jaren verplicht om verslag uit te brengen over de effecten die de onderneming heeft op mens en milieu. Ook de wijze waarop duurzaamheid een impact heeft op de prestatie, positie en ontwikkeling van de
De meest voorkomende thema’s zijn milieuvervuiling, maatschappelijke verantwoordelijkheid, mensenrechten en diversiteit. Echter blijkt deze informatie vaak ontoereikend voor beleggers en andere belanghebbenden. Bovendien wordt er niet overal even transparant gerapporteerd en is de informatie vaak moeilijk te vergelijken.

CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive

Met de CSRD, de richtlijn inzake duurzaamheidsverslaggeving, wil de EU een oplossing bieden voor deze problematiek. De CSRD vormt één van de hoekstenen van de Europese Green Deal en de agenda voor duurzame financiering. Vanaf 2050 zullen moeten alle broeikasgassen verdwijnen (‘Net zero’) en wordt een inclusieve aanpak voor alle EU-regio’s en burgers vooropgesteld.
Om dat alles te kunnen realiseren vraagt de richtlijn niet alleen meer gedetailleerde rapporteringsvereisten maar ook een audit (‘assurance’) op de gerapporteerde informatie.

Toepassingsgebied – welke ondernemingen moeten aan de slag met de CSRD?

De CSRD-richtlijn zal ervoor zorgen dat er een significante stijging zal zijn in het aantal ondernemingen dat moet gaan rapporteren, momenteel geschat op 50.000 ondernemingen in Europa. Het gaat niet alleen meer over beursgenoteerde entiteiten, maar alle ondernemingen die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

  • Meer dan 250 werknemers
  • Meer dan 40 miljoen euro netto-omzet
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Volgens de huidige CSRD-tijdlijn moeten deze bedrijven zich beginnen voorbereiden om in 2024 (voor beursgenoteerde) of 2025 (voor ondernemingen volgens bovengenoemde criteria) klaar te zijn en tijdig aan de CSRD-verplichtingen te voldoen. Afhankelijk van het type onderneming en de sector zullen de inspanningen om zich hierop te organiseren aanzienlijk zijn, vandaar dat het cruciaal is om zo snel mogelijk de eerste stappen te zetten.

De impact voor een KMO.

We verwachten dat deze richtlijn in de praktijk ook kleine en middelgrote ondernemingen zal impacteren. Vele kleine en middelgrote bedrijven zullen dit vanuit hun eigen overtuiging willen realiseren.
Om tot een doelgerichte en doeltreffende duurzaamheidsstrategie te komen, is het cruciaal om een degelijk plan van aanpak voorop te stellen.

Wil je meer weten?

Om je bedrijf klaar te stomen inzake ESG rapportering organiseren Grant Thornton België, Connects en Beci een reeks van 10 webinars voor KMO’s inzake ESG en de weg naar duurzame rapportering.

De eerste webinar organiseren we op 20 SEPTEMBER 2022 van 15u00 tot 16u30

De sprekers zijn ondermeer:

15 :05 Jan De Brabanter, Secretaries-Generaal Beci Union of Brussels’ Enterprises at BECI

15:10: Isabel Derison, Partner, Business Risk Services, Grant Thornton Belgium

15:25: Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris bevoegd voor Econonische Transitie en Onderzoek.

15:40: Odile Vekemans, Raadgever/expert bij Brussels minister van Klimaat Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie

15:50: Jessica Peters Hoofd ESG Benelux, Argos Wityu

16:00: Deep Parehk, Co-founder bij MakeOurFuture, serial entrepreneur, expert in business transformation

16:10: Q&A

Voor meer informatie over dit onderwerp of neem je graag deel aan onze webinars? Neem gerust contact op met Isabel Derison (Partner Sustainability & Business Risk Services) of neem deel aan de webinars op het CONNECTS-platform via de volgende link: https://community.tiao.world/en/community/join/91

Delen