Steun aan ondernemingen: Er ligt waarschijnlijk een subsidie voor u klaar…

28 augustus 2018 om 13:08 

©GettyImages

[COPRODUCTIE]

…maar wellicht weet u het niet, temeer daar een hervorming van de Brusselse subsidies (en enkele aanpassingen) tegen het einde van het jaar wordt verwacht.

Wat subsidies betreft, wordt het Brussels Gewest bevoordeeld t.o.v. de andere gewesten. Jaar in jaar uit wordt hier 31 miljoen toegewezen aan steun en subsidies voor ZKO’s en KMO’s. Een ZKO heeft minder dan 10 VTE in dienst en een omzet of balanstotaal van minder dan 2 miljoen EUR. Voor een klein bedrijf bedragen de criteria minder dan 50 VTE en een omzet of balanstotaal van minder dan 10 miljoen. Een middelgroot bedrijf kan niet hoger dan 250 VTE, 50 miljoen omzet of 43 miljoen balanstotaal. Grote ondernemingen worden niet weerhouden voor algemene investeringen, wel voor specifieke.

Toch weet de helft van de ondernemers niets van deze subsidies. Wanneer wél, vragen sommigen er niet om, omdat de procedures te ingewikkeld lijken of omdat zij denken geen recht te hebben op steun. Bovendien stranden 50% van de subsidieaanvragen in het Brusselse Gewest. Oorzaken zijn een slecht voorbereid, onvolledig, slecht opgevolgd of laattijdig ingediend dossier. Subsidies aanvragen vereist deskundigheid die in de meeste KMO’s ontbreekt.

Een subsidie aanvragen? Ja, als we beseffen dat het niet om financiering gaat. Overheidssteun moet eerder worden gezien als een herfinanciering die investeringskosten verlaagt en de cashflow ontlast. Ook belangrijk: investeer pas als u op de hoogte bent van een mogelijke subsidie. Zoek het eerst uit. Op het gratis telefoonnummer 1819 van het Gewest kunt u een eerste waardevolle diagnose verkrijgen.

De subsidies zijn divers en u krijgt hoogstwaarschijnlijk steun voor een algemene investering (opstarten/uitbreiden van een activiteit, vergroting van de handelsoppervlakte, aankoop van productiemiddelen, enz.), een specifieke investering (energiebesparingen, beveiliging enz.) of advies (juridisch, marketing enz.), die ook beschikbaar is voor projectvoorbereiding die uitgaven van enkele duizenden euro’s vereist.

Tegen het einde van het jaar mag u ook nieuwe specifieke steun verwachten, enerzijds voor e-commerce en anderzijds voor rekrutering. Het Gewest wil zijn aanbod verfijnen om beter in te spelen op de evolutie van de maatschappij en de uitdagingen van de digitalisering. E-commerce betreft de online verkoop terwijl rekruteringssteun zich richt tot bepaalde Brusselse wijken die deel uitmaken van de Zone van Economische Uitbouw in de Stad (ZEUS).

Enkele tips

  • Doe een beroep op een gespecialiseerde consultant: eventueel een “premiejager”, die gewoonlijk een percentage van de verkregen premie vraagt. Trustmaatschappijen bieden ook deze service. Ook een bank heeft deze service voor haar klanten ontwikkeld, wel veel goedkoper.
  • Vraag advies over fiscale en juridische aspecten: subsidies zijn een hele procedure. Raadpleeg een belastingdeskundige om na te gaan of het voordeel van een subsidie geen fiscaal nadeel oplevert en of een fiscaal voordeel niet tegenstrijdig is met een subsidie. Overweeg ook alle juridische aspecten.
  • Wees geduldig: wanneer de diagnose is gesteld t.o.v. de sector, het onderwerp, de plaats en het bedrag van de investering, en u een dossier hebt ingediend met een gespecialiseerde dienst, krijgt u zonder probleem uw subsidie. Maar geduld is vereist, zelfs voor een klein bedrag. Het kan enkele maanden of zelfs langer duren voordat de premie wordt betaald.
  • Onderzoek de mogelijkheden in Brussel: denk aan de voordelen van Brussel alvorens naar een andere regio te trekken. Vooral in de zone van economische uitbouw – een grote stedelijke strook langs het kanaal, van Anderlecht tot Evere – worden heel wat subsidies dubbel uitbetaald. Goed om te weten wanneer u een locatie moet kiezen.

 

Neem contact op met de auteur:

 

dimitri.vanrossum@kbcbrussels.be

Delen