Steun van reStart voor ondernemers na een faillissement

Door Gaëlle Hoogsteyn  - 12 december 2018 om 16:12 

Près de 250 entrepreneurs en faillite, répartis sur 13 promotions, ont été accompagnés par BECI dans leur relance. Près de 250 entrepreneurs en faillite, répartis sur 13 promotions, ont été accompagnés par BECI dans leur relance.

Sinds de lancering van het reStart-programma in 2017 kregen bijna 120 ondernemers, verspreid over 6 promoties, steun van Beci om een nieuwe start te nemen. Een 7e promotie is net van stapel gelopen. Dit bewijst dat het programma aan werkelijke verwachtingen voldoet.

 

Elk jaar gaan er te veel ondernemers failliet. Brussel blijft uiteraard niet gespaard. Daarom biedt Beci al bijna twee jaar menselijke en professionele ondersteuning aan gefailleerde ondernemers dankzij het reStart-programma, dat hen weer in het zadel helpt. Dit programma krijgt steun van het Brusselse Gewest, in het kader van de Small Business Act, gelanceerd door de Brusselse minister van Economie Didier Gosuin.

Sinds de lancering van reStart, in maart 2017, kregen bijna 120 ondernemers succesvolle bijstand. Het programma is ondertussen gestaag gegroeid om beter tegemoet te komen aan de behoeften van reStarters en de realiteit op het terrein. Binnen Beci zijn synergieën gecreëerd met de Starters-programma’s, het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm) en de transmission.hub. Er werden bovendien bevoorrechte contacten gelegd met verscheidene structuren van het Brusselse ecosysteem (hub.brussels, MicroStart, de Lokale Economieloketten, JobYourself, Team4job, enz.). Ten slotte zorgde reStart door middel van rondetafelgesprekken en conferenties voor een bewustmaking van het publiek en van de “voorschrijvers” van kandidaten voor het programma, zoals curatoren, actoren van de Ondernemingsrechtbank, OCMW’s, Actiris, enz.

Voor programmacoördinator Eric Vanden Bemden is reStart wel degelijk het enige rebound-instrument in Brussel. “Hub.brussels en 1819 activeren synergieën binnen het ondernemersecosysteem om toegang tot bedrijfsoprichting te vergemakkelijken, zelfstandigen te ondersteunen, geschikte financieringssystemen te ontwikkelen en nog veel meer. ReStart vult deze aanbiedingen aan door de ervaring van mislukking op te waarderen en de ondernemer naar de partner te leiden die hem zou kunnen bijstaan in zijn beroepsopleving, als ondernemer of in loondienst.”

 

Einde 2018 bracht een delegatie van reStarters een bezoek aan minister Gosuin.

Een hernieuwd engagement voor 2019

Einde 2018 bracht een delegatie van reStarters een bezoek aan minister Gosuin. Via hun getuigenissen bespraken de reStarters vraagstukken zoals toegang tot krediet, de tienjarige registrering bij de Nationale Bank, aanwervingsproblemen wegens vooroordelen over het faillissement, de administratieve traagheid van de Ondernemingsrechtbank, de collectieve schuldenregeling, de selectiecriteria voor Actiris, enz.

“Met deze getuigenissen wilden we de minister concrete voorbeelden geven van de moeilijkheden op de weg naar herstel. We wilden ook ideeën en mogelijke oplossingen met hem delen om deze weg wat te verzachten en om oplevende ondernemers in staat te stellen ten volle deel te nemen aan de ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid in het Brusselse Gewest”, aldus Eric Vanden Bemden.

Bij het afronden van deze gesprekken gaf Didier Gosuin aan dat hij zich inzet om gefailleerde ondernemers te ondersteunen. Naast het reStart-programma zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest diverse initiatieven op gang brengen. In het raam van MyBusinessPass wordt een nieuwe pas specifiek voor oplevende ondernemers gelanceerd. Er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de overdracht van bedrijven, met de recente lancering van de site affairesàsuivre.be. En de lopende hervorming van finance.brussels moet ook de toegang tot krediet vergemakkelijken.

De minister rondde de bijeenkomst af met de noodzaak om de mentaliteit en de huidige attitude tegenover failliete ondernemers te veranderen. “Mislukking maakt nu eenmaal deel uit van het leven”, zei hij. Een standpunt dat Eric Vanden Bemden volledig beaamt: “Samen kunnen we de reïntegratie versnellen van de specifieke reStarters profielen (ondernemers met veel potentieel, vergeet dat nooit!). Op die manier gaan die mensen opnieuw een doorslaggevende rol spelen in de economische dynamiek van het Brusselse Gewest.”

Binnenkort een reStart label?

Een van de ideeën om het project te bestendigen was de creatie van een “reStart label” om de zichtbaarheid en de geloofwaardigheid van het programma te verankeren. Dit zou een ‘deuropener’ kunnen zijn bij toekomstige werkgevers en bij de financieringsorganen van oplevende ondernemers. Beci’s ambitie: 150 oplevende ondernemers ondersteunen in 2019 – en 300 het jaar daarop.

 

< encadré >

 

 

 

<dans l’encadré : photo reStart au choix>

 

 

 

 

Citaten van reStarters

 

Emmanuelle: “Deelnemen aan het reStart programma is, voor een failliete ondernemer, een ware buitenkans. Het doorbreekt meteen de eenzaamheid. De verschillende aangeboden tools helpen ons de dynamiek te herstellen en opnieuw een toegevoegde waarde te bieden op de arbeidsmarkt.”

Michèle: “Met mijn deelname aan reStart werd ik weer mezelf, als persoon. Een faillissement is uiteraard een professionele tegenslag, die echter ook een enorme impact heeft op het privéleven. ReStart zet ons weer in het zadel, zonder de blunders te herhalen. Veel obstakels versperren echter de weg naar een tweede kans. Deelname aan het programma moet ons een echte nieuwe kans geven via een kanaal dat reStarters integreert als betrouwbare zakelijke partners of geloofwaardige werknemers. Op administratief vlak blijft het erg ingewikkeld: HVW, Actiris, OCMW enz. communiceren gewoon niet met elkaar. Om het leven van de failliete, bijzonder mishandelde en verwarde ondernemers wat te vergemakkelijken, moet hun dossier gecentraliseerd worden.”

Myriam: “Toegang tot krediet blijft een aanzienlijk struikelblok voor een oplevende ondernemer. Om ons in staat te stellen een nieuwe activiteit op gang te brengen, moet deze toegang worden vergemakkelijkt en dient de duur van de registrering bij de BNB te worden verkort. Daarnaast wordt een persoonlijke borg vereist. Een ander pijnpunt is de duur van de collectieve schuldenregeling. Wettelijk mogen we niet zelfstandig zijn zolang de procedure niet is afgerond. Maar dat duurt soms meerdere jaren. Hoe kunnen we onze schulden afbetalen als we geen inkomen mogen hebben?”

Jamal : “Een baan vinden na een faillissement is weer zo’n lijdensweg, waar het menselijke ver te zoeken is. Een aanwerver benaderen is onbegonnen werk, wegens de talloze filters. Alles verloopt nu automatisch en onpersoonlijk. We krijgen geen antwoord of het duurt drie maanden! Onze leeftijd sluit nog meer deuren. De platforms zijn ondoeltreffend en Actiris beoordeelt ons. Wordt het geen tijd om ook de aanwervers aan kwaliteitscriteria te onderwerpen?”

Delen