Supermarkten schenken 21 miljoen gratis maaltijden

14 november 2019 om 12:11 

Belgische supermarkten hebben vorig jaar drie keer zoveel maaltijden geschonken als in 2015. Dat staat in het nieuwste rapport van handelsfederatie Comeos, naar aanleiding van de Wereldvoedseldag. Uit dit rapport blijkt dat supermarkten beter omgaan met voedselafval en beduidend minder verbranden. 

 Onder de hashtag “ZeroHunger” wil de Verenigde Naties de aandacht vestigen op honger en voedselzekerheid in de wereld. Vandaar het belang om duurzaam om te gaan met voeding. Om die reden werd deze studie verricht over de preventie en valorisatie van onverkochte levensmiddelen. Uit deze resultaten blijkt dat supermarkten 14,4% van hun onverkochte voeding geschonken hebben onder meer de Voedselbanken, de Schenkingsbeurs of meer lokale organisaties. Dit komt overeen met meer dan 21 miljoen maaltijden57.000 maaltijden per dag. 

De handelssector is verantwoordelijk voor 2% van het voedselverlies in de totale keten. De consumenten thuis tekenen voor 13% van het voedselverlies. De industrie daarentegen neemt het leeuwendeel van het verlies voor haar rekening.

Klimaat

Niet alle onverkochte voedingsproducten kunnen nog geschonken worden. De rest wordt gevaloriseerd door bijvoorbeeld vergisting of door verwerking tot dierenvoeding, en een relatief beperkte hoeveelheid wordt verbrand. Zo proberen supermarkten duurzamer om te springen met hun onverkochte voedingswaren. 

“Wij zijn blij dat handelaars gemakkelijker hun weg kunnen vinden om onverkochte voedingsproducten te schenken aan zij die er de meeste nood aan hebben.  Bovendien wordt de impact van voedselverspilling op het klimaat vaak onderschat. Dit rapport toont duidelijk dat handelaars ook op dit vlak hun steentje bijdragen voor een betere planeet,” verklaart Dominique Michel, CEO van Comeos.  

 

Informatie: www.comeos.be 

Delen