Technologieën zijn de oplossing, niet het probleem

Door Marc Decorte  - 3 juni 2019 om 09:06 

Laten we er geen doekjes om winden. De budgettaire context is veeleisend. De economische groei blijft op een laag pitje. Handelsoorlogen dreigen uit te breken. De financiering van de gezondheidszorg en van de vergrijzende bevolking roept heel wat vragen op. Door de demografische groei zal Brussel de infrastructuur moeten aanpassen. En ondertussen moet de energiefactuur onder controle blijven. De nieuwe executieven krijgen na de verkiezingen heel wat uitdagingen voorgeschoteld. 

Brussel beschikt over beperkte marges voor de financiering van nieuwe beleidsmaatregelen. Met de inzet van technologie kunnen echter de kwaliteit en de efficiëntie van diensten aanzienlijk verbeteren. Met de optimalisatie van processen, ook in de dienstverlening aan burgers en bedrijven, kan meer worden bereikt met minder middelen. Hierdoor komt energie vrij voor andere opdrachten. Nu, dit is slechts één aspect van het technologische vraagstuk.  

Brussel kan een ecosysteem opzetten waarmee een degelijke Smart City tot stand komt. Maar dat vereist de inzet van 5G. Brussel hoofdstad van Europa moet in dit opzicht het voorbeeld geven. In het vooruitzicht van de verkiezingen en in het licht van bepaalde irrationele angsten heeft de aftredende Brusselse regering deze materie op de lange baan geschoven. Het is nu tijd om redelijke emissienormen aan te nemen, die overeenstemmen met de aanbevelingen van de WGO.  

Zonder technologie blijft een duurzame stad een utopie. Dankzij de technologie zal Brussel beter scoren, zeker wat het milieu betreft. Met een open databeleid verlopen de verkeersstromen vlotter. Intelligente meters en gebouwen optimaliseren het energieverbruik. Intelligente vuilnisbakken dragen bij tot meer netheid. De rechtstreekse integratie van operatorgegevens en van parkeergeleidingssystemen verbetert de parkeergelegenheid. Een efficiëntere controle verhoogt de verkeersveiligheid. En de invoering van een intelligente kilometerheffing om de mobiliteit in Brussel beter te beheren, zou talloze toepassingen hebben.  

De procedures blijven te omslachtig om een innovatiepremie te verkrijgen of de energieprestatie van gebouwen (EPB) te verbeteren. Ook hier kunnen digitalisering, online verspreiding van informatie en het gebruik van de blockchain technologie aanzienlijke voordelen opleveren 

 

Het is nu tijd om voorrang te verlenen aan technologie in Brussel. Zij draagt trouwens bij tot een beter milieubeleid. 

Delen