Stedenbouwkunde : tijd om de stad heruit te vinden

11 december 2020 om 08:12 

De gezondheidscrisis heeft op de zere wonde gedrukt. Een transitie dringt zich op in de manier waarop we omgaan met ons milieu. En het gaat ook over stedenbouwkunde.

“Het is van groot belang dat we onze planeet, die steeds kwetsbaarder wordt, verzorgen en beschermen. Wanneer we de ecosystemen van onze planeet verstoren, brengen we een reeds fragiel evenwicht in gevaar, met soms tragische gevolgen, zoals we momenteel met COVID-19 meemaken”, meent Peter Boelaert, persverantwoordelijke van Solvay. De huidige crisis maakt volgens Boelaert de wereldwijde zoektocht naar een duurzame transitie nog urgenter dan hij al was.

De goede praktijken die tonen hoe het kan en moet, bestaan al volgens David Roulin, ceo van Art & Build Architects: groener bouwen, biomaterialen gebruiken, evolueren naar een circulaire economie en naar zero waste … “We geloven dat de COVID-crisis als elektroshock kan dienen, dat ze de bewustwording vergroot en voor een verandering van paradigma zal zorgen.”

Nicolas Germond, ceo van Veolia Belgium & Luxembourg, dat oplossingen aanbiedt voor water-, afval en energiebeheer, zit op dezelfde golflengte. “De brutaliteit waarmee corona toesloeg, doet ons schakelen naar een nieuwe economische realiteit. De snelheid waarmee we ons gedrag aanpassen en effectieve en duurzame antwoorden vinden, zal cruciaal zijn.”

Samenwerking is nodig

Solvay heeft oplossingen die de transitie waar kunnen maken, zoals het vervangen van metaal door lichtgewicht kunststoffen in auto’s en vliegtuigen, zodat ze minder uitstoten, natriumcarbonaat voor dubbele beglazing, milieuvriendelijke banden die langer meegaan … Een belangrijk aspect is de overgang naar een circulaire economie. “De chemie is de enige industrie die in staat is om de lus in de circulaire economie te sluiten”, meent Peter Boelaert. “Zo sloot Solvay recent een partnership met Veolia, waardoor de grondstoffen van batterijen voor elektrische en hybride voertuigen worden herwonnen en omgezet in hoogwaardige grondstoffen voor de productie van nieuwe batterijen.”

Samenwerking is nodig om tot een nieuwe manier van denken, produceren en consumeren te komen, benadrukt Veolia. Nicolas Germond: “Alle industrieën en alle niveaus van de overheid moeten stilstaan bij deze verandering. Dan hebben we het niet alleen over recyclage en hergebruik, maar ook over de strijd tegen producenten die een beperkte levensduur in hun toestellen programmeren.”

De knowhow is er

Voor Art & Build Architects staat een betere ruimtelijke ordening bovenaan de agenda. “Bij de ontwikkeling van een stad zijn veel belanghebbenden betrokken. Om toegevoegde waarde voor iedereen te creëren, moet men op een intelligente manier een dialoog voeren. Hoe meer respect je toont voor de burgers, hoe meer zij respect zullen opbrengen voor de publieke ruimte en het democratische proces. Vandaag rusten de initiatieven nog te veel op de welwillendheid van private spelers. Zij ervaren de bureaucratie als een rem op de ontwikkeling. Wie durft nog zonder blozen te zeggen dat Brussel de hoofdstad van Europa is als je ziet hoe slecht sommige wijken en onze infrastructuur eraan toe zijn?”

Delen