Tivoli GreenCity wint Publica Award

13 juni 2018 om 09:06 

Het Tivoli GreenCity-project van citydev.brussels heeft een van de acht Publica Awards weggekaapt, namelijk die voor Stedenbouw en Mobiliteit. De prijs bekroont een project van vakmensen die actief zijn in de openbare ruimte. Hij belicht de stedelijke-ontwerpprincipes die gestalte geven aan de stad van vandaag en morgen.

De Publica Awards zijn een initiatief van EBP, dat als hoofdactiviteit ondernemingen informeert rond overheidsopdrachten. De prijs beloont de publieke actoren en hun partners die overheidsbestellingen aangrijpen voor maatschappelijke en milieudoeleinden.

In het winnende project Tivoli GreenCity, waarvan de werken aardig opschieten, komen 397 woningen: 271 geconventioneerde woningen (citydev.brussels) en 126 sociale huurwoningen (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij/Lakense Haard). Het project omvat ook 2 crèches met telkens 62 plaatsen en 770 m² handelsruimte. Qua infrastructuur komt er zo’n 10.000 m² openbare ruimte: 3 nieuwe wegen, een plein met bomen van 2.000 m² en een promenade van 1.000 m².

Tivoli GreenCity moet een harmonieuze verbinding creëren tussen de bestaande, dichte woonwijk in Laken en de industriezone van de Haven van Brussel, door de herclassificatie van de braakliggende stadssite die tussen die twee entiteiten ligt. Op deze plek wordt een nieuwe gemengde wijk ontwikkeld waar wonen en werken functioneel en sociaal in dialoog gaan.

Het project heeft bovendien ambitieuze doelstellingen op het vlak van milieubescherming: vermindering van het energieverbruik, biodiversiteit, productie van groene energie, rationeel waterbeheer, sensibilisering en burgerparticipatie.

“De jury wist vooral de compleetheid van het project te smaken. Tivoli GreenCity brengt namelijk vele functies samen en speelt daarmee in op tal van maatschappelijke behoeften. Tegelijk incorporeert het doorgedreven technische en milieu-eisen en is de architectuur kwaliteitsvol”, verklaart Nathalie Boton, stedenbouwkundig consultant bij 2Build Consulting en dit jaar lid van de Publica Awards-jury.

Informatie: www.tivoligreencity.be

Delen