Uw zaak draait vlotjes? Neem toch even de tijd om dit te controleren …

Door Olivier Kahn (Ced) - 26 september 2019 om 12:09 

@Getty

Uw bedrijf draait iets minder vlot dan gewoonlijk. De cashflow is misschien wat krapper, maar, och, niets om zich zorgen over te maken, nietwaar? Tja Net als bij de griep, vallen de eerste symptomen van “bedrijfsziekte” niet altijd op. Om u te helpen gevaar op te sporen, stelde het COm (Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden), met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Beci, een preventieve risicoanalyse op. Op tijd reageren is de boodschap 

 

Zes maanden! Volgens de deskundigen van het COm volstaat een half jaar om een gecompromitteerde situatie te recht te trekken of de situatie te laten verslechteren tot wanneer het bedrijf het onderspit delft. Maar diezelfde experts stellen duidelijk dat als ondernemers sneller reageren op de eerste turbulentie, 80% van de problemen kunnen worden verholpen. Besteed daarom regelmatig kleine momenten aan een tussentijdse balans en vraag eventueel een extern oordeel. Zo kunt u bepaalde elementen of vermoedens bevestigen, andere dingen ontdekken en vooral een andere, kritische en neutrale blik werpen op de situatie. Veel ideeën ontstaan uit bijeenkomsten met andere en/of externe waarnemers, naast het inboezemen van nieuwe energie aan de teams. 

 

Waarom een balans als alles goed gaat?  

Dat vragen veel ondernemers zich af (of net niet). Maar wat stellen we helaas vast? Ze doen het zeker niet wanneer alles goed gaat en zeer zelden wanneer ze op de klippen riskeren te lopen. Ze geven dan de voorkeur aan noodmaatregelen die niet op de werkelijke problemen zijn gericht. Dit valt best te vergelijken met gezondheid en ziekte: waarom zou je naar de dokter stappen als je niet ziek bent? Wel, precies: om ziekte te voorkomen! 

Om effectief de balans op te maken, begin je best met jezelf (op je eentje) de juiste vragen te stellen, of de vragen die professionals hebben bedacht. Beantwoord die openhartig. Vergelijk vervolgens de antwoorden en resultaten met die van het team, of van een externe adviseur. Dezelfde vragen die aan hem worden gesteld, zullen misschien gelijkaardige antwoorden opleveren, maar – wie weet? – eventueel ook een andere kijk op zaken. In elk geval stof genoeg om een denkproces, een debat of nieuwe oplossingen op gang te brengen. 

Herhaal de diagnose, bijvoorbeeld jaarlijks. Dit is bijzonder leerrijk om veranderingen te meten. Een vergelijking met andere bedrijven van ongeveer dezelfde omvang in uw sector en uw regio zal de diagnose bovendien een nieuwe dimensie geven. 

Neem dus de tijd om de balans op te maken. Zo stelt u uw toekomst veilig, anticipeert u op zorgen en vindt u, zonder druk, de beste manieren om uw bedrijf te herstructureren of te ontwikkelen.  

 

Welke indicatoren?  

Kies voor een transverse diagnose die financiële, logistieke, strategische of managementindicatoren meet. Ook juridische aspecten laat u best aan bod komen. Zo krijgen de zichtbare symptomen een verklaring en gaat u meteen voor de echte oplossingen: gericht op de oorzaken van de moeilijkheden of op de werkelijke risico’s. 

De te controleren indicatoren hangen natuurlijk af van het profiel van de onderneming: een handelszaak, een B2B KMO en een kleine ambachtelijke onderneming verdienen elk bijzondere en specifieke aandacht. 

Voorbeelden van te controleren parameters: visie, teamsterkte, aanpassingsmoeilijkheden, latente conflicten tussen partners, het aandeel van nieuwe producten in de omzet, het gewicht van de klanten of leveranciers, de positie ten opzichte van de concurrentie, de winstgevendheid, de evolutie van de middelen, de evolutie van de wettelijke bepalingen, de weerslag van de mobiliteit ... 

 

Oppervlakkige of diepgaande diagnose 

Dankzij de subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de inbreng van Beci werd een preventieve diagnose ontwikkeld, voor alle ondernemers in het Gewest. De diagnose bestaat in verschillende versies. Aan de hand van 15 “flash”-vragen (méér in de uitgebreide versie) kunt u de balans opmaken van de situatie. U krijgt als ondernemer aanbevelingen op basis van de resultaten en u wordt verwezen naar een veelheid aan oplossingen, evenementen of partners. 

Deze diagnose berust op de dagelijkse observatie van ondernemers binnen het COm. Nu al bijna 15 jaar lang hebben enkele duizenden van hen hun ervaringen, moeilijkheden, uitdagingen, vragen aan het COm voorgelegd… om passende oplossingen te vinden. Ook Beci volgt dagelijks de trends, gevaren en kansen op de voet en kon op die manier de voornaamste factoren voor succes in de toekomst identificeren. De diagnose zal zich waarschijnlijk verfijnen, met al wat de tijd ons zal brengen aan nieuwigheden, gedeelde ervaringen en nieuwe bijdragen van deskundigen. 

De eerste tests zijn overtuigend. Een aangepaste risicodekking, een sterkere waardepropositie, de integratie van digitale en nieuwe technologieën, de ontwikkeling van eenvoudige en praktische dashboards, het inzetten van schaaleffecten, het beroep op een flexibele logistiek, de herziening van distributiekanalen, een beter evenwicht in het productportfolio, een nieuwe benadering van de productiekosten … Zie daar enkele resultaten die ondernemers behalen na een diagnose. 

Neem de tijd om de balans op te maken. Het kost niets en kan zeer winstgevend zijn! 

 

Olivier Kahn, coördinator van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden 

 

” 6 maanden volstaan om een gecompromitteerde situatie recht te zetten of het bedrijf te zien kapseizen”. 

 

Verdere stappen 

Een nieuwe diagnosetool is gratis beschikbaar (www.beci.be). Wellicht een eerste stap in een denkproces met de leden van het team, uw gebruikelijke experts of met de adviseurs van Beci en het COm 

Neem contact op met het COm: Jacqueline Suain, js@beci.be 02 643 78 48 48.

 

 

 

Wat het COm vaststelt 

 • 80% van de problemen zou optimale oplossingen vinden als ze waren voorspeld. 
 • Er bestaan geen rustige sectoren meer: alle beroepen ondergaan omwentelingen – en bovendien steeds sneller. 
 • Het lijkt zinloos om de balans op te maken: “Wij weten wat goed gaat en wat niet”. Uit de resultaten blijkt echter dat het altijd loont om daar enige tijd aan te besteden. 
 • Troeven, kwetsbaarheden en hefbomen zijn slecht geïdentificeerd. 
 • Tijd is de beste bondgenoot van ondernemers, zowel voor oplossing van problemen als voor de ontwikkeling van het bedrijf. 
 • Te veel kansen worden overgelaten aan concurrenten vanwege overdreven optimisme of ontkenning. 
 • De digitale technologie staat nog in de kinderschoenen bij zeer kleine bedrijven (en KMO’s), terwijl ze de krachten kan vertienvoudigen. 
 • Ondernemers besteden nog steeds weinig aandacht aan de impact van mobiliteit op hun bedrijf. 
 • Reactie op (stedelijke) werken komt vaak laat, na weken of maanden in extreem moeilijke situaties. 
 • ZKO’s/KMO’s hebben hun kosten niet in de hand. Kleine ondernemers zijn geneigd te vertrouwen op oppervlakkige en gemakkelijk toegankelijke indicatoren: de staat van hun bankrekeningen, hun omzet ... De boekhouding is voor velen niet leesbaar en onvoldoende toekomstgericht. Weinig bedrijven beschikken over een analytische boekhouding, zelfs in beknopte vorm. 
 • Administratieve, financiële of sociale formaliteiten krijgen vaak minder aandacht. Zaakvoerders richten zich op hun kernactiviteiten zonder na te denken over de gevolgen (weigering van vergunningen, enz.); 
 • Veel ondernemers zijn nog steeds niet op de hoogte van het volledige aanbod van het Gewest, inclusief de subsidies waarop zij recht hebben. 

 

 

 

Delen

Jacqueline Suain

Assistente Advies aan ondernemingen