Vastgoed niet langer vastgeroest

22 mei 2018 om 09:05 

Building Information Modelling (BIM) simuleert een ‘digitale werf’ voor alle beroepstakken van de bouwsector.

Al enkele jaren lang kiest de vastgoedsector resoluut voor de nieuwe technologieën. De evolutie beoogt betere vastgoeddiensten en -producten en wil efficiënter inspelen op de behoeften van de gebruikers. De wedloop naar innovatie is volop aan de gang. Hiervan getuigen drie ondernemingen.

 

Geruime tijd werd de vastgoedsector als een passieve en vastgeroeste dinosaurus beschouwd. Een bewustwording is echter al enkele jaren aan de gang: het is hoog tijd om vooruitgang te boeken via gemengde projecten, gedeelde ruimten, nieuwe technologieën, noem maar op. Talrijke kleine ondernemingen maakten dankbaar gebruik van de digitalisering om van start te gaan met formules die aanleunen bij de nieuwe verwachtingen van het publiek. Drie hiervan hebben we ontmoet.

 

Gezamenlijk huren 2.0

De in 2016 opgerichte Cohabs bestaat uit een netwerk van gedeelde huizen met volledig gemeubileerde en flexibele woonoplossingen, bestemd voor jongere mensen die in Brussel actief zijn. “Het concept van gemeenschappelijk huren is niet nieuw”, stelt Cohabs oprichter en CEO Youri Dauber. “Veel gezamenlijke huurpanden worden echter opportunistisch uitgebaat. Met de vennoten wilden wij een werkelijk gemeenschappelijk project ontwikkelen, afgestemd op de behoeften van de Y generation.” De jonge ondernemers hebben dus het concept en het economische model van gezamenlijk huren herbekeken met behulp van nieuwe technologieën om zich van hun concurrenten te onderscheiden en een welbepaalde doelgroep aan te trekken.

“Een goed toegepaste technologie is bijzonder zinvol in de nieuwe levenswijze van de mensen.” Youri Dauber (Cohabs)

“Onze aanpak berust bijna uitsluitend op nieuwe technologieën”, vertelt Youri. “Concreet? Alles gebeurt via onze website en onze app.” De potentiële huurder stelt zich kandidaat en vraagt een afspraak. Hij krijgt een antwoord per e-mail en indien zijn aanvraag wordt aanvaard, wordt het huurcontract online verstuurd en getekend. Alles verloopt dus automatisch. “De keuze van nieuwe huurders behoort echter tot de bestaande huurders van de gedeelde woning. Zij leven samen en moeten uitmaken of de kandidaat al dan niet compatibel is met de mentaliteit van de groep”, verduidelijkt Youri.

Wie lid wordt van de huurdersgroep kan met de app veel kanten uit: de huisdeur openen, de thermostaat regelen, diensten bestellen (schoonmaken of strijken o.a.), een incident of een verhuizing melden, een evenement organiseren enz. “Cohabs is bedoeld om gezamenlijk huren professioneler aan te pakken, voor meer geloofwaardigheid en veiligheid.” Hoe beter het gezamenlijk huurproces gestructureerd en opgevat is, hoe meer mensen belangstelling hebben voor dit type woning, meent Youri. “Wij ontvangen heel wat vragen van ondernemingen voor langetermijnverhuur, maar dit is niet echt ons segment. Wij willen vooral relaties aanknopen tussen alleenstaande mensen die op zoek zijn naar sociaal contact.”

Youri is ervan overtuigd dat de toekomst van de vastgoedsector op de nieuwe technologieën zal berusten. “Een goed toegepaste technologie is bijzonder zinvol in de nieuwe levenswijze van de mensen. In ons geval – en hoe paradoxaal ook – is het precies deze op het eerste gezicht nogal onpersoonlijke technologie die een gemeenschapsgeest creëert. Met ons co-living aanbod trachten we de waarden van de nieuwe generatie te integreren.”

 

Werken, leven en uitgaan

Smartflats is een starter made in Brussels die toeristische huisvesting biedt en nieuwe technologieën inroept om een brede waaier aan diensten voor te stellen. Het concept bestaat erin gasten te onthalen in woningen waar ze zich thuis voelen. “Wereldwijd veranderen de consumptiegewoonten en dat geldt ook voor de vastgoedsector”, verklaart Alexandre Szmaj, medeoprichter en gedelegeerd bestuurder van Smartflats.

“De nieuwe technologieën zijn noodzakelijk om de immobiliënsector uit zijn immobilisme te rukken.” Alexandre Szmaj (Smartflats)

De onderneming biedt echte woningen in stadscentra voor korte of langere verblijven. De formule onderscheidt zich door een grote soepelheid in het nagaan van beschikbaarheden, reservatie, de toegang tot de woning, de bestelling van extra diensten enz. “Wij gaan voor een veel korter en sneller proces dan bij klassieke verhuring. Bij ons is er geen inventarisatie, geen afspraak, geen te registreren huurcontract enz. Al onze diensten zijn 24u/24 beschikbaar en dankzij onze app kunnen wij altijd en overal met onze klanten chatten. De conciërgedienst is eveneens gedematerialiseerd. U hoeft dus niet meer in de regen te wachten tot iemand de sleutel van uw woning komt afgeven. Dankzij de technologie kunnen we onze gasten de diensten aanbieden die ze echt verwachten.”

Naast appartementen voorziet Smartflats co-working ruimten vlakbij de woningen. “In de grote stadscentra wereldwijd wensen de gasten op dezelfde plek te kunnen werken, wonen en ontspanning te vinden, zowel voor kortere als voor langere duur”, stelt Alexandre. De in 2012 opgerichte onderneming ontwikkelt zich constant en beschikt vandaag over vestigingen en panden in de voornaamste Belgische steden.

De jonge ondernemer is er van overtuigd dat vastgoed, evenals de andere sectoren, het niet langer zonder digitalisering kan stellen. “De nieuwe technologieën zijn noodzakelijk om in te spelen op de nieuwe behoeften van de consumenten en om de immobiliënsector uit zijn immobilisme te rukken”, beweert hij enthousiast. “Een nieuwe dynamiek is duidelijk op komst. De Brusselse Nieuwstraat of de Antwerpse Meir zijn geweldige wijken waar dergelijke gemengde projecten zich perfect ontplooien – een meerwaarde voor deze buurten.” In Brussel, de tweede meest kosmopolitische stad ter wereld, is de vraag naar dergelijke diensten overweldigend. “Een dergelijke opportuniteit mogen we zeker niet laten voorbijschieten!”

 

In 3D ontwerpen, bouwen en onderhouden

Als specialist in computeroplossingen voor architectuur, engineering en bouw biedt Tase Solutions zgn. Building Information Modelling (BIM) tools. De BIM technologie ontstond in de luchtvaart- en automobielsector. Ze creëert een 3D digitaal prototype waarop vervolgens allerlei mogelijkheden onbeperkt kunnen worden gesimuleerd. “In de vastgoedsector simuleren we hiermee de bouwfase in 3D en leggen we een digitale werf aan waarop alle beroepstakken kunnen optreden en virtueel bouwen”, licht Managing Director Emmanuel Petit toe.

“Op lange termijn zullen spelers van de bouwsector die geen beroep doen op de BIM methode, geen toegang meer krijgen tot een heleboel projecten.” Emmanuel Petit (Tase Solutions)

Deze werkmethode houdt heel wat voordelen in. “Ze geeft een beter inzicht in het project en vergemakkelijkt het beslissingsproces. Ze stimuleert het delen en gebruiken van dezelfde data op een homogene manier doorheen de ganse levenscyclus van het project, met de mogelijkheid om, zo nodig, snel op te treden”, verduidelijkt Emmanuel Petit. Dankzij BIM krijgen de klanten ook uiterst nauwkeurige prijsoffertes, zonder rekening te moeten houden met ruime marges of dure supplementen.

Tase Solutions helpt de bouwsector volgens de BIM methode te werken. “Wij adviseren de ondernemingen in de sector. Wij informeren, vormen en begeleiden. Wij zenden ook personeel uit om de projectteams te versterken.” Om potentiële gebruikers warm te maken voor de voordelen van de methode, creëerde Tase in Brussel een BIM belevingscentrum. “In de Bimex kan de professional de virtual en enhanced reality uittesten, een BIM protocol ontwerpen en verbeteren, de interactie tussen werf en studiebureau simuleren enz.”, vertelt de heer Petit. Anderzijds wordt een werkruimte ontwikkeld voor professionals die BIM willen gebruiken en leren kennen, zonder echter over de nodige technologie en software te beschikken. “Het is de bedoeling om werkstations, technologie en specialisten ter beschikking te stellen van die mensen, om hen te helpen dossiers te produceren, samen te werken en een project voor te stellen.”

Nu al 10 jaar sensibiliseert het team van Tase Solutions de bouwsector voor het gebruik van nieuwe technologieën. “Dit is een belangrijk vraagstuk. In een recente reglementering geeft de Europese Commissie het recht aan de Lidstaten om het gebruik van BIM verplicht te maken. Concreet betekent dit dat op lange termijn, de spelers van de bouwsector die geen beroep doen op de BIM methode, geen toegang meer zullen krijgen tot een heleboel projecten”, beweert hij. Hij beschouwt BIM als de oplossing om de bouwsector het digitale tijdperk binnen te loodsen. Deze technologie zal dus hoe langer hoe meer deel moeten uitmaken van de visie van de onderneming.

 

 

Delen