De rol van hernieuwbare energie in het herstel van de economie

21 april 2020 om 08:04 

IRENA

Uit de wereldwijde vooruitzichten voor hernieuwbare energie van Irena blijkt dat het koolstofarm maken van het energiesysteem in staat is bij te dragen tot het herstel op korte termijn, en tegelijkertijd veerkrachtige en inclusieve economieën en samenlevingen te creëren.

Volgens de eerste International Renewable Energy Outlook (IRENA), die vandaag door het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (Irena) is gepubliceerd, is de transitie van fossiele energie naar hernieuwbare energie een manier om de internationale klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en tegelijkertijd de economische groei, het scheppen van miljoenen banen en de verbetering van het welzijn van de bevolking tegen 2050 te bevorderen.

Zelfs indien een alomvattende strategie voor het koolstofarm maken van de economie een totale investering van energie in de orde van 130 000 miljard USD vereist, wijzen de vooruitzichten van het IRENA-perspectief erop dat de sociaaleconomische voordelen aanzienlijk zouden zijn. Tegen 2050 zou de omvorming van het energiesysteem de totale gezamenlijke toename van het bbp met nog eens 98 000 miljard USD ten opzichte van de huidige plannen kunnen doen toenemen. Het zou het aantal banen in de sector hernieuwbare energie verhogen tot 42 miljoen, vier keer meer dan nu, maar ook tot 21 miljoen in energie-efficiëntie en 15 miljoen in de flexibiliteit van het systeem.

De directeur-generaal van IRENA, Francesco La Camera, verklaarde: „De harde werkzaamheden van de overheid zijn het controleren van de noodsituatie op het gebied van de gezondheid en het invoeren van vérstrekkende stimulansen. De crisis heeft de grote kwetsbaarheid van het huidige systeem in het licht gesteld. De IRENA-vooruitzichten laten zien hoe duurzamere, billijkere en veerkrachtigere economieën kunnen worden opgebouwd door de inspanningen voor herstel op korte termijn af te stemmen op de middellange- en langetermijndoelstellingen van akkoord van Parijs en de Agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. „B)

 

Door de ontwikkeling van hernieuwbare energie te versnellen en door de energietransitie in het algemene herstelproces te integreren, kunnen de regeringen een groot aantal sociale en economische doelstellingen verwezenlijken, in overeenstemming met het streven naar een veerkrachtige toekomst, waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten.”

 

De mondiale vooruitzichten voor hernieuwbare energie analyseren de bouwstenen van het energiesysteem en de politieke kaders en investeringsstrategieën die nodig zijn om de transitie te beheren. Zij onderzoeken oplossingen om de wereldwijde CO2-emissies tegen 2050 met ten minste 70 % te verminderen. Een nieuwe aanpak op basis van het koolstofarm maken van de economie vertoont ook een pad naar broeikasgasneutraliteit of zelfs een nuluitstoot. Op basis van vijf technologische pijlers, waaronder groene waterstof en uitbreiding van de elektrificatie van het eindgebruik, kan een bijdrage worden geleverd tot de vervanging van fossiele brandstoffen en de vermindering van de emissies in zware industrie en sectoren die moeilijk koolstofarm zijn.

Uit de vooruitzichten van Irena blijkt dat koolstofarme investeringen zeer winstgevend zouden zijn, aangezien besparingen acht keer zo hoog zouden zijn als de kosten, rekening houdend met de gevolgen voor de gezondheid en het milieu. Om tot een veilige oplossing van het klimaat te komen, zouden tegen 2050 cumulatieve energie-investeringen van 110 000 miljard USD moeten worden gedaan, maar om volledige koolstofneutraliteit te bereiken, zou een extra 20 000 miljard USD nodig zijn.

In de IRENA-vooruitzichten werd ook gekeken naar de trajecten van de energietransitie en de sociaaleconomische transitie in 10 regio’s van de wereld. Zelfs als zij verschillende routes gebruiken, zullen alle regio’s naar verwachting een toename zien van het aandeel van het gebruik van hernieuwbare energie, dat tegen 2050 tussen 70 en 80 % van de totale energiemix in Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika, de EU en Afrika ten zuiden van de Sahara zou kunnen bereiken. Evenzo zou de elektrificatie van het eindgebruik, zoals verwarming en vervoer, overal toenemen, tot meer dan 50 % in Oost-Azië, Noord-Amerika en een groot deel van Europa. Alle regio’s zouden ook een aanzienlijke verbetering zien in hun welzijn en een nettotoename van het aantal banen in de energiesector, ondanks het verlies van fossiele brandstoffen. Voor de economie als geheel zijn de positieve effecten op de regionale werkgelegenheid echter ongelijk verdeeld. Hoewel de groei van het bbp sterk kan variëren van de ene regio tot de andere, zouden de meeste winsten in de meeste daarvan worden waargenomen.

Het versterken van de regionale en nationale ambities zal van essentieel belang zijn voor het verwezenlijken van onderling afhankelijke energie- en klimaatdoelstellingen en een beter sociaaleconomisch welzijn. Het IRENA-perspectief benadrukt ook het belang van nauwere coördinatie op internationaal, regionaal en nationaal niveau om de financiële steun te sturen naar gelang van de behoeften, met name voor de meest kwetsbare landen en gemeenschappen. Als partner van het klimaatinvesteringsplatform, dat is opgezet om het verbruik van schone energie te bevorderen en schone investeringen te mobiliseren, zal Irena een gezamenlijke inspanning voorstellen om landen te helpen gunstige voorwaarden te scheppen en investeringen in hernieuwbare energie te ontsluiten.

 

Over het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (Irena)

Irena, het belangrijkste intergouvernementele agentschap voor de omzetting van energie, ondersteunt landen bij hun overgang naar een toekomstige, door hernieuwbare energie aangedreven energietransitie, en is zowel het belangrijkste platform voor internationale samenwerking, maar ook een centrum van excellentie, als een benchmark voor beleid, technologieën, hulpbronnen en kennis op het gebied van hernieuwbare energie. Met 161 leden (160 landen en de Europese Unie) en 22 extra landen die betrokken zijn bij het toetredingsproces, bevordert Irena de wijdverbreide invoering en het duurzame gebruik van alle vormen van hernieuwbare energie in een duurzame ontwikkeling, energie, energiezekerheid, welvaart en koolstofarme economische groei.

 

Newsletter Green

  • Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief Green van Beci (gratis)
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Delen