Verdedigen en beïnvloeden

13 januari 2023 om 14:01 | 146 weergaven

Jan de Brabanter staat aan het hoofd van het Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB). Hij is ook belast met de lobbyactiviteiten van BECI, de Kamer van Koophandel die de belangen van de Brusselse ondernemingen verdedigt en hen vertegenwoordigt bij de verschillende stakeholders. In onderstaand vraaggesprek verduidelijkt hij zijn actie, de hefbomen waarover hij beschikt en hoe versie 3.0 van de werkgeversorganisatie hem efficiënter laat optreden.

Hoe wordt de inspraak van ondernemers bij overheidsbesluiten gewaarborgd?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over zijn eigen Economische en Sociale Raad – Brupartners. Het is nauwelijks bekend dat de Brusselse regering in feite wettelijk is verplicht het advies van Brupartners in te winnen over alle verordeningsontwerpen die een sociaaleconomische impact hebben op het Gewest. Brupartners, dat instaat voor het overleg tussen de sociale partners en de Brusselse regering, wordt door die regering ook gevraagd bij te dragen aan de projecten of “gedeelde projecten” die zijn opgenomen in de strategie “Go4Brussels 2030” van de regering. Via het VOB is BECI een van de organisaties die deel uitmaken van Brupartners. Daarom zijn wij bevoorrechte waarnemers en bovendien rechtstreeks betrokken bij het democratische proces dat het leven van ondernemingen beïnvloedt.

Wie is er nog meer vertegenwoordigd in Brupartners?

Wij delen de werkgeversbank met “Brupartners – Zelfstandige Ondernemers “, waar de Kamer van Koophandel een van de andere organisaties is die de zelfstandigen, de zeer kleine, kleine en middelgrote ondernemingen (ZKO’s en KMO’s) en de vrije beroepen in Brussel vertegenwoordigen, naast Bruxeo, de organisatie die de werkgevers in de “non-profit” sector representeert. De vakbondsbank verenigt de drie vakbondsorganisaties. Elk van de vertegenwoordigers is lid van de raad van bestuur, die tevens het uitvoerend orgaan is. Wij komen bijeen in maandelijkse plenaire vergaderingen.

Dit is dus een echt drukkingsorgaan?

Het is in ieder geval een plaats waar overeenstemmingen of meningsverschillen met werknemersvertegenwoordigers worden geacteerd. De adviezen van Brupartners zijn transparant, worden gepubliceerd en tussen de eerste en tweede lezing aan de regering voorgelegd. Brupartners kan ook wetten voorstellen aan de regering. Uiteraard is dit niet de enige plaats waar dingen worden beslist. Stroomopwaarts overleggen wij met de verschillende ministeriële kabinetten bij het opstellen van de ontwerpen en brengen wij de standpunten van de Brusselse ondernemingen naar voren.

Over welke onderwerpen?

Die zijn zeer divers. We hebben het natuurlijk over economische beslissingen, werkgelegenheid en opleiding. Maar ook over milieu, energie, mobiliteit en ruimtelijke ordening. En verder nog over belastingen, gelijke kansen en internationale vraagstukken. Wij hebben bijvoorbeeld adviezen uitgebracht over het gemakkelijker verkrijgen van bouwvergunningen, steun aan bedrijven tijdens de COVID of, meer recent, de energiecrisis, het Brusselse plan voor de integratie van LGBTQIA+-personen, de bevordering van groene stroom, premies voor duaal onderwijs, intelligente autobelastingen, enz.

Dus lid zijn van BECI betekent invloed kunnen uitoefenen op deze verschillende zaken?

Wij zijn in ieder geval beschikbaar voor een gesprek met elk van onze leden. Ook al blijven de voornaamste bevoegdheden op federaal niveau, men kan zich nauwelijks voorstellen hoeveel zaken die het leven van ondernemers beïnvloeden, in feite op gewestelijk niveau worden beslist. Daarover kunnen wij de mening van onze leden doorgeven of hen zelfs, wanneer mogelijk, rechtstreeks in contact brengen met de besluitvormers. Dit is een van onze bijzonder sterke troeven. Wij weten meer dan wie ook over de Brusselse instellingen, over invloedrijke mensen, over de politieke dynamiek en de processen van invloed en besluitvorming. En dat geldt ook op gemeentelijk niveau, waar we eveneens veel contacten hebben.

Heeft BECI nog andere hefbomen?

Zeker en vast. BECI zetelt in vele organen en zit soms in de raad van bestuur. De besluiten en acties van deze entiteiten hebben directe gevolgen voor de ondernemingen, hun omgeving en hun ontwikkelingspotentieel. CityDev, de Haven van Brussel, Actiris, Bruxelles Formation of HUB.Brussels zijn enkele van de organisaties waar BECI een invloedrijke stem kan laten horen voor de leden die ons om hulp vragen.

Hoe dient de overgang naar Beci 3.0 uw functie?

Het tempo van de wetgeving is zodanig hoog dat wij zeer reactief moeten optreden om doeltreffend te zijn. Om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van het bedrijfsleven dat wij vertegenwoordigen, moeten wij kunnen anticiperen op alle ontwikkelingen die de omzet en de toegevoegde waarde van de Brusselse economie kunnen beïnvloeden. Door uitwisselingen binnen en voor het bedrijfsleven te vergemakkelijken, zal BECI 3.0 ons in staat stellen de verwachtingen van ondernemers beter te begrijpen en nog beter in te spelen op deze behoefte aan anticipatie. Concreet zullen we een digitaal en vertrouwelijk platform lanceren waar een honderdtal ambassadeurs mogelijke risico’s kunnen beschrijven en melden. De Gemeenschap zal dan proactief en interactief kunnen reageren en een gemeenschappelijk standpunt kunnen innemen over belangrijke onderwerpen zoals belastingen of mobiliteit.
 

Over de auteur

Philippe Beco, BECI Journalist

Delen