Verpakkingsaanmelding: Duitsland verscherpt controles

21 oktober 2019 om 11:10 

© Getty Images

AHK Debelux, de Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel, wijst erop dat Belgische en Luxemburgse bedrijven die naar Duitsland exporteren, onderworpen zijn aan de Duitse wet op de aangifte van verpakkingen. Duitsland verscherpt nu de controles.

Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot hoge boetes. De Duitse instantie voor het verpakkingsregister, de Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR), heeft meer dan 2000 inbreuken vastgesteld en kondigt strengere controles aan.

Sinds 1 januari 2019 moeten alle belanghebbenden zich registreren in het verpakkingsregister Lucid. Vervolgens moeten zij aan de ZSVR hun jaarlijkse hoeveelheden verpakkingen melden. “Omdat grote bedrijven ook de grootste hoeveelheden op de markt brengen, grijpen wij logischerwijze eerst op dit niveau in”, verklaart Gunda Rachut, lid van het ZSVR-management.

Vervuiling door verpakkingen komt steeds vaker ter sprake in het publieke debat. Daarom moeten producenten vroegtijdig nadenken over een vermindering van verpakkingen en het ecologisch ontwerp ervan. Dit wordt aangemoedigd door een verplichte betaling voor de verwerking van verpakkingen, via een duaal systeem.

“De wet op verpakkingen wil hun impact op het milieu minimaliseren. Zolang de betrokken actoren deze eisen negeren, zal ook het doel van de wet niet worden bereikt. We willen ervoor zorgen dat producenten hun verplichtingen nakomen, om het milieu echt te ontlasten”, vat Gunda Rachut samen.

Informatie: www.debelux.ahk.de

Delen