Vertalen om te exporteren

19 november 2019 om 09:11 

Luc Van Haute, CEO Ubiqus Belgium 

U gelooft in uw product en u wilt het exporteren! Eerste vereiste: de documentatie over dit product moet beschikbaar zijn in de taal van de markt die u wilt bereiken.  

Heeft u een commerciële overeenkomst die u moet ondertekenen met een partner die een andere taal spreekt? Dan doet u er goed aan het document correct te laten vertalen om zo elk misverstand te vermijden dat kan leiden tot contractbreuk of zelfs tot een proces.  

Elke vertaling moet ernstig worden genomen. Een middelmatige, gewetenloze vertaling plaatst uw product, uw dienst, uw hele onderneming en uzelf in een slecht daglicht.  

Zoals bij alle beroepen bestaan er experts in dit domein. In het algemeen werken ze voor vertaalbureaus die beschikken over specialisten in elk domein en voor elk land. Een arts kan geen contract voor een distributieovereenkomst vertalen, evenmin als een jurist de bijsluiter van een geneesmiddel kan overschrijven in een andere taal.   

Daarom zijn er ondernemingen die een service op maat en van kwaliteit garanderen. Sommige van deze vertaalbureaus hebben duizenden medewerkers, experts in hun vak, verspreid over de hele wereld. Deze bureaus vereisen niet alleen een grote expertise van de vertaler in het desbetreffende domein, maar ook dat hij woont in het land waarvoor de tekst is bestemd.  

Er bestaan tal van uiteenlopende expertisedomeinen, met elk een specialist in zijn moedertaal. Alleen al in de juridische sector werken sommige vertaalbureaus samen met professionals in arbeidsrecht, sociaal recht, publiekrecht, contentieuze rechtspraak en arbitrage, ‘corporate restructuration’, vennootschapsrecht enz. Maar ze doen ook een beroep op experts op het vlak van banken en financiën, intellectuele eigendom, vastgoed, kapitaalmarkt, verzekeringen, maar ook op ingenieurs en artsen. 

Ook het aantal talen is niet op de vingers te tellen. Alleen al voor België zijn er drie talen. Om naar enkele buurlanden te exporteren, moet u al snel vijftien talen kennen. Om de lidstaten van de Europese Unie te dekken, neemt het aantal talen toe tot 24. En hoe zit het met de Russische, Aziatische en Afrikaanse markten? 

Het omgekeerde is het geval als we een buitenlands product willen importeren en op de markt willen brengen in ons land: we moeten deskundige vertalers vinden om de handleiding van een machine uit China of de samenstelling van een geneesmiddel of voedingsmiddel uit een ander deel van de wereld aan te passen aan onze landstalen. 

En de kostprijs van een goede vertaling? In tegenstelling tot bepaalde verankerde ideeën is die niet buitensporig en zonder verrassingen. Hij wordt namelijk bepaald op basis van het aantal vertaalde woorden, tussen € 0,10 en € 0,15 per woord. Het verschil ligt niet in de complexiteit van de tekst, maar in de taal van de vertaling. De kosten zullen hoger zijn voor een in het Duits vertaalde tekst dan voor een in het Chinees vertaalde tekst, aangezien de vertaler in een land woont waar de kosten van levensonderhoud hoger zijn.  

Wat deadlines betreft, kan een goede vertaler acht pagina’s per dag vertalen. Afhankelijk van het vertaalbureau kan dit dringend, op de dag zelf. 

In elk geval doet u best een beroep op een goed vertaalbureau. De return on investment is onmiddellijk (met name voor de vertaling van uw webpagina’s) en het merkimago van uw onderneming zal niet lijden onder een benaderende vertaling. 

 

 

[UbiQus], uw partner voor al uw taalprojecten 

Juridische beroepsvertaling 

[Ubiqus], een uitzonderlijke taalervaring. De garantie voor een service op maat en kwaliteit. Uitmuntende juridische vertalingen door vertalers die bekwaam zijn om wettelijke en reglementaire concepten correct om te zetten.  

Vertalers die enkel in hun moedertaal vertalen en blijk geven van een gedegen ervaring in hun vakgebied. 

Trouwe vertalingen in origineel formaat. Vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens.  

Contact: Luc Van Haute, CEO Ubiqus Belgium +32 473 746 357 – lvanhaute@ubiqus.com / www.ubiqus.be 

 

Delen