Via de proxi-lening mobiliseert de Brusselse regering het spaargeld van de burgers om de KMO’s te ondersteunen

11 juni 2020 om 17:06 

©Thinkstock

Op voorstel van staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte en in nauwe samenwerking met de minister voor Begroting, Sven Gatz, heeft de Brusselse Regering zopas in eerste lezing een ontwerpbesluit goedgekeurd dat als doel heeft een wettelijk kader aan de Proxi-lening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verstrekken. De Proxi-lening biedt aan particulieren de mogelijkheid geld te lenen aan Brusselse ondernemers terwijl ze tegelijkertijd van de fiscale voordelen via een belastingkrediet gekoppeld aan een waarborg genieten.

De COVID-19-crisis heeft nogmaals bevestigd wat algemeen geweten is: voor ondernemers en voornamelijk lokale handelaars, ambachtslui en zko’s is de weg naar financiering en liquiditeiten bijzonder lastig. Vooral beginnende ondernemers vallen dikwijls uit de boot wanneer ze op zoek gaan naar financiering.
Dankzij de Proxi-lening van de Brusselse Regering kunnen gezinnen, vrienden en buurtbewoners die in een ondernemer geloven, dit gebrek aan financiering verhelpen. Deze maatregel zorgt er met andere woorden voor dat het kapitaal van de bedrijven op korte termijn versterkt wordt en dat er gemeenschappen ontstaan rond de projecten van burgers ten gunste van hun stad of wijk.

Via de Proxi-lening kan de kredietnemer (de zelfstandige of zaakvoerder van een kmo met een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) een goedkope lening van maximum 250.000 euro voor een vaste termijn van 5 of 8 jaar aangaan bij een particulier (een naaste, familielid of wie belangstelling heeft voor de activiteit…).

De rente zal later bij besluit vastgelegd worden maar zal gelijkaardig zijn aan die in Vlaanderen (Winwin-lening) en Wallonië (Prêt coup de pouce).

De kredietverstrekker mag per onderneming maximum 50.000 euro per boekjaar met een maximumgrens van 200.000 euro investeren en krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van maximum 4% van het geleend bedrag tijdens de 3 eerste jaren en van 2,5% gedurende de resterende termijn van de Proxi-lening. Indien de kredietnemer zijn lening niet kan terugbetalen, heeft de kredietgever dankzij een eenmalig belastingkrediet recht op 30 % van het verschuldigd bedrag.

Bovendien wordt als tijdelijke maatregel voor 2020 en 2021 om de ondernemingen te helpen het hoofd te bieden aan de gevolgen van deze crisis het jaarlijks maximumbedrag per geldschieter verhoogd tot 75.000 euro terwijl het grensbedrag per kredietnemer opgetrokken wordt tot 300.000 euro.
Het Brussels Waarborgfonds staat in voor het beheer van de Proxi-lening.

“Dankzij de Proxi-lening, beschikt het Brussels Gewest eindelijk over een onontbeerlijk instrument om het spaargeld van burgers te mobiliseren zodat ook zij bijdragen tot de herstructurering van de Brusselse economie die nu nog hard lijdt onder de gevolgen van COVID-19. De Proxi-lening moet bovendien een duurzame maatregel worden die de kmo’s en de reële Brusselse economie een duwtje in de rug geeft”, verklaart Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, die bijzonder tevreden is met deze maatregel.

Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz : « Met deze Brusselse vriendenlening helpen we kleine ondernemers en zaakvoerders makkelijker aan kapitaal te geraken om hun droom te realiseren. Vrienden, familieleden en buren kunnen een steentje bijdragen om een zaak gestart te krijgen en krijgen in ruil een belastingkrediet. De vriendenlening verhoogt op die manier de betrokkenheid van deze investerende supporters voor een lokaal georiënteerde  KMO, handelszaak of zelfstandige onderneming. Zo maken we van de heropstart van onze lokale economie in het Brussels gewest een zaak waar iedereen baat bij heeft! »

 

Newsletter Générale - Article

  • Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Delen