Voor of tegen de free floating elektrische steps?

14 augustus 2019 om 15:08 

@Belga

Sinds enkele maanden palmen de elektrische steps de hele stad in. Deze mobiliteitsoplossing die snel door het grote publiek aangenomen werd, lijkt een grote verwachting in te lossen. Maar ze brengt ook problemen met zich mee. Misschien toch niet de ideale oplossing? 

 

Vóó 

Lorenzo Stefani, Public Relations Manager & Woordvoerder bij Touring 

Micromobiliteit bestaat al lang in de Verenigde Staten en heeft geleidelijk Europa bereikt, vooral in steden waar de mobiliteitsindex slecht is, zoals Brussel. Die zachte micromobiliteit is noodzakelijk om geluidshinder, de vervuiling e.a. te bestrijden. Problematisch is wel dat deze mobiliteit door de administratieve rompslomp en de versplinterde bevoegdheden, zonder wettelijk kader noch infrastructuur het daglicht heeft gezien. De privésector biedt oplossingen aan zonder een beroep te doen op de overheid. Er heerst een echte onbekwaamheid om de mobiliteit in Brussel te beheren. Volgens Touring zou er een federale commissie moeten komen, bevoegd voor alles wat met mobiliteit te maken heeft. 

Micromobiliteit bestaat al voor leveringen (voeding post, DHL ...) en dat werkt zeer goed. Waarom dan niet voor particulieren? Met wat strategisch denkwerk kunnen deze steps deel uitmaken van de mobiliteitsoplossing waar we naarstig naar op zoek zijn. Er zouden bijvoorbeeld multimodale platforms gecreëerd kunnen worden rond alle openbare, gedeelde en privé vervoersmiddelen, met één betalingssysteem en één verzekering. Op deze platforms zou een automobilist dan de dichtstbijzijnde P+R parking kunnen vinden, het meest efficiënte openbaar vervoer en uiteindelijk een elektrische step voor de laatste kilometers.  

Het wettelijk kader moet hier snel aan aangepast worden. De steps zijn in opmars en er komen er nog altijd bij. Volgens de laatste cijfers rijden er maar liefst al 4000 steps rond. In steden zoals Lyon, Bordeaux of Kopenhagen, die een federale mobiliteitscommissie hebben, zijn de steps een waar succes. Ze maken namelijk deel uit van een strategie. Waarom dan niet in Brussel?  

 

 

Tegen

Boris Dilliès, Burgemeester van Ukkel 

Op dit moment worden de steps maar matig gewaardeerd in Ukkel, om verschillende redenen. Eerst en vooral omdat de elektronische step, in tegenstelling tot de fiets, geen alternatief is voor de wagen. Hij wordt hoofdzakelijk gebruikt door voetgangers die voordien hetzelfde traject te voet deden. Slechts 3% gebruikt de step als alternatief voor hun wagen. Ook al zou de step deel uitmaken van een globale mobiliteitsoplossing, op zijn eentje kan hij het fileprobleem in Brussel niet oplossen.  

Het ongeorganiseerd karakter en de complete wanorde in de openbare ruimte vormen een ander probleem. De tweewielertjes zijn overal terug te vinden en kunnen gevaarlijke hindernissen voor voetgangers en minder mobiele mensen vormen. Daarom organiseerden we al enkele overlegmomenten met de verschillende maatschappijen. We vroegen hen zelf hun vloot beter te parkeren op aangeduide stallingsplaatsen en zo het goede voorbeeld te geven aan de gebruikers. En het loont.  

Het Gewest moet ook verkeersregels vastleggen. Onze politieagenten zijn nu niet bevoegd om de gebruikers die de regels niet respecteren, te verbaliseren. Doodeenvoudig omdat er geen regels zijn. Er bestaat een waar veiligheidsprobleem. De spoedafdelingen moeten meer en meer mensen opneme,n die het slachtoffer werden van een ongeluk met een step.  

Hoe leuk het systeem van de steps er ook uitziet, het is volgens mij geen goed idee. Verbieden is geen optie, maar men moet wel zorgen voor een duidelijke omkadering zodat de verschillende transportmiddelen op een harmonieuze manier kunnen functioneren.  

Delen