Voor of tegen de uitbreiding van de metro Zuid?

Door Géry Brusselmans  - 31 januari 2019 om 10:01 

©Belga

De metrolijn Albert-Bordet, tussen het zuiden en het noorden van Brussel, zou logischerwijs tegen 2030 moeten zijn aangelegd. Er wordt reeds een vervolg bestudeerd: een verlenging met verschillende stations naar het zuiden toe, in Ukkel.

Vóór

Laurent Schiltz, Secretaris-Generaal van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad

De aanleg van een metro in het zuiden van Brussel betekent een echt ontwikkelingsplan voor de toekomst. We begrijpen dat sommige mensen dit plan vandaag overbodig vinden, maar laten we toekomstgericht kijken. Het gebruik van het metropotentieel in Ukkel wordt berekend aan de hand van de huidige lokale bevolking en het bestaande openbaar vervoer aan de oppervlakte. De komst van metrostations zou echter leiden tot de vestiging van nieuwe bedrijven en commerciële centra in dit gebied.

Ook met de psychologische impact van de metro wordt onvoldoende rekening gehouden. Dis is nochtans veel groter dan die van een bus of tram. Pendelaars verkiezen vaak de combinatie van trein en metro boven die van trein, bus en tram. De beoordeling vergeet bovendien de welvaartsfactor. Neem nu het voorbeeld van “Le Grand Paris”. Het plan bouwt eerst metrostations om daarna economische knooppunten en woningen aan te trekken. Brussel investeert al vele jaren te weinig in zijn openbaar vervoer. Dit heeft bijgedragen tot de verkeersoverlast in de stad. Het wordt daarom tijd dat de overheid de uitbreiding van de metro naar Ukkel overweegt.

Sommigen vrezen voor de hoge kost. Een metrolijn is inderdaad duurder om te bouwen, maar veel goedkoper om te exploiteren dan meerdere tram- en buslijnen. Over de ganse levensduur van het openbaar vervoer is de metro voordeliger. Als we Brussel een echte economische ontwikkeling willen bieden, moeten we gaan nadenken over een metrolijn naar het zuiden en het vervoer vergemakkelijken.

Tegen

Jean-Michel Bleus, projectleider bij de Arau (Atelier de Recherche et d’Action Urbaines)

De mogelijke uitbreiding van de metro naar het zuiden zal geld kosten. Het metroproject tussen Albert en Bordet wordt geschat op bijna 2 miljard euro, een ongehoord bedrag in Brussel. De bouw van stations in Ukkel zou bovendien uiterst tijdrovend zijn. Anderzijds is een uitbreiding van de metro richting Ukkel niet gerechtvaardigd wegens een minder dichte bevolking dan in het stadscentrum en de afwezigheid van een echte economische kern of van een commercieel centrum van voldoende omvang. Met de komst van de nieuwe metrolijn tussen Bordet en Albert zou dit laatste station het eindpunt worden. Dit betekent dat degenen die tram 4 of 51 van Ukkel naar het stadscentrum nemen, even moeten overstappen. Dit maakt het er niet eenvoudiger op.

Deze eventuele uitbreiding van de metro Zuid zou de afschaffing van andere lijnen teweegbrengen. Om het metrogebruik te verhogen, zou het verkeer moeten worden gebundeld door de afschaffing van oppervlaktelijnen. Dit gaat onvermijdelijk gepaard met vervoeronderbrekingen en aansluitingen. Het voordeel van de metro is uiteraard snelheid voor lange ritten en de verwijdering van het openbaar vervoer aan de oppervlakte, om meer ruimte te laten voor de auto.

De Arau geeft de voorkeur aan een fijnmazig netwerk met zo min mogelijk aansluitingen. Wij zijn dus niet tegen de ontwikkeling van het openbaar vervoer. We wensen minder dure oplossingen die sneller kunnen worden ingezet. Daarom geven we de voorkeur aan de renovatie van bestaande bus- en tramlijnen. Dit metroproject naar Ukkel wordt uiteraard bestudeerd, maar of het ooit zal worden verwezenlijkt, is een andere vraag.

Delen