Voor of tegen een zonale heffing?

Door Peter Van Dyck  - 15 april 2019 om 09:04 

zonale heffing ©GettyImages

Riep de slimme kilometerheffing onlangs nog veel weerstand opsteeds meer bedrijven beginnen heil te zien in een kilometerheffing die afhankelijk is van wanneer, waar, hoe ver en hoe milieuvriendelijk men rijdt. Toegepast op Brussel, is de vraag of deze al dan niet aan een zonale heffing gekoppeld dient te worden.  

Voor 

Tim Cassiers, medewerker mobiliteit & luchtkwaliteit vzw Bral 

We zijn van mening dat er binnen de stedelijke omgeving op elke gemotoriseerde verplaatsing een heffing moet komen, hoe kort die ook is. Voor alle duidelijkheid: dat is géén cordonheffing die enkel belast wie Brussel binnenrijdt, en enkel de pendelaar viseert. Voor de mobiliteit in een stad als Brussel – waar het makkelijk is om alternatieve vervoersmodi te organiseren – is een zonale heffing voor ons een absolute prioriteit. Iemand die de stedelijke toeslag wil vermijden, kan zijn wagen bijvoorbeeld aan de parking van een van de GEN-stations achterlaten. De zonale heffing is een instrument dat het Brussels Gewest zelf in handen heeft. Zelfs als Vlaanderen en Wallonië niet mee willen, kunnen we zo iets in gang zetten. We zijn niet bij voorbaat gekant tegen een slimme kilometerheffing, maar dan wel met een extra toeslag voor verplaatsingen in de stad. De leefbaarheid van de stad en de luchtkwaliteit zijn even belangrijk als het oplossen van het fileprobleem. Als je kijkt naar hoe het verkeer dichtslibt op de Brusselse Ring zou je kunnen beslissen om daar een hoge toeslag te voorzien, maar sluipverkeer door de woonwijken mag niet het resultaat zijn. Als je het combineert met een zonale heffing, vermijd je dat mensen een alternatieve weg door de stad nemen. De gebruiker moet weten wat van hem verwacht wordt. Het mag niet de bedoeling zijn dat een model zoveel parameters bevat dat een kat er zijn jongen niet meer in terug vindt. Bij een zonale heffing is dat net erg duidelijk: we willen minder gemotoriseerde verplaatsingen in de stad. We zien trouwens dat een zonale heffing in Stockholm een positief effect heeft op de detailhandel. We geloven ook dat de aantrekkelijkheid voor bedrijven om te investeren in de stad kan toenemen als we iets aan de dominantie van de wagen doen. 

Tegen 

Joost Kaesemans, directeur communicatie Febiac 

Vandaag slaat meer dan 50 procent van de taksen die verband houden met de auto op het bezit, of je die nu veel of weinig gebruiktDat moet andersDe impuls dat je kunt besparen telkens je de wagen laat staan, kan een rationaliserend effect hebben. In zones en op momenten waar er voldoende alternatieven voorhanden zijn, maak je het met de slimme kilometerheffing onaantrekkelijker om de auto te nemen. Als je overdag in de stad met de wagen rijdt, is het logisch dat je meer betaalt. Het autogebruik volledig ontmoedigen hoeft nietin de daluren kun je het tolereren. Een zonale heffing lijkt ons middeleeuws. Een stad is pas een stad als je verschillende functies met elkaar combineert: wonen, werken, winkelen en ontspannen. Ongeveer één op drie automobilisten is 60-plusser. Je mag niet verwachten dat die altijd de fiets gaat nemen, zeker niet in een drukke stad als Brussel. Als je wil shoppen, is het openbaar vervoer of de fiets ook niet altijd ideaal. Zo’n stadstol maakt het nodeloos complex. Als mensen uit het Pajottenland aan de rand van de stad hun wagen willen laten staan en vervolgens het openbaar vervoer willen nemen om de tol te vermijden, wie voorziet dan de nodige faciliteiten? Ik kijk met afgrijzen naar het gebrek aan parkeermogelijkheden aan het eindstation van de metro aan het Erasmusziekenhuis. Met een slimme kilometerheffing laat je nog de keuze: je kunt nog altijd beslissen om even de stad in te rijden, tot de plek waar je een vlotte verbinding met tram of bus hebt. Geldt een stadstol, dan word je in dat geval over dezelfde kam gescheerd als iemand die heel de stad doorkruist met zijn wagen. Het voorbeeld van Londen toont aan dat je met een zonale heffing een muur rond de stad bouwt. Het gevolg: het kost je vaak veel meer tijd om op je eindbestemming te geraken. 

Delen