Voor of tegen het einde van cash?

17 december 2019 om 09:12 

@Getty

De bankoverschrijvingen, online aankopen, betalingen met een debet- of kredietkaart (al dan niet contactloos) en de betaal-apps op smartphone getuigen ervan: cashbetalingen deinzen terug voor elektronisch geld. Wordt het tijd om contant geld af te schaffen?  

Vóór  

Vincent Coussement, directeur diensten aan de handelaars, bij Worldline België 

Iedereen moet kunnen betalen op de manier die hij of zij verkiest. Vandaag wil de consument overal, om het even wanneer en op elke manier kunnen betalen met zijn kaart of smartphone, ongeacht het bedrag. Bij Worldline stellen we vast dat de Belgen steeds duidelijker de voorkeur geven aan elektronisch betalen. Uit een studie van Febelfin blijkt dat 89% van de Belgen liever digitaal betaalt. 

Deze betaalmethode biedt heel wat voordelen. Veiligheid en snelheid, uiteraard, maar ook andere troeven. Hygiëne is niet te verwaarlozen, zeker in voedingswinkels waar de behandeling van bankbiljetten en munten niet bepaald smakelijk is. Bovendien kost elke cash transactie gemiddeld € 0,29 (bevoorrading van de geldautomaten, inzameling, transport e.d.). Volgens het Prijzenobservatorium kost een elektronische betaling tussen € 0,11 en € 0,23. 

Naast de klassieke elektronische betalingen met de kaart, neemt ook contactloos betalen steeds meer uitbreiding. De NFC (Near Field Communication) technologie neemt reeds de helft van de elektronische transacties in Europa voor haar rekening. Dit is vooral het geval in Oost-Europa (bijna 90% van de elektronische verrichtingen in Tsjechië en Slowakije). In België zitten we slechts tussen 12 en 13%, maar dit is al dubbel zoveel als zes maanden geleden.  

In sommige landen, en dan vooral Scandinavië, zijn cash-verrichtingen bijna volledig verdwenen. 85% van de betalingen gebeuren elektronisch in Zweden, waar sommige mensen zich trouwens niet meer herinneren wanneer ze voor het laatst met contant geld hebben betaald.  

 

Tegen 

Antoine Akayyan, voorzitter van de handelaarsvereniging Renouveau Quartier Grand-Place 

Wij zijn tegen de afschaffing van contant geld. Ten eerste in naam van het vrije financiële verkeer en de vertrouwelijkheid van persoonlijke transacties. Dit is een vorm van bescherming van de privacy, op zich een van de voornaamste rechten in een democratie en een vrij land.  

Ten tweede verliest België – en voornamelijk Brussel – een flink aandeel van de toeristische markt omdat sinds vijf jaar geen betalingen van meer dan € 3000 in cash meer worden aanvaard. Dit is niet het geval in veel andere landen en zelfs buurlanden, waar er geen beperking geldt op contante betalingen door niet-Europese onderdanen. Vooral het luxetoerisme lijdt hieronder. Veel toeristen, voornamelijk uit Rusland en Azië, voor wie contant geld deel uitmaakt van hun cultuur, gaan liever in de buurlanden winkelen. Een dergelijke oneerlijke concurrentie zou niet mogen bestaan. Of anders moet in gans Europa dezelfde regel worden toegepast.  

Voor jongeren is contant geld nuttiger dan een kredietkaart om te leren omgaan met een budget. En dan is er ook nog het contact en het gebaar. Bankbriefjes hebben psychologisch meer waarde dan het invoeren van een bedrag op een terminal. Met contant geld worden mensen zich bewust van de waarde van het onderliggende werk. De aanraking en de manuele behandeling van bankbriefjes verminderen de neiging om geld uit te geven. Emoties krijgen minder impact. Met cash geld blijft de consument rationeler in zijn aankoopgedrag.  

En dan is er ten slotte nog de traditie van het zakgeld dat ouders, grootouders en andere familieleden tijdens de eindejaarsfeesten aan de kinderen schenken. Geef toe dat een betaling met creditcard veel minder impact heeft dan de traditionele enveloppe met een aantal bankbiljetten erin.  

 

Delen