Waarom en hoe kan telewerken worden aangemoedigd?

30 juni 2018 om 09:06 

Woman Working From Home Using Laptop On Dining Table

Telewerken, een nieuwe manier van werken, met nieuwe regels, nieuwe tools …

Het is tegenwoordig bewezen dat een “flexibele maar rigoureuze” werkbalans tot meer beroepstevredenheid leidt. Ontdek deze nieuwe manier van thuiswerken voor meer motivatie, productiviteit en welzijn.

Telewerken biedt heel wat voordelen

Voor de werkgever bevordert het:

 • de aantrekkelijkheid van de functie
 • het personeelsbehoud
 • besparingen op transportkosten
 • lagere vastgoedkosten
 • een vermindering van verzuim
 • een daling van de sociale uitgaven van de werkgever
 • enz.

Voor de werknemer draagt telewerken bij tot:

 • minder stress
 • besparingen op transportkosten
 • besparingen op kosten voor kinderopvang
 • meer creativiteit
 • een beter evenwicht tussen werk en privéleven
 • enz.

Thuis werken geeft u de kans om nieuwe gewoonten en gedragingen aan te leren in de omgang met het werk en met andere mensen.

De essentiële vaardigheden voor succesvol telewerken zijn: autonomie, organisatie, archivering, tijdsbeheer, een goed documentaire basis, aanpassingsvermogen, beheer van materiële middelen en interpersoonlijke vaardigheden (luisteren, duidelijkheid in spreken en schrijven, enz.).

De overgang naar telewerken vereist een voorafgaande overeenkomst tussen het bedrijf en de telewerker. Deze afspraak definieert de taken en activiteiten die u efficiënter via telewerken zou kunnen vervullen. Vraag uzelf af wat de voordelen zijn. En hoe zit het met andere taken, activiteiten en onvoorziene zaken?

Het is natuurlijk van essentieel belang om bedrijven te ondersteunen bij de invoering van telewerk, niet alleen vanuit het oogpunt van de telewerkers zelf, maar ook vanuit dat van het management.

De FOD Mobiliteit en Vervoer publiceerde afgelopen maart een studie waaruit blijkt dat vandaag slechts 17% van de werknemers minstens één dag per week telewerken, voornamelijk in Brussel. Dit komt neer op meer dan 9 miljoen minder pendelkilometers per dag. Uit dit onderzoek blijkt ook dat meer dan 33% van de werknemers een ’telewerkbare’ baan heeft.

Delen