Waarom vroegtijdige naleving van de CSRD belangrijk is

29 januari 2024 om 13:01 

ESG

De CSRD, of Corporate Sustainability Reporting Directive, legt verplichtingen op die vergelijkbaar zijn met die van de in 2018 geïmplementeerde AVG. Ondanks het verschil in doelstellingen tussen CSRD en AVG, veranderen beide aanzienlijk de strategie, processen en budgetten van bedrijven. De toepassing van deze veranderingen is een langdurig proces dat enkele maanden coördinatie vereist. Veel bedrijven beschouwen dit proces niet als dringend. Ten onrechte, want er vroeg aan beginnen wordt cruciaal voor een tijdige naleving van de CSRD.

Context, doelstellingen, verplichtingen en weerslag van de CSRD

De CSRD vervangt de Richtlijn Niet-Financiële Rapportage (NFRD). Ze wil duurzaamheidsrapportage verbeteren om bedrijven bewuster te maken van de sociale en milieueffecten van hun activiteiten. Ze breidt het toepassingsgebied uit naar alle grote bedrijven met meer dan 250 werknemers, ongeacht hun activiteit. Haar regels zijn sinds januari 2023 van kracht en zullen vanaf januari 2024 van toepassing zijn, met rapportage in 2025.

De CSRD legt rapportageverplichtingen op voor de pijlers milieu, maatschappij en goed bestuur. Een dubbele materialiteitsbeoordeling is noodzakelijk om de reikwijdte van de rapportageverplichtingen en de strategie van de organisatie op korte, middellange en lange termijn te bepalen.

De voordelen van vroegtijdige naleving

Ondanks de administratieve lasten en implementatiekosten voor bedrijven die onder de CSRD vallen, kunnen meerdere aantal acties worden ondernomen om de vruchten te plukken van een vroegtijdige naleving. Voorbeelden: de verbetering van ESG-transparantie, de opsporing van potentiële financiële gevolgen en noodzakelijke aanpassingen in de toeleveringsketen, een vermindering van verscheidene kosten, een grotere betrokkenheid van werknemers en de bepaling van de eigenheid van een bedrijf ten opzichte van zijn concurrenten, voordat rapportage wettelijk verplicht wordt.

De verplichting voor rapporterende bedrijven om informatie over de impact, risico’s, kansen, maatregelen en doelstellingen bekend te maken, zal entiteiten dwingen om hun processen aan te passen, hun strategieën bij te sturen, een intern beleid te voorzien en de verzameling van gegevens te centraliseren. Vroegtijdige naleving zal ook een vlottere overgang vergemakkelijken naar nakoming van de verplichtingen van de Richtlijn ‘Due Diligence’ inzake duurzaamheid. Die richtlijn zal zorgvuldigheidsprocedures vereisen om negatieve effecten op mensenrechten en het milieu te voorkomen. Bovendien zullen bedrijven die met de CSDD worden geconfronteerd, hun bedrijfsstrategie moeten afstemmen op de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken.

De tijd vóór de officiële deadline zo lang mogelijk maken is van cruciaal belang om de flexibiliteit van het bedrijf, de coördinatie tussen verschillende belanghebbenden en de afstemming van strategieën op bedrijfsdoelstellingen te garanderen. Een proactieve aanpak waarborgt een soepele overgang naar strikte en tijdige naleving van de CSRD.

 

Wat is de “zorgplicht”?

Wat riskeert u?

 

Over de auteur

Iris de Orte – Chief Compliance Officer (D-Carbonize)

 

ESG
Delen