Wat doen met elektrisch en elektronisch afval?

26 november 2019 om 16:11 

[Coproductie] Tegenwoordig wordt het concept afval steeds meer verward met dat van te hergebruiken hulpbronnen, in een context van schaarste aan grondstoffen en een overvloed aan vervuilende lozingen. Recycleren om basismaterialen te hergebruiken wordt dan misschien wel een steeds gebruikelijkere praktijk, het terugwinnen voor hergebruik van ten minste enkele van de componenten blijft nog steeds zeldzaam en moeilijk uit te voeren.

Herstel voor hergebruik of “upcycling” (dat als doel heeft om met oude elementen nieuwe nieuwe producten te maken) stuit op veel moeilijkheden die te maken hebben met tegenstrijdige industriële belangen, specifieke technische moeilijkheden, maar ook en vooral met oude gewoonten van het verzamelen en beheren van afval. Het systeem is ontworpen als een trechter die uiteindelijk alleen herstelt wat ontsnapt is aan de maalmachine en de vele informele lekke banden van de spelers in de keten. De totale verliezen op het gebied van elektrisch en elektronisch afval zijn, volgens een rapport van de Verenigde Naties van 60% (*) in Europa. Daarnaast voedern ze tevens ook de illiciete economie en criminele kanalen.

 

Waar staan we in Brussel?

In Brussel is de inzameling van afval die het “behoud”, d.i. de kwaliteiten van een object wil bewaren vóór recycling, niet wijdverbreid en zijn er maar weinig plekken die preventieve analyses uitvoeren en herbruikbare onderdelen op voorhand sorteren. Het afval van een stad als Brussel wordt wijd geëxporteerd en bevoordeelt noch de lokale productie, noch de mensen met weinig of geen kwalificaties op zoek naar een baan. Het ontwikkelen van een lokale structuur van workshops die het hergebruik en extraheren voordat de objecten en nuttige materialen aanleren, is essentieel als we een maximum aan middelen op ons grondgebied willen houden, het gebruik ervan willen optimaliseren en onze ecologische voetafdruk willen verkleinen.

Vandaag is het moment gunstig om aan zo’n avontuur te beginnen. Enerzijds is de regio nu bijna vijf jaar bezig met een ambitieus programma voor een circulaire economie dat de aandacht van bedrijven heeft getrokken. Anderzijds is er een groeiende interesse onder Brusselaars om bepaalde voor hen belangrijke objecten te hergebruiken en te bewaren en zo het lot van de voorwerpen die ze weggooien beter te begrijpen.

 

CF2D-project

In deze context heeft CF2D een project ontwikkeld om de inzameling en verwerking van IT-apparatuur en kleine huishoudelijke apparaten ecologisch te verbeteren. Geleid in samenwerking met APAM – een Brussels maatwerkbedrijf dat personen met een handicap tewerkstelt – en de Brussels Federation of Adapted Work Companies (FEBRAP), wil het lokale banen ontwikkelen voor mensen met een handicap. precaire werknemers op de arbeidsmarkt.

 

Concreet biedt het bedrijven en instellingen de inzameling van AEEA rechtstreeks in hun lokalen aan. Deze soorten inzamelingen zijn gericht op twee soorten afvalstromen:

– die gegenereerd door de activiteit van de het bedrijf/ instelling en

Рdie van werknemers (na priv̩gebruik).

Met dit project hopen de partners een lokaal filiaal op te zetten om deze apparaten te opwaarderen. Door de reparatie en de wederverkoop van tweedehands apparatuur te ontwikkelen, door herbruikbare onderdelen terug te winnen en te demonteren voor een optimale recycling van alles wat onbruikbaar is. Het innovatieve karakter van dit project heeft CF2D dan ook toegestaan om verkozen te worden tot één van de BeCircular-winnaars van 2018.

 

Het hergebruiken en upcyclen van objecten of materialen voltooit een hiërarchie van positieve acties die moeten worden ondernomen door zowel bedrijven als particulieren. Het punt is niet zozeer om snel af te komen van de “rommel” in onze kelders, maar om het steeds beter te doen en de meest deugdzame activiteiten voor de lokale ontwikkeling en de toekomst van onze planeet te promoten.

Meer info https://www.onzestieluwsteun.be/actualiteit/news/314?nl

 

(*) RISICO’S VOOR AFVALVERMINDERING, GAPS BIJ HET VOLDOEN AAN DE WERELDWIJDE AFVALKWALITEIT (Milieuprogramma van de Verenigde Naties)

https://europa.eu/capacity4dev/unep/document/waste-crime-waste-risks-gaps-meeting-global-waste-challenge

Meer weten over het CF2D-project: https://www.onsadapte.be/actualites/news/312

 

Delen