Het lot van het variabel loon aan het einde van de arbeidsovereenkomst: « Good or bad Leaver »?

12 juni 2023 om 11:06 

[gastartikel]

Variabele beloningsregelingen zijn aantrekkelijk om verschillende redenen (belastingen, doelstellingen…), maar hoe berekenen we een bonus bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst?

Sommige vormen van variabel loon zijn bijzonder aantrekkelijk omdat zij een gunstige fiscale en parafiscale behandeling genieten en tegelijkertijd individuele en/of collectieve inspanningen kunnen stimuleren. Ze slagen er ook dikwijls in de medewerkers te behouden.

Het opstellen van een variabel loonplan roept echter verschillende aandachtspunten op; laten we onder meer kijken naar het lot van de bonus in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 

De opname van de bonus in de berekening van de verbrekingsvergoeding

De wet bepaalt dat voor de berekening van een opzeggingsvergoeding rekening moet worden gehouden met het variabel loon gelet op het “het gemiddelde van de twaalf maanden voorafgaand ” aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Dit betekent dat voor het bepalen van de berekeningsgrondslag van de opzeggingsvergoeding rekening moet worden gehouden met het toegezegde en opeisbare variabel loon van de twaalf maanden vóór de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Op deze ogenschijnlijk eenvoudige regel bestaan verschillende uitzonderingen en de toepassing ervan blijft aanleiding geven tot controverses in de rechtsleer en de rechtspraak, bijvoorbeeld:

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (“CAO90-bonus”) worden uitgesloten van de berekeningsgrondslag voor de opzeggingsvergoeding, evenals winstpremies.
Wat warrants en stock-options betreft, is een minderheid van de rechtspraak van mening dat deze niet in aanmerking mogen worden genomen bij de berekening van de opzeggingsvergoeding wanneer het gaat om geïsoleerde en “one-shot” toekenningen. Zelfs als zij in aanmerking moeten worden genomen, blijft er een moeilijkheid bestaan, met name de bepaling van de waarde van deze voordelen, die uiteindelijk slechts het recht zijn om op een later tijdstip aandelen te verwerven aan een vastgestelde prijs. Hoe kan echter de waarde van een “opportuniteit” om een aandeel te verwerven nauwkeurig worden bepaald?

 

 

Quid met de bonus als de werknemer de onderneming verlaat gedurende de referteperiode van het bonusplan?

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer recht op de pro rata betaling van de bonus, mits deze “deelbaar” is met betrekking tot de doelstellingen van het variabel loonplan.

In verschillende recente gerechtelijke beslissingen is echter het recht van de werkgever bekrachtigd:

om het recht om de bonus pro rata uit te betalen contractueel uit te sluiten (“alles of niets”-oplossing)») ;
te bepalen dat doelstellingen moeten worden bereikt die in een variabel loonplan niet evenredig zijn; en/of
contractueel te voorzien in retentieclausules.

 

Deze laatsten bepalen doorgaans dat een werknemer op de normale datum van uitbetaling van de bonus in dienst van de werkgever moet zijn om recht te hebben op uitbetaling van de bonus.

Verschillende auteurs betwisten nu echter dit principe, met name op basis van nieuwe bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, zoals de artikelen 5.141 en 5.146. Werkgevers moeten dus des te voorzichtiger zijn bij het opstellen van plannen voor variabel loon.

 

 

Meer weten over variabel loonplannen?

Het opstellen van een bonusplan mag niet onderschat worden en men moet bepaalde risico’s anticiperen om eventuele toekomstige geschillen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te vermijden.

Als u meer wilt weten over dit onderwerp, zullen de auteurs van dit artikel op donderdag 14 september 2023 een seminarie presenteren onder de titel ” Plans de bonus : les meilleures pratiques

 

Over de auteurs

Vincent MARCELLE, Mosal Advocaat & Flore SPILLIAERT, Mosal Advocaat

 

Plans de bonus : les meilleures pratiques

Donderdag 14 september 2023

Infos

Ce séminaire se tiendra en présentiel, de 11h à 12h30, suivi d’un lunch-sandwiches.

Newsletter HR & Social

  • Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief HR & Social van Beci (gratis)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Delen