Wegwijs in de complexe financiering van vzw’s

2 september 2019 om 11:09 

@Getty

[Publireportage]  In Brussel zijn vele honderden verenigingen en organisaties – voornamelijk vzw’s – actief. Naar de professionele zorg, het onderwijs, de lokale overheden, werkgelegenheidsorganisaties, de socio-culturele sector en beroepsfederaties vloeit een flink stuk van de overheidssubsidies. Als bank is het belangrijk om deze vzw’s met de nodige expertise te benaderen.  

 

De non-profit heeft zijn eigenheden. Die vraagt om financiële experten die de vzw’s van nabij on the field opvolgen. Zonder een zeer degelijke kennis van de specifieke kenmerken van deze sector lukt dat niet. Brussel is bovendien zo divers en rijk geschakeerd. Zo’n verscheidenheid aan types van organisaties vind je nergens anders. Dat maakt deze stad juist zo boeiend. Het karakter van de stad wordt alsmaar internationaler. Elke business heeft hier een Europese federatie, elke drukkingsgroep een zetel, omdat Brussel de hoofdstad van Europa is. 

Voor elke sub-sector van de non-profit bestaan er aparte financieringsmechanismen. Die moet je grondig kennen, wil je een valabele en volwaardige bancaire gesprekspartner zijn. Aan de andere kant van de tafel moet men voelen dat je vertrouwd bent met de materie. Neem nu de financiering van ziekenhuizen, van woonzorgcentra of van het onderwijs: die zijn zo complex dat je er dag in dag uit mee bezig moet zijn om er je weg in te vinden. 

 

Evenwichtsoefening  

Het is zaak inzicht te verwerven in de vele uitdagingen waar de vzw’s voor staan. De overheid probeert te besparen in de sociale zekerheid en bekijkt of de werkingsmiddelen die er naartoe gaan anders besteed kunnen worden. Daardoor zijn er momenteel heel wat wijzigingen in de subsidiëringsmechanismen. In de toekomst zullen er nog meer komen. Om op de hoogte te blijven van de veranderingen organiseren we bij KBC Brussels geregeld rondetafelgesprekken en meetings met onze connecties in het netwerk. We onderzoeken hoe we daar samen met onze klanten proactief mee kunnen omgaan. 

Soms moet de bank haar kredietbeleid ook creatief en “op maat” aanpassen aan de bijzondere subsidiëringsmechanismen die gelden voor een bepaalde subsector van de non-profit. Zo financieren we al jarenlang nieuwbouwprojecten van ziekenhuizen op 30 jaar omwille van de achterliggende subsidieregels; dat is een veel langere looptijd dan voor om het even welk ander vastgoedproject in een andere sector.  Financiering van social profit projecten vergt dus enige flexibiliteit, naast kennis van de specifieke subsidiemodaliteiten. 

 

People’s business 

Als je met de vzw’s kan meedenken hoe je aan hun noden tegemoet kan komen, maak je als bank je sociale engagement waar. In de non-profit kan een bank zijn maatschappelijke rol voluit spelen. Een belangrijke vaststelling is dat de non-profit een uitgesproken people’s business is. De sector is niet door winst gedreven, maar door de passie van zijn mensen. Of het nu een ziekenhuis, een school, een welzijnsinstelling of een cultuurhuis is, het management is altijd begeesterd. Je moet met veel belangstelling en een grote onbevangenheid kunnen luisteren naar de mensen achter het verhaal. Als je geen empathie of betrokkenheid toont, doorprikt de klant dat meteen. Die voelt heel goed aan of je daar als een puur zakelijke bankier zit dan wel als een financiële partner met oprechte interesse in het project en in wat de vzw wil realiseren. Een warme aanpak is onontbeerlijk.    

Bij KBC Brussels gaat onze begeleiding ook heel breed. Van operationele ondersteuning tot kredietverlening en bankverzekeringen. Wij bieden de vzw’s de beste oplossingen aan, zodat ze goed beschermd zijn in geval van tegenslag. Vzw’s met grote liquiditeitsreserves geven we ook beleggingsadvies. Omdat vzw’s, net als wijzelf, duurzaamheid hoog in het vaandel voeren, geven we daarbij de voorkeur aan ethisch en duurzaam beleggen. In dezelfde geest van duurzaamheid promoten we bijvoorbeeld ook fietsleasing. Bij onderwijs- en ziekenhuisinstellingen is het vaak zo dat de medewerkers niet ver van de werkplek wonen. Voor wie het woon-werktraject met de fiets in plaats van met de auto wil afleggen, zijn er specifieke leasingoplossingen. Ook energetische doorlichtingen behoren tot ons aanbod.   

Eén ding is zeker: het financiële partnership met non-profit organisaties vormt een uiterst boeiende uitdaging, die we bij KBC Brussels met plezier opnemen 

 

 

 

Karine De Bel, relatiebeheerder social profit en lokale overheden KBC Brussels  

0495 59 81 59 – karine.debel@kbcbrussels.be 

 

 

 

 

 

Koen Vandendriessche, expert socio-cultural sector en business federations KBC Brussels  

0495 59 81 57 koen.vandendriessche@kbcbrussels.be 

 

 

 

 

 

Delen