Welke impact heeft een ontslag op de collega’s van de ontslagen werknemer?

6 november 2020 om 12:11 

Economische en maatschappelijke evoluties kunnen een uitdaging betekenen voor u en uw bedrijf. De structuur dient aangepast te worden aan de nieuwe realiteit, rollen veranderen en posities verdwijnen. 

Als ondernemer is de kans groot dat u op een dag geconfronteerd wordt met een situatie waarin u afscheid moet nemen van een werknemer.  

Vaak gaan we ervan uit dat enkel de persoon in kwestie de impact van die beslissing zal voelen, maar dat is niet de realiteit en het is belangrijk om zich daarvan bewust te zijn.  

 

Interview met Kathy Rosseelverantwoordelijke van de afdeling Career Management bij Daoust. 

 

Het ontslag van één of meerdere werknemers in uw bedrijf heeft uiteraard een belangrijke impact op de persoon die zijn/haar job verliest, maar de impact dat het ontslag op de collegas heeft, mag zeker niet onderschat worden. 

 

Het is dus niet correct om ervan uit te gaan dat de collega’s na dit soort aankondiging “wel gewoon tevreden zullen zijn dat ze hun job kunnen behouden”. 

Ook zij kunnen stress ervaren en zich onzeker of angstig voelen tegenover hun eigen situatie en de toekomst van de afdeling en/of het bedrijf. 

Misschien komt er wel een nieuwe collega in het team? Misschien wordt de ontslagen collega niet vervangen en zullen de andere collega’s er nieuwe taken moeten bijnemen? Misschien worden bepaalde zaken geoutsourcetMisschien is hun job ook in gevaar? … Zo veel vragen waar een antwoord op geboden moet worden. 

 

Wat zijn de risico’s? 

Uit onderzoek blijkt dat, na een ontslag van één of meerdere collega’s, de andere werknemers vaak meer ontevredenheid ervaren tegenover hun job en hun werkgever. Ook hun vertrouwen in de directie is vaak aangetast. 

Ze blijken ook meer open te staan voor jobaanbiedingen buiten het bedrijf en zijn vaker geneigd om zelf op zoek te gaan naar een nieuwe job bij een andere werkgever. 

 

Hoe het team opnieuw motiveren? 

De toekomst van uw bedrijf wordt sterk bepaald door de efficiëntie en de motivatie van uw medewerkers. Als werkgever is het dus belangrijk om uw medewerkers gemotiveerd aan boord te houden met vertrouwen in het management. 

Eerst en vooral is het belangrijk dat de collega’s van de ontslagen medewerker geïnformeerd worden. 

Een duidelijke communicatie over de reorganisatie, over het waarom en de noodzaak ervan, en over het proces dat plaatsvindt, is noodzakelijk.  

Bespreek wat er nu gebeurt, wat er nog zal gebeuren en welke de nieuwe rollen zijn. Het is belangrijk om hiervoor tijd vrij te maken tijdens uw team meetings. 

Naast deze feitelijke informatie is het ook belangrijk om rekening te houden met de motivatie van iedere betrokkene. Maak dus tijd voor individuele gesprekken met uw medewerkers en besteed niet enkel aandacht aan het zakelijke aspect, maar toon ook interesse in het emotionele aspect. Maak angst en onzekerheid bespreekbaar.  

Deze begeleiding en het opnieuw motiveren van teams en medewerkers is als manager niet altijd eenvoudig. De coaching van een externe professional kan u dan ook helpen de juiste ondersteuning te bieden in deze situatie. 

In het kader van een herstructurering waarbij (een deel van) de werknemers van een afdeling het bedrijf dienen te verlaten, kan het zinvol zijn om voor de blijvers een coachingtraject op maat op te zetten. Tijdens individuele coachingsessies kan er aandacht gegeven worden aan hun nieuwe rol binnen het bedrijf. Tenslotte kan een teamcoaching of een teambuilding bijdragen tot het vinden van een nieuw evenwicht na de vaak verwarrende en onzekere transitiefase. 

 

Over de auteur

Kathy Rosseel

Kathy Rosseel, verantwoordelijke van de afdeling Career Management bij Daoust 

www.daoust.be 

Delen