Welke nieuwe banen voor de Brusselaars?

14 november 2020 om 07:11 

Over dit thema, dat de komende maanden een hot topic zal blijven, ging minister van Werk, Beroepsopleiding en Digitalisering Bernard Clerfayt bij Beci een debat aan met de aanwezige ondernemers en met de deelnemers aan de Facebook live van het evenement ‘Brussels meets Brussels’.

Digitalisering en technologische ontwikkelingen zijn vandaag een strategische uitdaging en tegelijk een voedingsbodem voor werkgelegenheid. In dit opzicht is de trage implementatie van 5G in Brussel haast onbegrijpelijk. Bernard Clerfayt deelt deze bezorgdheid en wil graag bijdragen tot de Europese strategie op dit gebied. Toch vereist de publieke aanvaarding van een dergelijke ontplooiing zeker een debat. Over het vraagstuk van de emissienormen in de hoofdstad zou tegen de zomer van 2021 een besluit worden genomen.

Zonder gekwalificeerd en bekwaam personeel is er geen sprake van werkgelegenheid. Vandaar de vraag of de inspanningen inzake opleiding en zelftraining in taal- en digitale vaardigheden in Brussel wel voldoende zijn. Nee, antwoordt de minister. Noch de openbare dienstverleners, noch de ondernemingen, noch de burgers leveren doen genoeg in die richting. De openbare vormingsinstellingen bieden modules die onvoldoende worden gebruikt en gepromoot. Ook in de ondernemingen zijn de inspanningen om het personeel op te leiden ontoereikend. En de burgers nemen te weinig initiatieven voor hun opleiding en permanente bijscholing.

“Een tijdlang zullen de werkzoekenden geen banen kunnen vinden die niet (meer) bestaan. Anderzijds zullen ze zich meer en beter moeten opleiden en hun vaardigheden uitbreiden”, stelt de minister. Een deel van de banen in de horeca, de evenementensector en het toerisme gaat waarschijnlijk een reconversie tegemoet. Aan de andere kant zijn banen in de gezondheidssector, de laboratoria, de veiligheidsdiensten, vervoer en IT in volle opkomst.

Is de hoeveelheid aangeboden opleidingen voldoende om kwalificaties te leveren die beantwoorden aan de behoeften van bepaalde veelbelovende sectoren als digitalisering en bouw? Nee, zegt de minister, en precies daarom is het noodzakelijk om meer partnerschappen te smeden met wendbare en flexibele privé spelers. Die actoren kunnen trouwens opleidingen bieden voor nieuwe banen die beantwoorden aan de realiteit op het terrein. Van de zowat 720.000 banen in Brussel wordt slechts 51% bezet door inwoners van het Gewest. De minister beschouwt de opleiding van de Brusselaars dus als een prioriteit.

Bepaalde sectoren zoals vervoer, gezondheidszorg en onderwijs die vandaag in Brussel met een tekort aan personeel kampen, zaten 20 jaar geleden al met datzelfde probleem opgescheept. Een deel van de oplossing ligt waarschijnlijk in een verbetering van de werkomstandigheden, stelt Bernard Clerfayt. Automatisering en digitalisering zullen veel banen doen verdwijnen maar ook nieuwe beroepen doen ontstaan. Zullen sommige sectoren herstellen tot het niveau van vóór de Covid-crisis? Dat is op zijn minst twijfelachtig. Om weer aan een baan te raken, zijn omscholing, herkwalificatie en opleiding onvermijdelijk.

De minister haalt hieruit de conclusie dat de coronacrisis een versnellend effect heeft gehad. Er zijn nieuwe banen nodig voor de Brusselaars. De mensen in Brussel moeten meer en beter worden opgeleid, onder andere in talen. De digitale transitie is aan versnelling toe, want die zal een impact hebben op bijna alle beroepen. Brussel staat open voor pendelaars die hier komen werken, en Brusselaars zijn eveneens welkom in andere gewesten die aanwerven. De minister geeft toe dat de uitdagingen enorm zijn en dat het debat nog lang niet voorbij is.

 

Download de whitepaper

Voor een veerkrachtig brussel

NL - WP emploi : vision Beci post-Covid 19

Delen