Woord vooraf : Voorstellen en overtuigen

Door Marc Decorte  - 30 november 2018 om 07:11 

Overleg is sinds jaar en dag een van de bestaansredenen van de kamers van koophandel. Onze organisatie is er onder andere om advies te geven aan politieke besluitvormers, die trouwens vaak op zoek zijn naar constructieve contacten met het bedrijfsleven.

Ontmoetingen met ministers maken deel uit van ons takenpakket. Maar we beperken ons niet ministers. Wij ontmoeten namelijk politici op alle niveaus van de overheid: federaal, gewestelijk, gemeenschappelijk, gemeentelijk, in een uitvoerende of vertegenwoordigende functie, als lid van de meerderheid of in de oppositie …

Onlangs overhandigden we Beci’s memoranda aan vier leden van de Brusselse regering die ons jaarlijks Brussels Meets Brussels evenement bijwoonden. Deze verzoeken van Brusselse ondernemers werden zeer goed ontvangen, zowel door meerderheid als oppositie.

Globaal lopen de bevindingen en mogelijke oplossingen grotendeels gelijk. De uitdaging voor de komende maanden en jaren zal erin bestaan de goede voornemens om te zetten in beleid dat op het terrein wordt uitgevoerd, via regeringsverklaringen, wetgeving, uitvoeringsbesluiten, budgetten ter ondersteuning van Brusselse ondernemers en werkgelegenheid.

Tussen nu en de maand mei staat ons ontmoetingsagenda lichtjes bol. Samen met een panel van ondernemers en minister Gosuin bespraken we gedeelde prioriteiten aan de hand van ons memorandum over werkgelegenheid. Onderwerpen waren onder andere het belang van interregionale mobiliteit op de arbeidsmarkt, de validatie van vaardigheden, de gelijkwaardigheid van diploma’s, prikkels voor de creatie van banen, de ontwikkeling van technologische opleidingen en vrouwelijk ondernemerschap.

Een specifieke werkgroep boog zich over startende ondernemingen en opleving in ondernemerschap. De programma’s ter ondersteuning van dit beleid zijn ondertussen vernieuwd. Tijdens deze uitwisselingen bespraken de ondernemers hun behoeften, maar wezen zij ook op de vooruitgang die dankzij een aantal recente beleidsmaatregelen is geboekt. Een voorbeeld zijn de stageprogramma’s, die in heel wat bedrijven uitstekende resultaten opleveren.

Een ander voorbeeld dat we graag aanhalen is een bedrijf dat meer vrouwen in logistieke functies wilde aanwerven, maar er niet in slaagde om geschoolde kandidaten te vinden. Deze moeilijkheid werd overwonnen in samenwerking met Bruxelles Formation.

Onlangs hadden we ook de gelegenheid om met minister-president Rudi Vervoort te spreken over wat bedrijven als prioritair beschouwen om zich in Brussel te ontwikkelen.

Natuurlijk zijn de naderende verkiezingen bevorderlijk voor dit soort oefeningen. Maar het opbouwen van relaties gebeurt voor, tijdens en na de verkiezingen. Ook dit is onze taak: uw zorgen doorgeven aan de politieke besluitvormers.

Afspraak in 2019, dus. Ondertussen wensen we u een gelukkig nieuw jaar en veel succes toe!

Delen