Zelfstandigen: is een verzekering gewaarborgd inkomen echt nuttig?

Door Gaëlle Hoogsteyn  - 30 november 2018 om 12:11 

©GettyImages

Als zelfstandige werkt u hard voor een goed inkomen. Maar een ziekte of ongeval kan uw arbeidsgeschiktheid plotseling in het gedrang brengen. Hoe kunt u zich beschermen tegen een inkomensverlies dat uw financieel evenwicht in gevaar brengt? Is een verzekering gewaarborgd inkomen de oplossing?

 

Ongevallen, ziekte … Net als iedereen lopen zelfstandigen het risico dat ze tijdens bepaalde periodes van hun leven niet meer kunnen werken. Maar weet u hoeveel uw sociale zekerheidsuitkering zou bedragen, mocht u niet in staat zijn om te werken? Een dikke nul tijdens de eerste twee weken. Daarna varieert het bedrag van de uitkering tussen 34,47 en 59,85 euro bruto per dag, afhankelijk van uw gezinssituatie. Na één jaar ontvangt u een min of meer gelijkwaardige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze bedragen worden berekend tegen een wettelijke limiet, ongeacht uw eerdere werkelijke inkomsten. U loopt dus het risico een wettelijke vergoeding te ontvangen die ver verwijderd is van uw gebruikelijk inkomen.

 

Vandaar de vraag: is deze financiële steun voldoende om uw levensstandaard en die van uw gezin op peil te houden? Om uw hypothecaire lening, uw energierekening, de crèche of de studies van uw kinderen te betalen? Het antwoord daarop is meestal duidelijk negatief.

 

Oplossingen om u te beschermen

Meerdere oplossingen bestaan om u tegen inkomensverlies te beschermen:

  • Een verzekering gewaarborgd inkomen zorgt voor de betaling van een compenserende lijfrente ingeval van economische arbeidsongeschiktheid (vermindering van de fysieke capaciteit die nodig is voor de uitoefening van een beroep) of fysiologische arbeidsongeschiktheid (vermindering van de fysieke integriteit, vastgesteld door een medische beslissing).
  • Een persoonlijke ongevallenverzekering biedt u financiële bescherming bij een ongeval in het kader van uw privéleven. Voor zelfstandigen dekt deze verzekering over het algemeen ook ongevallen tijdens het werk en vervangt zij in zekere zin de verzekering tegen arbeidsongevallen voor loontrekkende werknemers.
  • Als u als natuurlijke persoon actief bent, kunt u ook uw verzekering gewaarborgd inkomen opbouwen door een beroep te doen op uw vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Deze laatste biedt vaak ook een aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico (AVIR).

 

Verzekeraars benadrukken vaak de grote flexibiliteit van een verzekering gewaarborgd inkomen. Welke types risico’s wilt u dekken? Geeft u de voorkeur aan maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse premies? Tot welke leeftijd wilt u gedekt zijn? Al deze parameters laten u toe om een formule op maat te kiezen. U dient zich er echter van bewust te zijn dat u voor het aangaan van een contract en afhankelijk van het soort dekking dat u wenst, een reeks medische controles moet ondergaan. Dit stelt de verzekeraar in staat om de prijsvoorwaarden die hij de klant zal aanbieden te evalueren en zijn risico’s te beperken.

 

Ja, maar ik ben jong en gezond …

Ziet u niet meteen in waarom u een deel van uw budget zou besteden aan een gegarandeerd inkomen? Of u nu 30, 40 of 50 jaar oud bent, het maakt niet uit: een auto-ongeluk of kanker kan iedereen overvallen. We horen vaak zeggen dat het nooit te vroeg is om aan uw pensioen te denken. In het geval van zelfstandigen is het ook raadzaam om zich van meet af aan in te dekken tegen inkomensverlies. En hoe jonger u inschrijft, hoe lager het bedrag van de te betalen premie gedurende de looptijd van het contract.

 

Fiscaal voordelige formule

De bijdragen voor een verzekering gewaarborgd inkomen kunnen tot 100% van het beroepsinkomen worden afgetrokken, als onderdeel van de werkelijke beroepskosten. De door de verzekeraar uitgekeerde vervangingsinkomsten zijn op dezelfde wijze belastbaar als andere vervangingsinkomsten, namelijk tegen een gunstiger belastingtarief.

Delen