Privacybeleid en bescherming persoonlijke gegevens bij BECI

De VZW BRUSSELSE KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID en de VZW VERBOND VAN ONDERNEMINGEN TE BRUSSEL (hierna "Beci" of "wij") verbinden zich ertoe de persoonsgegevens te respecteren van bezoekers aan de websites van Beci (de "Bezoekers"), van personen die beroep doen op de Diensten zoals hieronder gedefinieerd (de "Klanten") en van personen die zich inschrijven voor opleidingen en evenementen georganiseerd door de Onderneming (de "Deelnemers").

Dit privacybeleid beschrijft de privacypraktijken die van toepassing zijn op het gebruik van de websites van Beci en verwante toepassingen en diensten die door Beci worden aangeboden (de "Diensten"), waaronder, zonder beperking, onze consultancydiensten, informatie- en inlichtingendiensten en de evenementen en opleidingen die wij aanbieden.

1. Vertrouwelijkheidsbeleid van de websites

1.1. Gedekte websites

Dit beleid inzake de vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens behandelt de toepasselijke praktijken inzake informatie van de websites waarop dit document betrekking heeft, en meer bepaald:

 • Beci.be
 • 500.be
 • Beci.tv
 • starters.beci.be
 • www.beci.be
 • go.beci.be
 • ced-com.be
 • wastenetwork.eu
 • brusselsnetwork.be
 • brusselsgreennetwork.be
 • nkvk.be
 • mijnstage.be / monstage.be
 • exportday.be

De vertrouwelijkheidsverklaringen van onze partnersites vindt u via de volgende links:

 • izeo.be
 • bmediation.eu
 • beconnected.tiao.world
 • eco-manager.be

1.2. Verzamelde informatie

Het is mogelijk dat Beci uw persoonsgegevens, zoals uw naam, de naam van uw bedrijf, uw adres, uw telefoonnummer en uw identificatoren vraagt, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • bij uw aansluiting (via een handgeschreven aansluitingsformulier of via een online formulier);
 • als u contact met ons opneemt om informatie over onze diensten te verkrijgen;
 • als u zich inschrijft voor een evenement of een opleiding of een andere door Beci voorgestelde dienst.

Het is mogelijk dat Beci u om bijkomende informatie verzoekt, zoals het aantal werknemers, uw activiteitensector, uw factureringsinformatie, alsook alle andere informatie die u aan Beci verschaft.

Beci verzamelt eveneens gegevens met betrekking tot de interesses die u verstrekt of die Beci afleidt uit uw gebruik van zijn diensten.

1.3. Gebruik van de verzamelde informatie

De gegevens die u aan ons verschaft, gebruiken we om u de diensten te verlenen die betrekking hebben op uw aansluiting en op de door Beci aangeboden diensten.

In het kader van een dienstenaanbod dat vergelijkbaar is met het aanbod van vóór 25 mei 2018 kan Beci uw gegevens eveneens gebruiken om u te informeren over de door Beci aangeboden diensten, en meer bepaald via:

 • de Beci-nieuwsbrief;
 • publicaties en enquêtes van Beci;
 • uitnodigingen voor activiteiten, evenementen en opleidingen die door Beci worden aangeboden.

U kunt te allen tijde uw voorkeuren raadplegen of wijzigen en uw toestemming intrekken zodat u geen informatie over de activiteiten en standpunten van Beci meer ontvangt. Wanneer wij uw persoonsgegevens willen verwerken voor andere doeleinden dan die genoemd zijn in dit Privacybeleid, zullen wij expliciet uw toestemming vragen bij uw inschrijving voor de betreffende dienst(en) via de invulformulieren die beschikbaar zijn op de Beci-websites.

Als u via een van onze websites uw cv doorstuurt of uw kandidatuur stelt, zal Beci uw persoonsgegevens verwerken voor de procedures die betrekking hebben op de aanwerving. Dit betekent dat Beci via e-mail of telefonisch contact met u kan opnemen. Beci houdt enkel persoonsgegevens bij voor zover dit noodzakelijk is om uw vraag te behandelen.

1.4. Websites van derde partijen

Het is mogelijk dat onze diensten links bevatten naar andere websites die aan onze controle ontsnappen en die niet gedekt zijn door dit vertrouwelijkheidsbeleid. Als u via de aangeboden links andere websites opent of een beroep doet op andere diensten is het mogelijk dat de operators van deze websites en diensten u om inlichtingen vragen. Deze inlichtingen gebruiken ze in overeenstemming met hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid dat kan afwijken van ons beleid.

1.5. Informatie inzake het surfen op onze website

Dit hoofdstuk verklaart hoe we informatie over uw ‘surfgedrag’ verzamelen om de voornoemde websites te beheren, hoe we trends analyseren, bewegingen van gebruikers volgen, doelgerichte reclame verspreiden en demografische informatie over onze gebruikersbasis verzamelen.

1.6. Cookies

1.6.1. Wat is een cookie?

Wanneer u een website van Beci bezoekt, kan er een "cookie" worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een bestand dat informatie over het surfen van uw computer op de website (bv. bezochte pagina's, datum en tijd van raadpleging, geraadpleegde links) registreert en zo uw bezoeken vergemakkelijkt door u gemakkelijker en sneller te kunnen identificeren.

Cookies ingesteld door Beci websites worden "first-party cookies" genoemd. Cookies ingesteld door andere partijen dan Beci worden "third party cookies" genoemd. Cookies van derden stellen derden in staat om kenmerken te leveren via de websites van Beci (bijv. reclame, interactieve inhoud en analytics). De partijen die deze cookies van derden instellen, kunnen uw computer herkennen zowel wanneer deze de website van Beci in kwestie bezoekt als wanneer deze bepaalde andere websites bezoekt.

1.6.2. Waarom gebruiken we cookies?

Beci gebruikt eerste-partij- en derde-partij-cookies wegens meerdere redenen. Bepaalde cookies zijn vereist wegens technische redenen zodat we een optimaal dienstenaanbod kunnen aanbieden. Dit zijn de ‘essentiële’ cookies. Andere cookies bieden de mogelijkheid om de interesses van de gebruikers op te volgen en ons specifiek hierop te richten zodat we de ervaring op de websites en de door Beci aangeboden diensten kunnen verbeteren. Derde partijen verspreiden cookies via onze websites voor publicitaire of analytische doeleinden en om de prestaties en functionaliteiten te evalueren. Dit wordt hieronder in meer detail beschreven.

1.6.3. Welk soort cookies gebruiken we?

 • Essentiële cookies. Dit zijn technische cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website en u de mogelijkheid bieden om op de site te surfen en om gebruik te maken van de diensten en functionaliteiten. Zonder deze onmisbare cookies zou het surfen op websites minder vlot verlopen dan voorzien en zou het risico bestaan dat u geen toegang hebt tot bepaalde diensten of functionaliteiten.
 • Voorkeurcookies: Deze cookies verzamelen informatie over uw keuzes en voorkeuren en maken het mogelijk om instellingen zoals de taal of andere regionale parameters te onthouden en om de websites te individualiseren.
 • Analytische cookies. Deze cookies verzamelen informatie over uw gebruik van de Beci-websites en stellen ons in staat om de werking van de site te verbeteren. Analytische cookies geven bijvoorbeeld aan welke pagina’s het meest worden bezocht, registreren alle problemen die zich op de website voordoen en helpen om de doeltreffendheid van onze reclameboodschappen te evalueren. Op deze manier kan Beci globale gebruiksschema’s voor de websites vaststellen en niet zozeer het gebruiksgedrag van elk individu.
 • Advertentiecookies: Deze cookies worden gebruikt om de reclameboodschappen meer relevant voor u te maken. Ze vervullen functies zoals het continu opnieuw weergeven van dezelfde boodschap bij dezelfde gebruiker, waarbij het van essentieel belang is voor de adverteerders dat de boodschappen correct worden weergeven, en waarbij, in sommige gevallen, de keuze voor reclameboodschappen is gebaseerd op uw interesses.
 • Sociale netwerkcookies: Deze cookies worden gebruikt om u de mogelijkheid te bieden om pagina’s en inhoud die u interessant lijken op onze websites te delen via andere sociale netwerken en andere websites. Dergelijke cookies kunnen ook voor publicitaire doeleinden worden gebruikt.

1.6.4. Hoe beheert u de cookies?

U heeft het recht om cookies te aanvaarden of te weigeren.

Als u geen cookies van onze website wenst te ontvangen, kunt u de voorkeuren van uw browser aanpassen zodat u de mogelijkheid hebt om cookies te weigeren of om het aanvaarden ervan te beperken. Volg de instructies van uw browser als volgt (links beschikbaar op de datum waarop deze Privacy Policy werd bijgewerkt)

Chrome

Internet Explorer

Firefox

Safari

Opera

Als u echter alle cookies van uw browser wilt annuleren, loopt u het risico niet volledig gebruik te kunnen maken van de opties die onze diensten bieden.

Aarzel niet om http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ te raadplegen voor meer informatie over het beheer van cookies op de meest gebruikte browsers.

Beci behoudt zich het recht voor om het cookiebeleid op elk moment te wijzigen. Elke wijziging van dit cookiebeleid zal van kracht worden zodra de bijgewerkte versie beschikbaar is gesteld.

1.7. Internettags

Cookies zijn niet het enige middel om gebruikers van een website te herkennen of te volgen. Beci kan van tijd tot tijd gebruikmaken van andere soortgelijke technologieën, zoals internettags (ook vaak ‘spionpixels’ of ‘onzichtbare pixels’ genoemd). Dit zijn minuscule grafische bestanden die een unieke identifier bevatten die in een van onze websites of in een van de via onze diensten verstuurde e-mails is geïntegreerd. Op deze manier kunnen we, bijvoorbeeld, het gebruikersverkeer van een pagina naar een andere op onze websites in de gaten houden, de toegang tot door onze dienst verstuurde communicatie opvolgen of achterhalen of u vanuit een online reclameboodschap op een van onze websites bent terechtgekomen. In veel gevallen zijn deze technologieën afhankelijk van cookies om correct te kunnen functioneren. In dit opzicht zal het deactiveren van cookies de werking van de voornoemde technologische tools hinderen.

1.8. Verbinding met de Beci-wifi

1.8.1. Wat is de Beci-wifi?

De Beci-wifi biedt, binnen de lokalen van Beci, een gratis internetverbinding voor bezoekers. Om de goede werking van de dienst te garanderen en om deze dienst gratis te kunnen aanbieden, worden uw persoonsgegevens verzameld als u gebruikmaakt van de dienst.

1.8.2. Welke persoonsgegevens verzamelen we tijdens het gebruik van de Beci-wifi?

De persoonsgegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van, onder andere, de manier waarop u verbinding maakt met de wifi dienst van Beci. U kunt verbinding maken via uw socialemediaprofiel of via uw e-mailadres.

Socialemediaprofiel

Om van de dienst gebruik te maken, kunt u verbinding maken via uw socialemediaprofiel. Dan zal Beci de publieke informatie van uw profiel verzamelen. Deze informatie wordt over het algemeen gespecificeerd door de sociale media in kwestie (zoals Facebook) voordat u verbinding maakt.

E-mailadres

Een tweede mogelijkheid is dat u verbinding maakt via uw e-mailadres. De exacte persoonlijke gegevens die worden verzameld zijn uw voor- en achternaam, uw functie, uw postcode, uw interesses en uw voorkeuren.


Wij verzamelen deze informatie om uw behoeften te begrijpen en u een dienst aan te bieden die op uw interesses is afgestemd. In bepaalde gevallen kunt u zich via de Beci-Wifi abonneren op dienstaanbiedingen of mailinglijsten. Wij kunnen deze informatie gebruiken om met u te communiceren over informatie waarvan wij denken dat die voor u interessant kan zijn.

2. Vertrouwelijkheidsbeleid inzake Diensten

2.1. Blijf op de hoogte

Onze diensten hebben als doel om u op de hoogte te houden van de actualiteit, van evenementen en discussies over, in het algemeen, de gemeenschap van ondernemingen die door Beci worden verdedigd en vertegenwoordigd en, in het bijzonder, over onderwerpen die verband houden met uw interesses, voorkeuren en prioriteiten.

Onze diensten helpen u eveneens bij het ontwikkelen en etaleren van uw kennis en vaardigheden.

2.2. Blijf verbonden

De diensten van Beci helpen u om nieuwe zakenopportuniteiten te verkennen en om u in contact te brengen met partners binnen onze gemeenschap van partnerondernemingen en partnerorganisaties.

2.3. Laat u horen

De diensten van Beci streven er eveneens naar om de behoeften en prioriteiten van ondernemingen te laten horen en te laten erkennen, meer bepaald bij openbare instanties en sociale partners.

2.4. Informatie die wordt verzameld in het kader van onze diensten

In het kader van onze diensten gebruikt Beci informatie zoals:

a)    de gegevens die u ons verschaft of die we afleiden uit de inhoud die u raadpleegt.

We gebruiken de gegevens die u verschaft (bijvoorbeeld bij uw aansluiting of uw inschrijving voor een van onze diensten). We gebruiken eveneens gegevens die we kunnen afleiden uit de gegevens waarover we beschikken, zoals (i) uw gebruiksgeschiedenis van onze diensten; (ii) de vragen die u aan ons team stelt of (iii) de interesses die u aan ons vermeldt. Deze gegevens worden verwerkt zodat we u die inhoud kunnen aanbevelen die relevant is voor u en zodat we de inhoud van onze latere communicatie met u kunnen personaliseren.

We vragen u om ons enkel die persoonsgegevens te verschaffen die noodzakelijk zijn om u de diensten te kunnen bieden waarop u een beroep wilt doen (hiertoe vragen we geen ‘gevoelige persoonsgegevens’).

Binnen de grenzen van het voorgaande zal de kwaliteit van de gegevens inzake uw profiel en uw interesses ons de mogelijkheid bieden om beter te reageren op uw behoeften en zult u kunnen beschikken over meer relevante en nuttige diensten.

Als, in het kader van onze dienstverlening, partnerorganisaties van Beci ons gegevens van hun werknemers en/of partners doorsturen, worden deze enkel verwerkt voor zover dit noodzakelijk blijkt in overeenstemming met dit vertrouwelijkheidsbeleid.

b)    Gegevens van andere gebruikers/andere bronnen

Om onze opdracht te vervullen – bedrijven met elkaar in contact brengen en een gunstig zakenklimaat creëren – kan Beci een reeks specifieke bedrijfsgegevens bezorgen aan klanten die dat vragen. Het gaat dan om informatie over bedrijven, bestuurders en bedrijfsleiders die is opgenomen in openbare databanken zoals het Belgisch Staatsblad of de Kruispuntbank van Ondernemingen. Beci brengt geen enkele wijziging aan in die gegevens (geen verwerking, samenvoeging of updating) en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de databanken die op die manier wordt geleverd. Voor meer informatie over gegevensverzameling kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via  privacy@beci.be .

Persoonsgegevens die, met het oog op de uitvoering van een specifieke opdracht, ter kennis van Beci worden gebracht, worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van voornoemde opdracht in overeenstemming met de geldende vertrouwelijkheidsregels en worden niet verwerkt in het kader van het dienstenaanbod van Beci.

Beci kan ook worden verplicht om uw persoonlijke gegevens met derden te delen voor het organiseren van gezamenlijke evenementen als onderdeel van Beci’s dienstenaanbod. Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van de betreffende missie en kunnen in principe niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Als Beci in onderaanneming gegevens voor partnerorganisaties verwerkt, zal Beci deze gegevens verwerken in overeenstemming met het vertrouwelijkheidsbeleid van de partnerorganisatie en uitsluitend met het oog op de uitvoering van de respectieve opdracht.

Het is ook mogelijk dat Beci persoonsgegevens ontvangt van een werkgever over een of meerdere van zijn werknemers die hij/zij wil inschrijven voor een door Beci aangeboden dienst. In dergelijke context kan Beci niet verantwoordelijk worden gesteld voor het bewaren van deze gegevens voor zover er wordt van uitgegaan dat de werkgever de voorafgaande toestemming van de betrokken persoon of personen heeft verkregen.

2.5. Gebruik van uw gegevens in het kader van onze diensten

Beci streeft ernaar om u de best mogelijke dienstverlening aan te bieden en om de belangen van Brusselse ondernemingen zo goed mogelijk te verdedigen. Hiertoe benutten we op verschillende tijdstippen alle informatie waarover we beschikken om onze diensten aan te bieden en om de kwaliteit ervan te behouden:

 • Om de voorkeuren van de klant beter te begrijpen, bundelt Beci alle statistieken over de werking en het gebruik van de diensten en de statistieken inzake het raadplegen van de verspreide inhoud.
 • Beci stuurt zijn klanten verslagen, advies, updates en veiligheidsinformatie met betrekking tot onze diensten.
 • Beci investeert in onderzoek en ontwikkeling om zijn producten en diensten te verbeteren.
 • Beci kan de persoonsgegevens van zijn klanten en/of onderaannemers gebruiken om fraude of misbruik van onze diensten of de schending van onze algemene voorwaarden of gebruiksvoorwaarden op te sporen en te voorkomen.
 • Beci kan eveneens de persoonsgegevens van zijn klanten gebruiken om elke actie uit te voeren die op grond van een gerechtvaardigd belang is gewettigd of om zich te voegen naar elke wettelijke verplichting die hiertoe is voorzien.
 • Beci behoudt het recht voor om statistieken te bundelen op basis van de gegevens inzake het gebruik en de prestatie van zijn diensten.
 • Beci gebruikt de gegevens van zijn klanten om offertes en bestelbonnen op te stellen en om zijn diensten te factureren.
 • Om beter te kunnen inspelen op de behoeften van de klant behoudt Beci zich het recht voor om u informatie inzake zijn diensten te sturen (al naargelang uw voorkeuren en interesses).
 • Beci verwerkt geen informatie over personen die jonger zijn dan 18 jaar, over de medische of gezondheidstoestand, ras, etnische oorsprong of andere gevoelige gegevens. Als Beci, in het kader van een opiniepeiling of meningenonderzoek, gegevens verzamelt over politieke opinies en/of geloofsovertuigingen, bijvoorbeeld in de strijd tegen discriminatie in ondernemingen, worden deze gegevens op een geanonimiseerde manier en voor statistische doeleinden verzameld. Beci is bijgevolg niet in staat om voornoemde gegevens openbaar te maken aan personen die hierom vragen.

In het kader van de ‘aansluiting’ van een onderneming:

Beci verzamelt informatie over de interesses van aangesloten ondernemingen om hen de best mogelijke service aan te bieden. Beci heeft de keuze om de voorkeuren van zijn leden te verfijnen aan de hand van hun gebruik van de door Beci aangeboden diensten.

In het kader van adviesdiensten aan leden en klanten:

Beci verwerkt aanvragen tot informatie en biedt toegang tot zijn middelen of tot de gevraagde diensten. Om de behoeften van onze klanten te vervullen, verzamelen we alle noodzakelijke persoonsgegevens. Onder noodzakelijke persoonsgegevens verstaan we hier de naam, de voornaam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de betrokken personen, alsook alle andere informatie die u noodzakelijk vindt om ons op uw vragen te laten antwoorden.

In het kader van georganiseerde evenementen:

 • De lijst van deelnemers aan evenementen voorgesteld door Beci is publiek toegankelijk om uitwisselingen en ontmoetingen te bevorderen en om de betrokkenen de kans te geven om te beslissen al dan niet deel te nemen wanneer het moment aanbreekt. De persoonsgegevens die voor dit doel toegankelijk zijn, zijn de naam, voornaam en functie van de betrokken personen.
 • Deelnemers aan evenementen georganiseerd door of in samenwerking met Beci stemmen ermee in dat foto's en video's genomen in de context van publieke evenementen met betrekking tot de dekking van actuele gebeurtenissen kunnen worden verspreid als onderdeel van onze communicatiecampagnes.

In het kader van georganiseerde opleidingen:

 • Tenzij anders bepaald, wordt de door Beci verzamelde informatie over de handelsnaam van de onderneming en de functie van de vertegenwoordigende persoon niet beschouwd als persoonsgegevens en kunnen deze gegevens bijgevolg in principe openbaar worden gemaakt in overeenstemming met de condities in dit beleid.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in dit Privacybeleid, geeft Beci enkel toegang tot persoonsgegevens aan de betrokken persoon.

De lijst met inschrijvingen voor opleidingen die door Beci worden georganiseerd, wordt aan de sprekers bezorgd opdat deze beter de behoeften van de deelnemers kunnen begrijpen. De persoonsgegevens die hiertoe openbaar worden gemaakt, zijn de naam en de voornaam van de betrokken personen.

2.6. Onderaannemers 

In het kader van de uitvoering van onze diensten kan Beci een beroep doen op onderaannemers met wie uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld in overeenstemming met dit vertrouwelijkheidsbeleid. Beci deelt met de onderaannemer(s) in kwestie uitsluitend de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de respectieve dienstverlening. Deze ondernemingen mogen uw gegevens nooit vrij gebruiken of doorsturen.

3. Contact opnemen met ons

Voor alle opmerkingen of vragen over dit beleid, of om uw rechten op toegang tot en rectificatie van uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:   privacy@beci.be .