bankkrediet

Bankkrediet

Bij de bank lenen is de meest traditionele bron van externe financiering. Het voordeel van een bank is dat zij een breed scala aan kredietmogelijkheden biedt, met een redelijke rente.

 

Wat zijn de criteria voor het verstrekken van een banklening?

De toekenning van een banklening hangt van verschillende factoren af. Om het risico van niet-terugbetaling in te schatten, maakt de bank in de eerste plaats gebruik van kwalitatieve elementen zoals het profiel van de zaakvoerders en het management en de kwaliteit van het operationele beheer (bv. goed georganiseerde productie, correcte boekhouding, regelmaat van de controles …). Kwantitatieve elementen zijn bijvoorbeeld de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit van de lener.

De bank wil de toekomstige terugbetalingscapaciteit van uw onderneming schatten, zowel wat de bestaande als de nieuw te ontwikkelen activiteiten betreft. Elementen zoals de omvang van de schulden, mogelijke faillissementsverklaringen of betalingsachterstanden in het verleden worden onder de loep genomen.

Ten slotte komt de bank in de eerste plaats tussenbeide om de materiële investeringsbehoeften (uitrusting) te financieren, evenals de behoeften in verband met de exploitatiecyclus (behoefte aan bedrijfskapitaal), die te maken hebben met de betalingstermijnen of de voorraden. Riskante investeringen (nieuwe concepten) en risicovolle sectoren (horeca, detailhandel, transport, bouw/werken, enz.) zullen ook moeilijker te financieren zijn via een bankinstelling.

 

Welke zekerheden heeft de bank nodig?

De bank eist over het algemeen een waarborg om het risico en dus de verliezen te beperken als u niet in staat bent om de lening terug te betalen. De meest voorkomende soorten zekerheden en garanties zijn hypotheken op onroerend goed of verpanding van activa, zoals inventaris en/of vorderingen.

Toch is een waarborg op zich niet voldoende om krediet te krijgen. Het is vooral de eigen bijdrage en de mogelijkheid om terug te betalen die de balans zal doen doorslaan.

U heeft vragen over bankkrediet?