Participatieve financiering

Het principe

Participatieve financiering of crowdfunding is de collectieve inspanning van een netwerk van personen om, meestal via een internetplatform, een individu of een bedrijf financieel te ondersteunen. Meestal genereert deze vorm van financiering een hefboomeffect bij bankinstellingen. Vandaar de belangstelling van bedrijven die moeite hebben om voldoende krediet te vinden voor de verwezenlijking van een project.

 

Het nadeel?

Participatieve financiering kan een snelle oplossing zijn om de banksector te omzeilen… maar met een rente die 3 tot 4 keer hoger ligt dan bij banken. Deze hogere leenrente is te wijten aan het gebrek aan garanties en een riskanter type financiering voor investeerders (vaak via mezzanineschulden).

 

Voordelen?

Kenmerkend voor de participatieve financiering is de afwezigheid van garanties (doorgaans voorbehouden aan banken). Bovendien beschouwt de bank de aangetrokken middelen als eigen vermogen, wat cofinanciering door de bank gemakkelijker te verkrijgen maakt.

Het kan voornamelijk interessant zijn voor bedrijven die:

  • worden geconfronteerd met grotere financiële behoeften in de nabije toekomst (bv. voor grote investeringen);
  • al een hoge schuldenlast hebben bereikt.

crowdfunding

Crowdfunding

Crowdfunding is een participatieve financieringsmethode die de mogelijkheid biedt om investeerders.

Crowdlending

Crowdlending

Crowdlending is een leningstransactie die gericht is op het MKB. Net als bij crowdfunding zijn de kredietverstrekkers particulieren die via een internetplatform bij het grote publiek worden aangesproken.

Family – Friends – Fools

Over het algemeen zijn ondernemers die een project lanceren, of die wat verder zijn in hun aanpak (starters) altijd op zoek naar financiële steun om hun bedrijf te realiseren.

Heeft u vragen over participatieve financiering?