Stedenbouw

Milieu, rechten & betwistingen

U bent ondernemer en hebt vragen bij stedenbouwkundige en milieukwesties? U twijfelt of u een vergunning nodig hebt om te bouwen, een gebouw van bestemming te veranderen, een uithangbord te plaatsen, een schoorsteen of rolluik aan te brengen? Ga dan naar de website van Hub.Brussels voor informatie en hulp als u uw eerste stappen voor uw stedenbouwkundige vergunning zet. Voor een milieuvergunning vindt u interessante informatie op de website van Leefmilieu Brussels . Ten slotte vindt u ook veel nuttige inlichtingen hierover op  de website van 1819.

Wat als u een probleem ondervindt?

HUB, 1819 of Leefmilieu Brussels hebben niet tot taak om u te ondersteunen bij een inbreuk of als u in beroep wil gaan tegen een beslissing van de administratie … Maar uw Kamer van Koophandel wel en dat is goed nieuws! Wij informeren u graag over uw rechten en helpen u waar mogelijk bij uw verdediging!

Voorbeelden van behandelde dossiers

→ Een onderneming die niet wist dat haar gebouw al tientallen jaren niet in orde was op het gebied van stedenbouw of milieu, krijgt een proces-verbaal van geconstateerde overtreding.

→ Een ondernemer heeft een activiteit overgenomen en die blijkt achteraf niet te voldoen aan de milieuvoorschriften.

→ Aan een ondernemer wordt een vergunning geweigerd of de bevoegde overheid heeft geen advies uitgebracht.

→ Een onderneemster had een gemengde vergunning ingediend: het stedenbouwkundige deel ervan wordt vergund, het milieudeel niet.

→ Een onderneming verneemt dat ze niet over de vereiste vergunning beschikt om haar activiteiten uit te oefenen.

Beroep aantekenen

Wenst u beroep aan te tekenen of u te verdedigen tegen de administratie inzake stedenbouw of milieu? Wij kunnen u helpen om uw rechten te bepalen, na te gaan welke stappen u kunt zetten en over welke rechtsmiddelen u beschikt. Als u dat wenst, kunt u een beroep doen op een advocaat die gespecialiseerd is in deze complexe materie, uit een team dat de Kamer van Koophandel voor u heeft samengesteld.

De advocaat die aan u wordt toegewezen, zal kennis nemen van het dossier en u wegwijs maken in de eerste stappen die u dient te zetten. Het tarief hiervoor bedraagt 2 uur raadpleging.

  • Geen lid van de Kamer van Koophandel: € 250 excl. btw
  • Lid van de Kamer van Koophandel: € 125 excl. btw – BECI betaalt het eerste uur van de raadpleging

Ik wil in beroep gaan tegen een geweigerde vergunning.

Er zijn verschillende soorten beroepen in Brussel. Ontdek de verschillende mogelijkheden

Ik heb (nog) geen beslissing ontvangen.

Als je geen antwoord hebt gekregen, zie je mogelijkheden via dit document

Ik wil een overtreding/een PV aanvechten.

Hebt u nog andere vragen? Neem dan met ons contact op .