EEN: een netwerk om uw internationale groei te stimuleren


Hoe kan ik de mogelijkheden van de Europese interne markt optimaal benutten? Welke normen zijn van toepassing bij export naar onze buurlanden? Waar kan ik ondersteuning vinden voor prospectie in het buitenland? En hoe kan ik gebruikmaken van financieringsprogramma's? Dit zijn de vragen die Enterprise Europe Network u kan helpen beantwoorden.

Ook al zijn de grenzen binnen de Europese interne markt allang verdwenen, toch aarzelen nog te veel bedrijven, en vooral kmo's, om buiten hun landsgrenzen te gaan. Dit geldt nog meer als het gaat om grenzen buiten de EU. Het is ook waar dat exporteren niet gemakkelijk is voor een kmo. Het vergt tijd en middelen om markten te bestuderen, prospectie te doen, de lokale regelgeving te kennen, een distributienetwerk uit te bouwen ... Tijd die kmo's vaak niet hebben. En toch biedt exporteren voor veel bedrijven de beste vooruitzichten op groei.

Het Enterprise Europe Network (EEN) werd in 2008 opgericht om u op deze reis te helpen. Het netwerk, dat medegefinancierd wordt door de Europese Commissie, brengt meer dan 3.000 experts samen die verbonden zijn aan 600 organisaties (waaronder tal van kamers van koophandel, lokale ontwikkelingsagentschappen, enzovoort) die actief zijn in meer dan 60 landen, tot in China en Qatar. In tien jaar tijd heeft het netwerk naar schatting al bijna 3 miljoen bedrijven geholpen. BECI maakt deel uit van het netwerk als het EEN-contactpunt in Brussel, in een consortium met hub.brussels

De diensten die het EEN-netwerk aan kmo's biedt, hangen vast aan drie pijlers:  

1  Toegang tot internationale markten

Door bedrijven te helpen bij het identificeren van geschikte markten voor hun groei en hen te adviseren over lokale marktomstandigheden, maar ook door hen in contact te brengen met geschikte buitenlandse partners. Deze hulp heeft ook betrekking op de toegang tot internationale markten voor overheidsopdrachten, het identificeren van kansen op zowel Europese markten als markten buiten de Europese grenzen voor overheidsopdrachten en het helpen van bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Een ander onderdeel betreft intellectuele eigendomsrechten (IE), waarbij wordt geholpen bij het beschermen en uitbreiden van deze rechten en het ontwikkelen van strategieën voor het exploiteren van patenten. 

2  Toegang tot financieringen

Dit houdt in dat de beschikbare financieringsbronnen moeten worden geïdentificeerd en dat ervoor moet worden gezorgd dat het bedrijf klaar is om te profiteren van investeringen. Het gaat hierbij natuurlijk om private en publieke financieringsbronnen, maar vooral ook om Europese programma's die aansluiten bij de behoeften van het bedrijf in kwestie (COSME, Horizon Europe, enz.) en om advies bij het indienen van voorstellen.

3  Advies over Europese regelgeving

Bedrijven helpen bij het toepassen van Europese regels en normen, zoals CE-markering, regels voor de detachering van werknemers, milieuregels, intracommunautaire btw ...

Info : www.brusselsnetwork.be 

Contact : Jean-Philippe Mergen 

Directeur Internationalisation Enterprise Europe Network Brussels

 jpm@beci.be  

  02/210.01.77

Durf uw ambities buiten de grenzen te realiseren

De experts van EEN kunnen u helpen bij het vinden van partners in het buitenland en u helpen met innovatie, digitalisering en de overgang naar meer duurzaamheid. Het platform stelt u in staat om duizenden aanbiedingen te raadplegen van bedrijven die op zoek zijn naar zakelijke samenwerkingen en om uw eigen zakelijke voorstel te publiceren.

Ontdek het EEN-platform

EEN-ondersteuning


  • Kennismaking met uw bedrijf en uw internationale ontwikkelingsproject;
  • Internationaliseringscheck-up en ondersteuning bij het opstellen van een internationaal bedrijfsplan; 
  • Definitie van het doel dat over één tot drie jaar moet worden bereikt om de internationale groei van uw bedrijf te ontwikkelen en identificatie van uw behoeften;   
  • Ondersteuning en advies op maat van de behoeften van uw bedrijf en definitie van de verwachte impact op de ontwikkeling van uw bedrijf; 
  • Voortgangsrapport en eventuele aanpassingen om de 3 à 6 maanden.


Als lid van de BECI-Community heeft u toegang tot het Enterprise Europe Network (EEN), het grootste netwerk voor kmo’s met internationale ambities. Met een aanwezigheid in meer dan 60 landen, verenigt dit netwerk, opgericht door de Europese Unie, 3000 experts en meer dan 600 aangesloten organisaties, waaronder BECI.