10 aandachtspunten voor een succesvolle implementatie van telewerken thuis

Door Frédéric Robert (Claes Lehmann & Milde) - 11 juni 2020 om 12:06 

Telewerken, een zeer modieus concept dat in het kader van de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 op gedwongen wijze nieuw leven is ingeblazen, is een steeds wijdverbreide vorm van arbeidsorganisatie.

De ontwikkeling van de informatie- en informatietechnologie en een zekere flexibilisering van het werk hebben geleid tot een ingrijpende verandering in de organisatie van het werk en de arbeidsvormen.In iets minder dan 25 jaar zijn we achtereenvolgens overgestapt van (tele)werk naar informeel huis (1996), naar regulier telewerk (2005), naar incidenteel telewerk (2017) en ten slotte naar gedwongen telewerk (2020), waarbij de laatste meer op afstand dan telewerken leek.

Deze laatste vorm, die met de maatregelen van verkleuring moet verdwijnen, heeft bij de werknemers en hun werkgevers en zelfs bij de meest sceptische van hen enig enthousiasme gewekt.Het werk dat in april 2020 bij 6.500 werknemers in Frankrijk werd verricht, toont aan dat 68 % van de ondervraagde werknemers zegt tevreden en gemotiveerd te zijn voor telewerk.

Maar hoe gaan we van gedwongen telewerken naar gewoon thuis telewerken? Het respecteren van goede juridische praktijken op dit gebied.

Wij geven u de tien aandachtspunten die bij het opzetten van telewerken thuis in acht moeten worden genomen.

 1. De invoering van telewerk houdt in dat u de sociale organen en, bij gebreke daarvan, de werknemers moet informeren en raadplegen.
 2. Telewerken thuis gebeurt op vrijwillige basis en kan (of zelfs moeten) omkeerbaar zijn.
 3. De toepassing van telewerk kan worden gespecificeerd in een collectieve arbeidsovereenkomst of in individuele overeenkomsten.
 4. Verplichte minimumvermeldingen moeten worden opgenomen.
 5. Wij raden u aan zich niet te beperken tot deze minimale vermeldingen. (zie pdf-document)
 6. De werkgever is verplicht de telewerker de nodige apparatuur voor telewerken te verschaffen en/of in bepaalde kosten te interveniëren.
 7. Een aandachtspunt dat door werkgevers en telewerkers grotendeels wordt onderschat:gezondheids- en veiligheidsaspecten.
 8. Telewerk zou kunnen leiden tot een innovatiever beloningsbeleid waarbij de toekenning van bepaalde voordelen wordt gecombineerd met een beleid van vergoeding van kosten die verband houden met het feit dat het werk thuis van de telewerker wordt uitgevoerd.
 9. Volgens sommigen leidt telewerk tot een deregulering van de arbeidstijd. Dat is in de praktijk niet verkeerd, maar wel legaal.
 10. Tot slot, last but not least, moet het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie in de voorwaarden en verplichtingen van telewerkers worden gewaarborgd.

(Voor de volledige tekst:zie document.pdf)

Frédéric Robert, advocaat gespecialiseerd in sociaal recht en auteur van talrijke boeken en artikelen over telewerken.

 

 

Newsletter HR & Social

 • Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief HR & Social van Beci (gratis)

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Delen